Etikett: använt kärnbränsle

Filtrera
Majoritet av svenska folket vill att regeringen ska ge tillstånd för slutförvar
Två tredjedelar av svenska folket vill att regeringen ger tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det visar en opinionsundersökning som Novus genomfört på uppdrag av SKB. – Det här visar att en betydande andel av svenska folket vill ha en slutlig lösning för Sveriges använda …

Publicerad: 2 december 2020

Världsunika byggprojekt planeras
Så fort SKB får klartecken kommer det att byggas och grävas i Forsmark. De planerade byggprojekten är inte bara en viktig investering för en tryggare framtid, de innebär också en stor ekonomisk investering som kommer att ge många arbetstillfällen i Östhammars kommun. Två riktigt stora projekt planer…

Publicerad: 1 september 2020

Ny artikel om vattenkemin vid jordskalv
Hallå där, Lillemor Claesson Liljedahl, geolog på SKB. Du har tillsammans med en grupp andra forskare nyligen fått en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Geophysical research: Solid Earth. Vad handlar artikeln om? – Den handlar om förändringar i vattenkemin i borrhål på Isl…

Publicerad: 27 mars 2019

Domstolens yttrande i miljöprövningen
Mark- och miljödomstolen godkänner bland annat miljökonsekvensbeskrivningen och platsen Forsmark. Bilden är från synen vid gölarna under miljöprövningen. Foto: Mikael Wallerstedt. Mark-och miljödomstolen har i dag lämnat sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle.…

Publicerad: 23 januari 2018

Ny kostnadsberäkning för hanteringen av det svenska kärnavfallet
SKB har i dag lämnat sin återkommande beräkning av kostnaderna för att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken, Plan 2016. Enligt den nya prognosen uppgår den totala kostnaden för det svenska kärnavfallsprogrammet, från start till mål, till cirka 141 miljarder kronor. Jäm…

Publicerad: 9 januari 2017

Ett steg närmare svenskt slutförvar av kärnbränsle
Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har nu kungjort Svensk Kärnbränslehanterings, SKB:s, ansökningar om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Ansökningarna lämnades in år 2011 och kungörelsen innebär att granskning…

Publicerad: 29 januari 2016

Svenskt avfall i Kärnbränsleförvaret
Frågan om utländskt avfall i Sverige ställs ibland till SKB. Erik Setzman, som länge har arbetat med ansökningarna för Kärnbränsleförvaret och lagstiftningsfrågor på SKB, reder ut begreppen. Kan Sverige tvingas ta emot utländskt avfall? Det finns en internationell samsyn kring att varje land ansvara…

Publicerad: 24 augusti 2015

Livsgärning prisas
Claes Thegerström prisas för sin livsgärning. Foto: Lasse Modin. Claes Thegerström, SKB:s förre vd, har sysslat med kärnavfallsfrågan nästan hela sitt yrkesliv. Som en diversehandlare i vetenskap, teknik och samhällskontakter har han lotsat Sverige mot målet – ett säkert slutförvar för använt kärnbr…

Publicerad: 29 januari 2015

Status i SKB:s kompletteringar
Hallå där, Helene Åhsberg, projektledare för tillståndsprövningen av KBS-3 (systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle) på SKB. Du är ansvarig för arbetet med kompletteringarna. Hur går det? Det går bra! Vi har mycket som ska vara klart nu under sommaren och hösten, och det rullar på. Vad är d…

Publicerad: 27 juni 2014

Första leveransen av nya kompaktkassetter
För drygt ett år sedan beställde SKB 304 nya lagringskassetter för bränsleelement av Elajo Mekanik. Nu har de första fyra levererats till mellanlagret Clab i Oskarshamn där de genomgår olika tester. På mellanlagret Clab förvaras de använda bränsleelementen från kärnkraftverken i specialbyggda förvar…

Publicerad: 24 april 2014