Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Internationell slutförvarsutbildning i Oskarshamn

Den här veckan håller SKB International och SKB en utbildning i metodik och vetenskap för säkerhetsanalys av geologiskt slutförvar för radioaktivt avfall.

Syftet med utbildningen är att föra över teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som vi har gjort i Sverige till kursdeltagarna. Deltagarna kommer från organisationer som jobbar med frågorna i bland annat Kina, Japan, Tyskland och Kanada.

Toshiyuki Sasaki, en av deltagarna, i utställningen på Äspölaboratoriet. Foto: SKB.

En av dem som är med på utbildningen är Toshiyuki Sasaki. Han ingår i en delegation på totalt nio personer från Japan som är här. Toshiyuki arbetar på Kajima Corporation som ska jobba med tunneldrivning för det japanska slutförvarsprogrammet. Numo heter SKB:s motsvarighet i Japan och det är de som har valt Toshiyukis företag för att göra tunnlarna.

– I Japan upparbetar vi vårt avfall så vi får förglasat avfall att ta hand om, men vi har ett liknande koncept som Sverige med tunnlar och kapslar. Vi är åtta tusen anställda på Kajima och jobbar i vanliga fall med konstruktion av byggnader, broar och tunnlar, ja i princip alla typer av konstruktioner, säger Toshiyuki.

Intensivt program

Det är intensiv vecka som väntar deltagarna med mycket information och studiebesök på SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Toshiyuki och hans reskamrater har gjort den långa resan från Japan enbart för den här utbildningen, så han har naturligtvis förväntningar på veckan.

– Jag är här för att lära mig mer om säkerhetsanalysen och nätverka för att få kontakter med ingenjörer över hela världen. Under den första dagen här på Äspölaboratoriet har vi fått lära oss om hur man designar barriärer och jag hoppas att jag kommer lära mig mer om kopparkapseln senare under veckan.

Innan Toshiyukis grupp återvänder till Japan hinner man med en dag för sightseeing men Toshiyuki har redan bildat sig en uppfattning om Sverige.

– Sverige är ett väldigt fint land!

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 23 oktober 2018