Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB stärker samarbetet med Linnéuniversitetet

Maskinutveckling, metoder för leranalys och beräkningsmetoder. Ja, det blev innehållsrika och högst varierande diskussioner när SKB träffade forskare från Linnéuniversitetet i mitten av november. Målet var att hitta möjliga vägar till samverkan och några tydliga samarbetsområden utkristalliserade sig under dagen.

SKB har under lång tid samarbetat med universitet och högskolor runt om i landet, och även utanför landets gränser. 2010 bildades Linnéuniversitetet genom ett samgående mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Det nybildade universitetet blev då det lärosäte som kom att ligga närmast SKB:s egen forsknings- och utvecklingsverksamhet i Oskarshamn. Från både Linnéuniversitetets håll och SKB:s sida har man uttryckt en stark vilja att utöka samarbetet. I mitten av november togs ett första steg i och med att ett tiotal forskare från Växjö besökte Äspölaboratoriet.

Samarbete viktigt för framtiden

Håkan Bard, ställföreträdande prefekt på teknikinstitutionen vid Linnéuniversitetet, var mycket positiv till besöket.

– Linnéuniversitetet är ett ungt, modernt och formbart universitet. Det finns en bestämd vilja från oss att utveckla teknikområdet och därför vill vi hitta möjligheter till samverkan med företag i regionen, förklarade han.

För SKB:s del är samverkan med universitet och högskolor av största vikt, menade Mats Ohlsson, chef vid Äspölaboratoriet.

– Nu när vi har ett nytt universitet i vår region vill vi gärna skapa bra kontakter med dem och stötta dem i deras kompetensuppbyggnad. Från vår sida handlar det även om att förbättra möjligheterna att rekrytera välutbildade medarbetare till vår verksamhet i Oskarshamn. Därför hoppas vi kunna utveckla samarbetet, bland annat genom samarbetsprojekt, examensarbete och kanske industridoktorander.

Givande diskussioner

Forskarna från Linnéuniversitetet kom från två olika institutioner, teknik respektive datavetenskap, fysik och matematik, och fick då träffa representanter inom motsvarande ämnesområden på SKB. Diskussioner fördes ämnesvis och under dagen utkristalliserade sig flera tänkbara samarbetsområden, bland annat inom maskin- och systemutveckling, beräkningsmetoder samt kemiska analysmetoder för lera.

– Jag tycker att vi nått långt i dag, vi har faktiskt tagit steget från vision till praktiskt arbete i och med att personerna inom olika ämnesområden har träffats, diskuterat och även identifierat beröringspunkter, sa Håkan Bard.

Mats Ohlsson var av samma åsikt:

– Det har varit mycket givande för SKB:s del. Vi har berättat för varandra vad vi sysslar med och i nästa steg ska vi fördjupa diskussionerna och formulera konkreta samverkansprojekt.

Två vägar

Det fortsatta samarbetet kan ske på två sätt, dels direkt mellan SKB och universitetet, dels som separata utvecklingsprojekt via Nova FoU. Den direkta samverkan kan genomföras inom ämnesområden som har koppling till SKB:s verksamhet kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Projekt som ligger utanför det området kan i stället drivas genom Nova FoU. Forskarna får då tillgång till SKB:s forskningsmiljö på Äspö och även till den databas där alla mätdata från Äspölaboratoriet och platsundersökningen i Oskarshamn finns.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 14 november 2012