Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s Mats Ohlsson berättade för forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) om SKB:s verksamhet i Äspölaboratoriet och om det arbete som pågår för att göra anläggningen tillgänglig för forskning, utveckling och demonstration inom andra områden. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Minister lovordade satsningen på Äspölaboratoriet

Det fälldes många positiva omdömen om Äspölaboratoriet under fredagen då SKB och Oskarshamn fick ministerbesök. Spännande, givande och imponerande var några av kommentarerna från Helene Hellmark Knutsson (S).

När Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, gästade Oskarshamn på fredagen var det Äspölaboratoriet som stod i fokus. SKB:s forskningsanläggning belystes för sin framträdande roll i slutförvarsfrågan, men kanske ännu mer för de initiativ som finns för att utveckla anläggningen till en internationell forsknings- och innovationsmiljö. Ministern var imponerad både av arbetet och av anläggningen och lovordade satsningen.

– Från min och regeringens sida ser vi detta besök som en uppföljning av höstens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan”. Där ges särskilt stöd till den nyindustrialisering som Oskarshamn visar exempel på, och vikten av att utveckla vår innovationsförmåga i landet. Därför är det roligt att se att man här vid Äspölaboratoriet inte bara satsar på forskning utan även ser bredare på innovationsmöjligheterna, menade Helene Hellmark Knutsson.

Rätt inriktning för Äspö

Inte mindre än fyra högskolor och universitet* fanns med under besöket vid Äspölaboratoriet för att visa sitt stöd och ge sin syn på hur anläggningen kan användas i framtiden. Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) och flertalet representanter för regionen och kommunen deltog också under dagen som innehöll både en guidad visning av underjordslaboratoriet och information om det utvecklingsarbete som drivs gemensamt av SKB, Oskarshamns kommun och akademin. Detta såg ministern som en av flera framgångsfaktorer:

– Jag ser att det finns en stark uppslutning kring den här utvecklingen och satsningen på Äspölaboratoriet, från lokalt och regionalt håll, från näringslivet och inte minst från akademin. Det är helt avgörande att vetenskapssamhället är med i en sådan här satsning, sa hon och fortsatte:

– Jag ser också att den kombination av forskning och test- och demonstrationsmöjligheter som finns här vid Äspölaboratoriet också kan vara en framgångsfaktor i utvecklingsarbetet. Det är något som ligger i tiden och lockar internationella intressenter och finansiärer.

Det var en positiv stämning när Helene Hellmark Knutsson gästade Oskarshamn. Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn och Christopher Eckerberg, SKB:s vd, var glada att få visa upp forskningsanläggningen på Äspö.

Viktig utveckling för Oskarshamn

Utvecklingen av Äspölaboratoriet spelar också en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av Oskarshamns kommun. Peter Wretlund (S), kommunstyrelsen ordförande i Oskarshamn, var därför angelägen om att också beskriva kommunens situation för ministern, där nedläggningarna från kraftindustrin har en överskuggande roll.

– Vi ser utvecklingen kring Äspölaboratoriet som en viktig del i den kraftsamling som nu sker. Min förhoppning är att det här besöket ska leda till en förståelse för att Äspölaboratoriet kan passa in i statens strategier för infrastrukturer för forskning, sa han.

SKB:s vd, Christopher Eckerberg var inne på samma spår:

– Vi hoppas att Äspö kan vara en pusselbit i den fortsatta utvecklingen i kommunen. Med tanke på att vi ska finnas kvar med verksamhet här i Oskarshamn fram till ungefär 2080 i och med det befintliga mellanlagret och den planerade inkapslingsanläggningen på Simpevarpshalvön så är vi angelägna om att den här satsningen lyckas, sa han.

Fotnot. De fyra lärosätena som fanns representerade var Linnéuniversitetet, KTH, Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 20 mars 2017