Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Några av de besökande eleverna får information av SKB. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Sjundeklassare mötte lokala företag

Det var full fart på Kapsellaboratoriet när Teknikcollege i Oskarshamn anordnade arbetsmarknadsdagarna för sjundeklassarna i kommunen. Totalt cirka 300 elever besökte laboratoriet under tre torsdagar i oktober.

Tanken med arbetsmarknadsdagarna är att eleverna under lekfulla former ska få en första introduktion till de lokala företagen som ingår i Teknikcollege. Förhoppningen är att man på så sätt föder en tanke som leder till att eleverna senare söker sig till en lämplig utbildning så att de så småningom kan börja jobba på något av företagen.

Teknikcollege har bildats just för att bidra till att tekniskt inriktade företag ska kunna få tag på kvalificerad arbetskraft även i framtiden. Kajsa Engholm på SKB är ordförande i Teknikcollege och hon säger så här om årets arbetsmarknadsdagar.

Porträttbild på Kajsa Engholm.

Kajsa Engholm, skolinformatör.

– Det är fantastiskt att medlemsföretagen samarbetar så bra och verkligen prioriterar våra lokala skolor och deras elever. Se bara på Scania till exempel, som körde en helt ny lastbilshytt till Kapsellaboratoriet och bemannade sin station med fem personer en av dagarna! Eleverna blev säkert imponerade av att få sitta i förarsätet och hålla i ratten och trycka på instrumentpanelens alla knappar och spakar. Det skapar intryck som eleverna kommer att minnas länge!

Kluriga uppgifter

Förutom SKB och Scania fanns Saft, Press Kogyo, Attraktiva Oskarshamn och OKG på plats. Eleverna fick även träffa elever från de gymnasieprogram som är lämpliga att läsa på för att få jobb på de företag som är med i Teknikcollage.

För att få det hela att flyta på var klasserna indelade i sex grupper när de kom, och så fick företagen ungefär en kvart med varje grupp. Under den kvarten informerades eleverna om företaget och fick lösa en uppgift som på något sätt kopplade till företaget. Den klass som lyckats bäst med alla uppgifterna får sedan ett pris i form av en gemensam aktivitet för klassen.

Uppgifterna var kluriga på olika sätt och kunde handla om att räkna ut energiåtgång på lampor, bygga ett batteri eller effektivisera en process. På SKB:s station var slutuppgiften att försöka lista ut vilka tre av fyra angivna jobb som fanns på SKB. En inte alldeles lätt uppgift visade det sig. Två av jobben var lätta att räkna ut – säkerhetsingenjör och klimatexpert – men sedan var det svårare. De flesta grupperna var ganska säkra på att det inte fanns någon grodhotellsbyggare, så det valde man bort, även om de inte hade någon aning om vad en scientolog är. En viss förvåning uppstod när de fick veta att SKB faktiskt har byggt ”grodhotell” i Forsmark.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 30 oktober 2017