Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Första leveransen av nya kompaktkassetter

För drygt ett år sedan beställde SKB 304 nya lagringskassetter för bränsleelement av Elajo Mekanik. Nu har de första fyra levererats till mellanlagret Clab i Oskarshamn där de genomgår olika tester.

På mellanlagret Clab förvaras de använda bränsleelementen från kärnkraftverken i specialbyggda förvaringskassetter. På grund av den starka radioaktiviteten måste de skärmas av mot omgivningen. Därför står kassetterna i tolv meter djupa bassänger, där vattnet fungerar både som strålskärmning och kylning.

Det gör att kassetterna utsätts för stora påfrestningar. Därför måste de tillverkas med största noggrannhet och av material som håller mycket hög kvalitet. Säkerhetskraven är extrema.

Insats till förvaringkassett.

Insats till förvaringskassett för tryckvattenbränsle. Foto: SKB.

Bra samarbete

När det började bli dags för SKB att hitta ett företag som kunde åta sig uppgiften att tillverka sammanlagt 304 nya kompaktkassetter föll valet på det Oskarshamnsbaserade Elajo Mekanik AB, som nu levererat de första fyra kassetterna och som med hjälp av skickligt yrkesfolk kommer att tillverka 50 kassetter om året fram till 2019.

– Samarbetet med Elajo har fungerat väldigt bra och jag ser många fördelar med att SKB tecknade avtal med ett lokalt företag som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare, menar Anders Strindvall, som är SKB:s projektledare för upphandlingen.

Stor utmaning

På Elajo Mekanik AB har man byggt en helt ny verkstad för ändamålet. Här växer förvaringskassetterna fram ur de delar som man får till sig likt bitar till ett stort pussel. I kassetternas innandöme innehåller plåtarna bor, vilket gör materialet sprött och svårt att både svetsa och förflytta.

– Själva hanteringen och förflyttningen mellan de olika arbetsstationerna har varit en stor utmaning att klara av. Det får absolut inte bli några sprickbildningar i plåtarna. Jag är stolt över att vi har lyckats så bra med våra lösningar, säger verkstadschef Micael Larsson.

Kvalitetskontroll

Han och hans team har arbetat fram en svetsmetod och en hanteringsmetod som har visat sig fungera mer än tillfredsställande. Kraven på spårbarhet in i minsta konstruktions- och materialdetalj är också väl tillgodosedda och borhalten på minst 1,6 procent kontrolleras i varje del av kassetten så att den uppfyller kraven.

På Clab finns sedan tidigare 1 100 kassetter av samma typer som de nya. Skillnaden mellan dem är ytterst liten. Under de år man har hanterat kassetter i anläggningen har man skaffat sig erfarenheter som kommer till nytta vid nytillverkningen.

Fakta

Kompaktkassetter

Material: rostfritt stål (EN 1.4301/EN 1.4307) samt rostfria insatsplåtar (EN 1.4306) med en minsta borhalt på 1,6 %
Säkerhetsklass 3
Mekanisk kvalitetsklass 3
Seismisk klass 1

Elajo Mekanik AB

Elajo startades 1958 i Oskarshamn där huvudkontoret ligger. Sedan 1969 utförs tillverknings- och servicearbeten till svenska och utländska kärnkraftverk.

Mer information

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 24 april 2014