Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Forskningsnätverk får tillskott

Den japanska kärnavfallsorganisationen RWMC har nyligen anslutit till ett internationellt nätverk vid SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Nätverket Äspö International syftar till att sprida information om SKB:s utvecklingsarbete till samarbetsorganisationerna.

Magnus Holmqvist, vd SKB International. Foto: SKB.

– SKB International har sedan många år framgångsrika samarbeten med RWMC inom andra områden så deras inträde i Äspö International är ett välkommet tillskott. Nu hoppas vi få se ett ökat japanskt engagemang, säger Magnus Holmqvist, SKB Internationals vd.

I dag ingår organisationer från Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan i nätverket.

Samarbetet sker på flera sätt, berättar Erik Thurner, senior rådgivare på SKB International.

– Vi genomför dels årliga workshoppar på olika teman och dels arrangerar vi möten där resultat från pågående SKB-projekt presenteras. Risken är stor att vi inte kan arrangera några möten i år på grund av coronaviruset. Vi funderar på om vi kan filma våra presentationer för att delge våra partners. Möjligen skulle vi kunna följa upp med ett Skype-möte där deltagarna kan ställa frågor.

Erik Thurner, senior rådgivare.

SKB International har även möten med respektive organisation där man diskuterar just deras specifika intresseområden.

– Det finns en webbportal för information om till exempel olika projekt och planer för kommande projekt på Äspö, säger Erik Thurner.

Äspö International är en fortsättning på det internationella samarbete som påbörjades i Stripa gruva, en nedlagd järnmalmsgruva i Bergslagen, redan i slutet av 1970-talet. Som partner har organisationerna möjlighet att få tillgång till den fältdata som SKB har samlat in sedan 1986, då förundersökningen för Äspölaboratoriet startade, och fram till dags dato.

– Den här typen av data är intressant för organisationer som ännu inte har någon plats att utveckla platsmodelleringsmetodik på, förklarar Erik Thurner.

Fakta

Utländska organisationer som ingår i Äspö International

RWM (Radioactive Waste Management Limited), Storbritannien

BMWi (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) och GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit), Tyskland

Numo (Nuclear Waste Management Organization of Japan), Criepi (Central Research Institute of Electric Power Industry) och JAEA (Japan Atomic Agency) samt  RWMC (Radioactive Waste Management Funding and Research Center), Japan.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 15 maj 2020