Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Patrik Hagman tar sättmåttet på betongen. Måttet bestäms med hjälp av en sättkon som placeras på ett plant underlag och fylls med betong. Sedan lyfts konen försiktigt och så  mäter man hur mycket betongen sjunker. Foto: SKB.

SFR provgjuter på Äspölaboratoriet

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark ska byggas ut för att bland annat kunna ta emot avfall från rivning av kärnkraftverken. I en av de salar som ska byggas ska ett antal så kallade kassuner gjutas för lagring av medelaktivt avfall.

Ordet kassun kommer från det franska ordet caisson som betyder låda, och det är det som det handlar om, stora betonglådor med måtten 18 x 18 x 9 meter.

Under hösten har därför provgjutning av en något nedskalad kassun med måtten 18 x 9 x 4,5 (l x b x h) meter skett på 400 meters djup nere i Äspölaboratoriet. Målet var att genomföra en slutlig test av material och metod för uppförande av kassunerna samt logistik kopplad till de metoder för tillverkning och transport av betong som är tänkt att användas i SFR.

Uppställning inför tömning av betong från blandarbil till transportbil. Bilden togs vid första gjutningen, när man gjöt bottenplattan.

– Bland de saker vi ville få svar på var hanteringen av materialleveranser inför och i samband med betongtillverkning, utrymmesbehov för sand och sten till betongen, kapacitetskrav, och samordning mellan gjutplats och betongtillverkning. Vi vill även se om betongen klarar av den nya utformningen med tjockare väggar och bottenplatta, säger Per Mårtensson som ansvarat för samordning av programmet för utveckling av betong och tester inom projekt SFR-utbyggnad.

Gjutning vid två tillfällen

Gjutningen har skett vid två tillfällen, bottenplattan gjöts i oktober och väggarna i november. Under gjutningen av väggarna var den totala mängden betong som skulle ner i Äspötunneln 145 kubikmeter,vilket blev 20 betongbilar på en dag med en leveranstäthet på två bilar per timme.

En av dem som jobbade med gjutningarna var Patrik Hagman.

– Jag tar prover på betongen innan gjutningen för att bland annat se om den har rätt konsistens för att kunna gjutas med. Det är en vanlig standardiserad kontroll som används i byggbranschen och som vi gör både ovan mark där man blandar betongen, och sedan här nere precis innan gjutningen.

I samtliga fall uppfylldes egenskapskraven för betongen så inga justeringar av sammansättningen behövdes göras.

Per Mårtensson summerar gjutningarna så här.

– Arbetet gick på det hela taget mycket bra både vad gäller tillverkning av betong och arbetet på gjutplatsen. Logistiken fungerade bra och materialleveranserna till betongstationen under arbetet störde inte arbetet med blandningen av betongen. Eftersom betongens egenskaper var de förväntade gick gjutningen av väggarna helt enligt plan.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 12 december 2018