Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Patrik Hagman tar sättmåttet på betongen. Måttet bestäms med hjälp av en sättkon som placeras på ett plant underlag och fylls med betong. Sedan lyfts konen försiktigt och så  mäter man hur mycket betongen sjunker. Foto: SKB.

SFR provgjuter på Äspölaboratoriet

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark ska byggas ut för att bland annat kunna ta emot avfall från rivning av kärnkraftverken. I en av de salar som ska byggas ska ett antal så kallade kassuner gjutas för lagring av medelaktivt avfall.

Ordet kassun kommer från det franska ordet caisson som betyder låda, och det är det som det handlar om, stora betonglådor med måtten 18 x 18 x 9 meter.

Under hösten har därför provgjutning av en något nedskalad kassun med måtten 18 x 9 x 4,5 (l x b x h) meter skett på 400 meters djup nere i Äspölaboratoriet. Målet var att genomföra en slutlig test av material och metod för uppförande av kassunerna samt logistik kopplad till de metoder för tillverkning och transport av betong som är tänkt att användas i SFR.

Uppställning inför tömning av betong från blandarbil till transportbil. Bilden togs vid första gjutningen, när man gjöt bottenplattan.

– Bland de saker vi ville få svar på var hanteringen av materialleveranser inför och i samband med betongtillverkning, utrymmesbehov för sand och sten till betongen, kapacitetskrav, och samordning mellan gjutplats och betongtillverkning. Vi vill även se om betongen klarar av den nya utformningen med tjockare väggar och bottenplatta, säger Per Mårtensson som ansvarat för samordning av programmet för utveckling av betong och tester inom projekt SFR-utbyggnad.

Gjutning vid två tillfällen

Gjutningen har skett vid två tillfällen, bottenplattan gjöts i oktober och väggarna i november. Under gjutningen av väggarna var den totala mängden betong som skulle ner i Äspötunneln 145 kubikmeter,vilket blev 20 betongbilar på en dag med en leveranstäthet på två bilar per timme.

En av dem som jobbade med gjutningarna var Patrik Hagman.

– Jag tar prover på betongen innan gjutningen för att bland annat se om den har rätt konsistens för att kunna gjutas med. Det är en vanlig standardiserad kontroll som används i byggbranschen och som vi gör både ovan mark där man blandar betongen, och sedan här nere precis innan gjutningen.

I samtliga fall uppfylldes egenskapskraven för betongen så inga justeringar av sammansättningen behövdes göras.

Per Mårtensson summerar gjutningarna så här.

– Arbetet gick på det hela taget mycket bra både vad gäller tillverkning av betong och arbetet på gjutplatsen. Logistiken fungerade bra och materialleveranserna till betongstationen under arbetet störde inte arbetet med blandningen av betongen. Eftersom betongens egenskaper var de förväntade gick gjutningen av väggarna helt enligt plan.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 12 december 2018