Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Patrik Hagman tar sättmåttet på betongen. Måttet bestäms med hjälp av en sättkon som placeras på ett plant underlag och fylls med betong. Sedan lyfts konen försiktigt och så  mäter man hur mycket betongen sjunker. Foto: SKB.

SFR provgjuter på Äspölaboratoriet

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark ska byggas ut för att bland annat kunna ta emot avfall från rivning av kärnkraftverken. I en av de salar som ska byggas ska ett antal så kallade kassuner gjutas för lagring av medelaktivt avfall.

Ordet kassun kommer från det franska ordet caisson som betyder låda, och det är det som det handlar om, stora betonglådor med måtten 18 x 18 x 9 meter.

Under hösten har därför provgjutning av en något nedskalad kassun med måtten 18 x 9 x 4,5 (l x b x h) meter skett på 400 meters djup nere i Äspölaboratoriet. Målet var att genomföra en slutlig test av material och metod för uppförande av kassunerna samt logistik kopplad till de metoder för tillverkning och transport av betong som är tänkt att användas i SFR.

Uppställning inför tömning av betong från blandarbil till transportbil. Bilden togs vid första gjutningen, när man gjöt bottenplattan.

– Bland de saker vi ville få svar på var hanteringen av materialleveranser inför och i samband med betongtillverkning, utrymmesbehov för sand och sten till betongen, kapacitetskrav, och samordning mellan gjutplats och betongtillverkning. Vi vill även se om betongen klarar av den nya utformningen med tjockare väggar och bottenplatta, säger Per Mårtensson som ansvarat för samordning av programmet för utveckling av betong och tester inom projekt SFR-utbyggnad.

Gjutning vid två tillfällen

Gjutningen har skett vid två tillfällen, bottenplattan gjöts i oktober och väggarna i november. Under gjutningen av väggarna var den totala mängden betong som skulle ner i Äspötunneln 145 kubikmeter,vilket blev 20 betongbilar på en dag med en leveranstäthet på två bilar per timme.

En av dem som jobbade med gjutningarna var Patrik Hagman.

– Jag tar prover på betongen innan gjutningen för att bland annat se om den har rätt konsistens för att kunna gjutas med. Det är en vanlig standardiserad kontroll som används i byggbranschen och som vi gör både ovan mark där man blandar betongen, och sedan här nere precis innan gjutningen.

I samtliga fall uppfylldes egenskapskraven för betongen så inga justeringar av sammansättningen behövdes göras.

Per Mårtensson summerar gjutningarna så här.

– Arbetet gick på det hela taget mycket bra både vad gäller tillverkning av betong och arbetet på gjutplatsen. Logistiken fungerade bra och materialleveranserna till betongstationen under arbetet störde inte arbetet med blandningen av betongen. Eftersom betongens egenskaper var de förväntade gick gjutningen av väggarna helt enligt plan.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 12 december 2018