Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Margareta Sjöberg Boström, processledare för Teknikcentrum, Lennart Wahlgren, Forsmarks Kraftgrupp AB, Rickard Grönlund, SKB, och Fredrik Carlquist, Teknikcentrum (Roger Pettersson, Vattenfall Värme saknas på bilden), har ingått i den projektgrupp som arbetat med att göra verklighet av KVV-labbet i Gimo. Foto: Lasse Modin.

KVV-labbet – en viktig länk i framtidens teknikcollegekedja

I förra veckan invigdes det nya KVV-labbet på Bruksgymnasiet i Gimo. Ett laboratorium för kraft, värme, ventilation samt styr- och reglerteknik där skolor och företag kan hyra in sig. Hälften av investeringen står SKB för via Mervärdesprogrammet.

– Den här typen av laborativ miljö finns bara på två andra platser i landet – Kalmar och Härnösand, sa Margareta Sjöberg Boström, processledare för Teknikcentrum.

Tanken är att KVV-labbet i första hand ska användas för utbildningarna av gymnasieingenjörer på Fyrisskolan i Uppsala och Forsmarks skola samt av yrkeshögskoleutbildningen. Men andra utbildningsanordnare och företag är också välkomna.

Stor efterfrågan på processtekniker

Fyra ansökningar har skickats till Yrkeshögskolemyndigheten. Det handlar om utbildning av processtekniker på energiprogram och processindustri, processtekniker för Life Science, automationstekniker och produktionstekniker. Margareta Sjöberg Boström räknar med att de får besked i januari.

kvvlab250px

Läraren Leif Theelke betonar vikten av att eleverna får lära sig i verkliga miljöer.

– Behovet är enormt. På tre års sikt behövs 100 automationstekniker, 230 processtekniker inom energi, 270–550 processtekniker inom Life Science samt 90 produktionstekniker bara inom Teknikcollege Uppland och våra samverkansföretag, sa Margareta Sjöberg Boström.

Teknikcentrum har samlat in hundra avsiktsförklaringar, där bland annat även SKB skrivit på.

– Vi bygger nu ett tekniskt nav med Teknikcentrum, Vilhelm Haglunds gymnasium, Bruksgymnasiet och KVV-labbet. Den stora uppgiften för teknikföretagen i dag är att vidareutbilda redan befintliga medarbetare, och där är labbet en stor tillgång.

På riktigt

Leif Theelke, lärare på energiprogrammet på Bruksgymnasiet, demonstrerade vilka olika typer av processer som kan köras i laboratoriet.

– Här finns fler givare än vanligt, labbet har en utvecklad turbin och här kan vi generera ström, förklarade han.

Eleverna kan träna både regler- och energiteknik under verkliga förhållanden.

– Det är en riktig process. Vi skapar ånga och tryck genom att koka vatten. Vi kan se tryckprocesser och flödesprocesser. Eleverna måste hålla koll och lyssna. Sådant kan man aldrig känna på riktigt i en simulator.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 12 december 2016