Etikett: forskning

Filtrera
Artikel från Grönlandsprojektet publicerad i Science
SKB:s stora forskningsprojekt på Grönland har efter flera års fältarbete börjat publicera resultat. Det blev succé direkt. I augustinumret av den topprankade vetenskapliga tidskriften Science finns en artikel om vad som händer vid botten av en inlandsis. Botten av den grönländska inlandsisen är en a…

Publicerad: 27 september 2013

Fiskars vandring studeras
Liten gärs (i folkmun ofta kallad snorgärs) som togs upp vid fiskestudien i Forsmark utförd av SLU Kustlaboratoriet. Foto: Eva Nevelius Några rejäla gäddor, en och annan id, mört, abborre, gärs och en ensam ruda. Så såg fångsten ut en morgon i slutet av april när Kustlaboratoriet i Öregrund var på p…

Publicerad: 13 maj 2013

Nya framtidsplaner för Äspölaboratoriet
Vetenskapssamhället har på allvar fått upp ögonen för Äspölaboratoriet och dess forskningsmöjligheter. Arbetet med att utveckla anläggningen till ett nationellt geosfärslaboratorium har nu kommit i gång.Äspölaboratoriet har under drygt 25 års tid varit platsen där en stor del av forskningen kring de…

Publicerad: 25 mars 2013

Kommentar kring ny kopparstudie
SKB har tagit del av den nya rapport om kopparkorrosion som Strålsäkerhetsmyndigheten publicerat och kan konstatera att vi är överens med myndigheten om att man inte kan dra några slutsatser om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet utifrån det som nu presenterats. SKB delar också myndighetens up…

Publicerad: 25 januari 2013

Nya försökspaket med lera installerade
Försök med alternativa buffertmaterial startade 2006. Studierna går nu vidare och tre nya paket med vardera tolv olika leror har installerats på 400 meters djup i Äspölaboratoriet. Daniel Svensson, du är ämnesexpert inom buffertmaterial, varför har ni installerat dessa nya paket? – Det finns flera s…

Publicerad: 18 januari 2013

SKB stärker samarbetet med Linnéuniversitetet
Maskinutveckling, metoder för leranalys och beräkningsmetoder. Ja, det blev innehållsrika och högst varierande diskussioner när SKB träffade forskare från Linnéuniversitetet i mitten av november. Målet var att hitta möjliga vägar till samverkan och några tydliga samarbetsområden utkristalliserade si…

Publicerad: 14 november 2012

Satsa på mer forskning i Oskarshamn
Forskningsmöjligheterna i Oskarshamnsregionen bör stärkas och utvecklas. Det var ett 80-tal forskare från hela landet eniga om efter att ha diskuterat frågan under en tvådagarskonferens i Kalmar i början av november. Det var bred uppslutning när Kungliga Tekniska högskolan och Nova Utbildning, FoU o…

Publicerad: 9 november 2012

Godkänt för SKB:s samhällsforskningsprogram
Man skulle kunna tro att SKB bara sysslar med naturvetenskaplig forskning. Men så är det inte. Sedan 2004 har företaget finansierat forskning med samhällsvetenskapligt fokus. Nu har programmet utvärderats av Olof Söderberg, som nyligen presenterade resultatet på ett seminarium. Det är inte helt okon…

Publicerad: 18 oktober 2012

SKB:s svar om kopparkorrosion
Allan Hedin är ansvarig för säkerhetsanalyser på SKB. Frågan om hur koppar korroderar i rent syrgasfritt vatten är omtvistad. En del forskningsresultat inom området kan fortfarande inte förklaras. SKB svarar nu Strålsäkerhetsmyndigheten på begäran om kompletteringar. Samtidigt drivs flera experiment…

Publicerad: 16 april 2012