Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB stärker samarbetet med Linnéuniversitetet

Maskinutveckling, metoder för leranalys och beräkningsmetoder. Ja, det blev innehållsrika och högst varierande diskussioner när SKB träffade forskare från Linnéuniversitetet i mitten av november. Målet var att hitta möjliga vägar till samverkan och några tydliga samarbetsområden utkristalliserade sig under dagen.

SKB har under lång tid samarbetat med universitet och högskolor runt om i landet, och även utanför landets gränser. 2010 bildades Linnéuniversitetet genom ett samgående mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Det nybildade universitetet blev då det lärosäte som kom att ligga närmast SKB:s egen forsknings- och utvecklingsverksamhet i Oskarshamn. Från både Linnéuniversitetets håll och SKB:s sida har man uttryckt en stark vilja att utöka samarbetet. I mitten av november togs ett första steg i och med att ett tiotal forskare från Växjö besökte Äspölaboratoriet.

Samarbete viktigt för framtiden

Håkan Bard, ställföreträdande prefekt på teknikinstitutionen vid Linnéuniversitetet, var mycket positiv till besöket.

– Linnéuniversitetet är ett ungt, modernt och formbart universitet. Det finns en bestämd vilja från oss att utveckla teknikområdet och därför vill vi hitta möjligheter till samverkan med företag i regionen, förklarade han.

För SKB:s del är samverkan med universitet och högskolor av största vikt, menade Mats Ohlsson, chef vid Äspölaboratoriet.

– Nu när vi har ett nytt universitet i vår region vill vi gärna skapa bra kontakter med dem och stötta dem i deras kompetensuppbyggnad. Från vår sida handlar det även om att förbättra möjligheterna att rekrytera välutbildade medarbetare till vår verksamhet i Oskarshamn. Därför hoppas vi kunna utveckla samarbetet, bland annat genom samarbetsprojekt, examensarbete och kanske industridoktorander.

Givande diskussioner

Forskarna från Linnéuniversitetet kom från två olika institutioner, teknik respektive datavetenskap, fysik och matematik, och fick då träffa representanter inom motsvarande ämnesområden på SKB. Diskussioner fördes ämnesvis och under dagen utkristalliserade sig flera tänkbara samarbetsområden, bland annat inom maskin- och systemutveckling, beräkningsmetoder samt kemiska analysmetoder för lera.

– Jag tycker att vi nått långt i dag, vi har faktiskt tagit steget från vision till praktiskt arbete i och med att personerna inom olika ämnesområden har träffats, diskuterat och även identifierat beröringspunkter, sa Håkan Bard.

Mats Ohlsson var av samma åsikt:

– Det har varit mycket givande för SKB:s del. Vi har berättat för varandra vad vi sysslar med och i nästa steg ska vi fördjupa diskussionerna och formulera konkreta samverkansprojekt.

Två vägar

Det fortsatta samarbetet kan ske på två sätt, dels direkt mellan SKB och universitetet, dels som separata utvecklingsprojekt via Nova FoU. Den direkta samverkan kan genomföras inom ämnesområden som har koppling till SKB:s verksamhet kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Projekt som ligger utanför det området kan i stället drivas genom Nova FoU. Forskarna får då tillgång till SKB:s forskningsmiljö på Äspö och även till den databas där alla mätdata från Äspölaboratoriet och platsundersökningen i Oskarshamn finns.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 14 november 2012