Etikett: Äspölaboratoriet

Filtrera
Från vision till verklighet
Illustration: Bo Lundberg. Vid Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn utvecklar SKB teknik som ska användas i Kärnbränsleförvaret, också sådan som behövs för att alla stora, tunga fordon ska kunna fungera på ett effektivt och säkert sätt. Ett exempel är deponeringsmaskinen Magne, som ska användas för a…

Publicerad: 9 oktober 2020

Ny rapport från LOT-försöken bekräftar tidigare analyser
SKB har nu publicerat en andra rapport från de senaste upptagna försökspaketen i långtidsserien LOT. I fokus den här gången är de kopparkomponenter som ingår i experimentet. Rapporten visar att analyserna av korrosion ligger i linje med tidigare försök. – Även om LOT-försöken inte är utformade för a…

Publicerad: 2 oktober 2020

En första rapport om långtidsförsöket LOT
Nu har den första av totalt tre rapporter om SKB:s långtidsförsök av bentonitlera, LOT, publicerats. Rapporten ger en beskrivning av förutsättningarna för de senast upptagna försökspaketen i experimentet och hur dessa har hanterats.  Hösten 2019 återtog SKB två försökspaket i LOT-försöket, som varit…

Publicerad: 15 juni 2020

Forskningsnätverk får tillskott
Den japanska kärnavfallsorganisationen RWMC har nyligen anslutit till ett internationellt nätverk vid SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Nätverket Äspö International syftar till att sprida information om SKB:s utvecklingsarbete till samarbetsorganisationerna. Magnus Holmqvist,…

Publicerad: 15 maj 2020

Göteborgs universitet utbildar i SKB:s tunnlar på Äspö
Under en vecka befinner sig studenter från geovetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet vid Äspölaboratoriet för att få lära sig hur det är att jobba i en tunnel. Studenter från Göteborgs universitet tränar på att kartlägga berg. Foto: SKB. Deras lärare, Mark Peternell, som själv är struk…

Publicerad: 14 februari 2020

Internationell kurs om mätningar i slutförvarsmiljö
I testhallen på Äspö fick kursdeltagarna en genomgång av olika typer av mätmetoder som kan användas i ett slutförvar för radioaktivt avfall. Foto: SKB. Efter fyra års arbete avslutas det EU-finansierade projektet Modern 2020 med en kurs i övervakningsteknik. Kursen hölls under sex dagar vid Äspölabo…

Publicerad: 10 juni 2019

SFR provgjuter på Äspölaboratoriet
Patrik Hagman tar sättmåttet på betongen. Måttet bestäms med hjälp av en sättkon som placeras på ett plant underlag och fylls med betong. Sedan lyfts konen försiktigt och så  mäter man hur mycket betongen sjunker. Foto: SKB. Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark ska byggas u…

Publicerad: 12 december 2018

”Äspölaboratoriet är både nytt och gammalt på samma gång”
Äspölaboratoriet Det har skett ett generationsskifte inom stora forskningsanläggningar på senare tid. Och SKB:s eget underjordslaboratorium på Äspö har inslag av både det nya och det gamla. Det blev tydligt när professor Mats Benner vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, höll seminarium. Äspöla…

Publicerad: 28 augusti 2017

Äspölaboratoriet i nytt EU-samarbete
För Äspölaboratoriet och SKB:s del är deltagandet i det nya nätverket ett av flera initiativ för att bredda verksamheten i anläggningen. Foto: SKB. Sex underjordsanläggningar runt Östersjön, bland annat SKB:s underjordslaboratorium på Äspö, har fått klartecken till EU-finansiering för att bilda ett …

Publicerad: 15 juni 2017

Minister lovordade satsningen på Äspölaboratoriet
SKB:s Mats Ohlsson berättade för forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) om SKB:s verksamhet i Äspölaboratoriet och om det arbete som pågår för att göra anläggningen tillgänglig för forskning, utveckling och demonstration inom andra områden. Foto: Curt-Robert Lindqvist. Det fälldes många pos…

Publicerad: 20 mars 2017