Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Internationell slutförvarsutbildning i Oskarshamn

Den här veckan håller SKB International och SKB en utbildning i metodik och vetenskap för säkerhetsanalys av geologiskt slutförvar för radioaktivt avfall.

Syftet med utbildningen är att föra över teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som vi har gjort i Sverige till kursdeltagarna. Deltagarna kommer från organisationer som jobbar med frågorna i bland annat Kina, Japan, Tyskland och Kanada.

Toshiyuki Sasaki, en av deltagarna, i utställningen på Äspölaboratoriet. Foto: SKB.

En av dem som är med på utbildningen är Toshiyuki Sasaki. Han ingår i en delegation på totalt nio personer från Japan som är här. Toshiyuki arbetar på Kajima Corporation som ska jobba med tunneldrivning för det japanska slutförvarsprogrammet. Numo heter SKB:s motsvarighet i Japan och det är de som har valt Toshiyukis företag för att göra tunnlarna.

– I Japan upparbetar vi vårt avfall så vi får förglasat avfall att ta hand om, men vi har ett liknande koncept som Sverige med tunnlar och kapslar. Vi är åtta tusen anställda på Kajima och jobbar i vanliga fall med konstruktion av byggnader, broar och tunnlar, ja i princip alla typer av konstruktioner, säger Toshiyuki.

Intensivt program

Det är intensiv vecka som väntar deltagarna med mycket information och studiebesök på SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Toshiyuki och hans reskamrater har gjort den långa resan från Japan enbart för den här utbildningen, så han har naturligtvis förväntningar på veckan.

– Jag är här för att lära mig mer om säkerhetsanalysen och nätverka för att få kontakter med ingenjörer över hela världen. Under den första dagen här på Äspölaboratoriet har vi fått lära oss om hur man designar barriärer och jag hoppas att jag kommer lära mig mer om kopparkapseln senare under veckan.

Innan Toshiyukis grupp återvänder till Japan hinner man med en dag för sightseeing men Toshiyuki har redan bildat sig en uppfattning om Sverige.

– Sverige är ett väldigt fint land!

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 23 oktober 2018