Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Margareta Sjöberg Boström, processledare för Teknikcentrum, Lennart Wahlgren, Forsmarks Kraftgrupp AB, Rickard Grönlund, SKB, och Fredrik Carlquist, Teknikcentrum (Roger Pettersson, Vattenfall Värme saknas på bilden), har ingått i den projektgrupp som arbetat med att göra verklighet av KVV-labbet i Gimo. Foto: Lasse Modin.

KVV-labbet – en viktig länk i framtidens teknikcollegekedja

I förra veckan invigdes det nya KVV-labbet på Bruksgymnasiet i Gimo. Ett laboratorium för kraft, värme, ventilation samt styr- och reglerteknik där skolor och företag kan hyra in sig. Hälften av investeringen står SKB för via Mervärdesprogrammet.

– Den här typen av laborativ miljö finns bara på två andra platser i landet – Kalmar och Härnösand, sa Margareta Sjöberg Boström, processledare för Teknikcentrum.

Tanken är att KVV-labbet i första hand ska användas för utbildningarna av gymnasieingenjörer på Fyrisskolan i Uppsala och Forsmarks skola samt av yrkeshögskoleutbildningen. Men andra utbildningsanordnare och företag är också välkomna.

Stor efterfrågan på processtekniker

Fyra ansökningar har skickats till Yrkeshögskolemyndigheten. Det handlar om utbildning av processtekniker på energiprogram och processindustri, processtekniker för Life Science, automationstekniker och produktionstekniker. Margareta Sjöberg Boström räknar med att de får besked i januari.

kvvlab250px

Läraren Leif Theelke betonar vikten av att eleverna får lära sig i verkliga miljöer.

– Behovet är enormt. På tre års sikt behövs 100 automationstekniker, 230 processtekniker inom energi, 270–550 processtekniker inom Life Science samt 90 produktionstekniker bara inom Teknikcollege Uppland och våra samverkansföretag, sa Margareta Sjöberg Boström.

Teknikcentrum har samlat in hundra avsiktsförklaringar, där bland annat även SKB skrivit på.

– Vi bygger nu ett tekniskt nav med Teknikcentrum, Vilhelm Haglunds gymnasium, Bruksgymnasiet och KVV-labbet. Den stora uppgiften för teknikföretagen i dag är att vidareutbilda redan befintliga medarbetare, och där är labbet en stor tillgång.

På riktigt

Leif Theelke, lärare på energiprogrammet på Bruksgymnasiet, demonstrerade vilka olika typer av processer som kan köras i laboratoriet.

– Här finns fler givare än vanligt, labbet har en utvecklad turbin och här kan vi generera ström, förklarade han.

Eleverna kan träna både regler- och energiteknik under verkliga förhållanden.

– Det är en riktig process. Vi skapar ånga och tryck genom att koka vatten. Vi kan se tryckprocesser och flödesprocesser. Eleverna måste hålla koll och lyssna. Sådant kan man aldrig känna på riktigt i en simulator.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 12 december 2016