Etikett: teknik

Filtrera
Från vision till verklighet
Illustration: Bo Lundberg. Vid Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn utvecklar SKB teknik som ska användas i Kärnbränsleförvaret, också sådan som behövs för att alla stora, tunga fordon ska kunna fungera på ett effektivt och säkert sätt. Ett exempel är deponeringsmaskinen Magne, som ska användas för a…

Publicerad: 9 oktober 2020

Magne blir inte ensam i underjorden
Runt 200 olika maskiner och fordon kommer att behövas i det framtida Kärnbränsleförvaret. Ett av dem är deponeringsmaskinen Magne. Foto: Curt-Robert Lindqvist. I väntan på tillstånd om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark jobbar SKB med många olika förberedande åtgärder. Vi måste bland anna…

Publicerad: 9 oktober 2020

SSM ger klartecken för Fud 2019
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anser att SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud-rapport 2019, uppfyller kärntekniklagens krav och rekommenderar regeringen att godkänna programmet. Jessica Palmqvist. Foto: SKB. – Det är glädjande att SSM har lämnat ett yttrande utan f…

Publicerad: 3 april 2020

Nytt forskningsprogram presenteras
Ella Ekeroth är den på SKB som ansvarat för framtagningen av Fud-programmet. Foto: SKB. För sextonde gången i ordningen presenterar SKB sina planer för forskning och utveckling i ett så kallat Fud-program. Programmet som tas fram vart tredje år har nu lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten för vidar…

Publicerad: 1 oktober 2019

SFR provgjuter på Äspölaboratoriet
Patrik Hagman tar sättmåttet på betongen. Måttet bestäms med hjälp av en sättkon som placeras på ett plant underlag och fylls med betong. Sedan lyfts konen försiktigt och så  mäter man hur mycket betongen sjunker. Foto: SKB. Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark ska byggas u…

Publicerad: 12 december 2018

Internationell slutförvarsutbildning i Oskarshamn
Den här veckan håller SKB International och SKB en utbildning i metodik och vetenskap för säkerhetsanalys av geologiskt slutförvar för radioaktivt avfall. Syftet med utbildningen är att föra över teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som vi har gjort i Sverige till kursdeltagarna. Deltagar…

Publicerad: 23 oktober 2018

Sjundeklassare mötte lokala företag
Några av de besökande eleverna får information av SKB. Foto: Curt-Robert Lindqvist. Det var full fart på Kapsellaboratoriet när Teknikcollege i Oskarshamn anordnade arbetsmarknadsdagarna för sjundeklassarna i kommunen. Totalt cirka 300 elever besökte laboratoriet under tre torsdagar i oktober. Tanke…

Publicerad: 30 oktober 2017

KVV-labbet – en viktig länk i framtidens teknikcollegekedja
Margareta Sjöberg Boström, processledare för Teknikcentrum, Lennart Wahlgren, Forsmarks Kraftgrupp AB, Rickard Grönlund, SKB, och Fredrik Carlquist, Teknikcentrum (Roger Pettersson, Vattenfall Värme saknas på bilden), har ingått i den projektgrupp som arbetat med att göra verklighet av KVV-labbet i …

Publicerad: 12 december 2016

Temakväll om maskinutveckling
Teknikutvecklare Fredrik Hermansson och enhetschef Pär Grahm berättade om SKB:s behov av specialmaskiner. Foto: SKB. I år fyller Äspölaboratoriet trettio år. För att uppmärksamma det har SKB under året anordnat seminarier om verksamheten. Häromkvällen var det dags att avhandla maskinutvecklingen på …

Publicerad: 25 oktober 2016

Fortsatt forskning och utveckling
Det svenska systemet för att ta hand om radioaktivt driftavfall och använt kärnbränsle – såväl befintliga anläggningar som planerade. De fortsatta insatserna som beskrivs i Fud-program 2016, fokuserar på de närmaste sex åren och syftar till att bygga de återstående delarna av det svenska systemet: K…

Publicerad: 3 oktober 2016