Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s Mats Ohlsson berättade för forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) om SKB:s verksamhet i Äspölaboratoriet och om det arbete som pågår för att göra anläggningen tillgänglig för forskning, utveckling och demonstration inom andra områden. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Minister lovordade satsningen på Äspölaboratoriet

Det fälldes många positiva omdömen om Äspölaboratoriet under fredagen då SKB och Oskarshamn fick ministerbesök. Spännande, givande och imponerande var några av kommentarerna från Helene Hellmark Knutsson (S).

När Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, gästade Oskarshamn på fredagen var det Äspölaboratoriet som stod i fokus. SKB:s forskningsanläggning belystes för sin framträdande roll i slutförvarsfrågan, men kanske ännu mer för de initiativ som finns för att utveckla anläggningen till en internationell forsknings- och innovationsmiljö. Ministern var imponerad både av arbetet och av anläggningen och lovordade satsningen.

– Från min och regeringens sida ser vi detta besök som en uppföljning av höstens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan”. Där ges särskilt stöd till den nyindustrialisering som Oskarshamn visar exempel på, och vikten av att utveckla vår innovationsförmåga i landet. Därför är det roligt att se att man här vid Äspölaboratoriet inte bara satsar på forskning utan även ser bredare på innovationsmöjligheterna, menade Helene Hellmark Knutsson.

Rätt inriktning för Äspö

Inte mindre än fyra högskolor och universitet* fanns med under besöket vid Äspölaboratoriet för att visa sitt stöd och ge sin syn på hur anläggningen kan användas i framtiden. Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) och flertalet representanter för regionen och kommunen deltog också under dagen som innehöll både en guidad visning av underjordslaboratoriet och information om det utvecklingsarbete som drivs gemensamt av SKB, Oskarshamns kommun och akademin. Detta såg ministern som en av flera framgångsfaktorer:

– Jag ser att det finns en stark uppslutning kring den här utvecklingen och satsningen på Äspölaboratoriet, från lokalt och regionalt håll, från näringslivet och inte minst från akademin. Det är helt avgörande att vetenskapssamhället är med i en sådan här satsning, sa hon och fortsatte:

– Jag ser också att den kombination av forskning och test- och demonstrationsmöjligheter som finns här vid Äspölaboratoriet också kan vara en framgångsfaktor i utvecklingsarbetet. Det är något som ligger i tiden och lockar internationella intressenter och finansiärer.

Det var en positiv stämning när Helene Hellmark Knutsson gästade Oskarshamn. Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn och Christopher Eckerberg, SKB:s vd, var glada att få visa upp forskningsanläggningen på Äspö.

Viktig utveckling för Oskarshamn

Utvecklingen av Äspölaboratoriet spelar också en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av Oskarshamns kommun. Peter Wretlund (S), kommunstyrelsen ordförande i Oskarshamn, var därför angelägen om att också beskriva kommunens situation för ministern, där nedläggningarna från kraftindustrin har en överskuggande roll.

– Vi ser utvecklingen kring Äspölaboratoriet som en viktig del i den kraftsamling som nu sker. Min förhoppning är att det här besöket ska leda till en förståelse för att Äspölaboratoriet kan passa in i statens strategier för infrastrukturer för forskning, sa han.

SKB:s vd, Christopher Eckerberg var inne på samma spår:

– Vi hoppas att Äspö kan vara en pusselbit i den fortsatta utvecklingen i kommunen. Med tanke på att vi ska finnas kvar med verksamhet här i Oskarshamn fram till ungefär 2080 i och med det befintliga mellanlagret och den planerade inkapslingsanläggningen på Simpevarpshalvön så är vi angelägna om att den här satsningen lyckas, sa han.

Fotnot. De fyra lärosätena som fanns representerade var Linnéuniversitetet, KTH, Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 20 mars 2017