Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Världsunika byggprojekt planeras

Så fort SKB får klartecken kommer det att byggas och grävas i Forsmark. De planerade byggprojekten är inte bara en viktig investering för en tryggare framtid, de innebär också en stor ekonomisk investering som kommer att ge många arbetstillfällen i Östhammars kommun.

Två riktigt stora projekt planeras ute på Forsmarkshalvön. Här ska det existerande Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, byggas ut. Det behöver bli ungefär tre gånger så stort som i dag för att kunna rymma rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

På en yta strax intill ska Kärnbränsleförvaret byggas, anläggningen där Sveriges använda kärnbränsle ska slutförvaras. Den planerade byggtiden är ungefär tio år. I Oskarshamns kommun ska SKB bygga en anläggning för att kunna kapsla in det använda kärnbränslet, innan det transporteras till Forsmark för slutförvaring.

SKB:s vd Johan Dasht. Foto: C-R Lindqvist.

Så totalt handlar det om tre stora projekt. Men att projekten är stora, vad betyder det egentligen?

– Det betyder bland annat att våra planerade arbeten innebär investeringar på ungefär 19 miljarder kronor och genererar cirka 1500 arbetstillfällen i berörda kommuner och regioner, säger SKB:s vd Johan Dasht.

Ett av Sveriges största industriprojekt

– Vi kommer visserligen att driva några av Sveriges största industriprojekt, men ännu väsentligare är att våra projekt är bland de viktigaste miljöskyddsprojekt som genomförs i Sverige. Det är ett tydligt ställningstagande att vår generation som har skapat avfallet också tar hand om det och inte skjuter ansvaret på nästa generation, säger Johan Dasht.

De första åren planerar SKB att bygga upp den organisation som ska uppföra de nya anläggningarna och utföra utbyggnaden av SFR. Under den inledande treårsperioden investerar då SKB drygt fem miljarder kronor. De på sikt 1500 arbetstillfällena handlar både om nyanställningar och om konsultuppdrag, men också om indirekta gynnsamma effekter, som ringar på vattnet, i andra branscher.

Positiv effekt för fler branscher

– Utredningar som gjorts visar att våra projekt kommer att ha en positiv effekt för flera branscher i de aktuella och kringliggande regionerna, förutom för byggsektorn också för besöksnäringen och bland teknikkonsulter. Med stora investeringar följer även andra positiva effekter för samhället i sin helhet och attraktionskraften i berörda orter ökar, säger Johan Dasht.

På företagsnivå siktar SKB på kort sikt att kunna anställa ungefär 200 personer, anlita ungefär lika många konsulter och upphandla ett 50-tal årsarbeten inom bland annat byggsektorn.

Fakta

Ska byggas: Kärnbränsleförvaret i Forsmark, inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Ska byggas ut: Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Investeringar för byggperioden: 19 miljarder kronor.

Byggtid: cirka 10 år.

Antal sysselsättningstillfällen: 1500 direkt och indirekt.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 1 september 2020