Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Världsunika byggprojekt planeras

Så fort SKB får klartecken kommer det att byggas och grävas i Forsmark. De planerade byggprojekten är inte bara en viktig investering för en tryggare framtid, de innebär också en stor ekonomisk investering som kommer att ge många arbetstillfällen i Östhammars kommun.

Två riktigt stora projekt planeras ute på Forsmarkshalvön. Här ska det existerande Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, byggas ut. Det behöver bli ungefär tre gånger så stort som i dag för att kunna rymma rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

På en yta strax intill ska Kärnbränsleförvaret byggas, anläggningen där Sveriges använda kärnbränsle ska slutförvaras. Den planerade byggtiden är ungefär tio år. I Oskarshamns kommun ska SKB bygga en anläggning för att kunna kapsla in det använda kärnbränslet, innan det transporteras till Forsmark för slutförvaring.

SKB:s vd Johan Dasht. Foto: C-R Lindqvist.

Så totalt handlar det om tre stora projekt. Men att projekten är stora, vad betyder det egentligen?

– Det betyder bland annat att våra planerade arbeten innebär investeringar på ungefär 19 miljarder kronor och genererar cirka 1500 arbetstillfällen i berörda kommuner och regioner, säger SKB:s vd Johan Dasht.

Ett av Sveriges största industriprojekt

– Vi kommer visserligen att driva några av Sveriges största industriprojekt, men ännu väsentligare är att våra projekt är bland de viktigaste miljöskyddsprojekt som genomförs i Sverige. Det är ett tydligt ställningstagande att vår generation som har skapat avfallet också tar hand om det och inte skjuter ansvaret på nästa generation, säger Johan Dasht.

De första åren planerar SKB att bygga upp den organisation som ska uppföra de nya anläggningarna och utföra utbyggnaden av SFR. Under den inledande treårsperioden investerar då SKB drygt fem miljarder kronor. De på sikt 1500 arbetstillfällena handlar både om nyanställningar och om konsultuppdrag, men också om indirekta gynnsamma effekter, som ringar på vattnet, i andra branscher.

Positiv effekt för fler branscher

– Utredningar som gjorts visar att våra projekt kommer att ha en positiv effekt för flera branscher i de aktuella och kringliggande regionerna, förutom för byggsektorn också för besöksnäringen och bland teknikkonsulter. Med stora investeringar följer även andra positiva effekter för samhället i sin helhet och attraktionskraften i berörda orter ökar, säger Johan Dasht.

På företagsnivå siktar SKB på kort sikt att kunna anställa ungefär 200 personer, anlita ungefär lika många konsulter och upphandla ett 50-tal årsarbeten inom bland annat byggsektorn.

Fakta

Ska byggas: Kärnbränsleförvaret i Forsmark, inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Ska byggas ut: Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Investeringar för byggperioden: 19 miljarder kronor.

Byggtid: cirka 10 år.

Antal sysselsättningstillfällen: 1500 direkt och indirekt.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 1 september 2020