Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB stärker samarbetet med Linnéuniversitetet

Maskinutveckling, metoder för leranalys och beräkningsmetoder. Ja, det blev innehållsrika och högst varierande diskussioner när SKB träffade forskare från Linnéuniversitetet i mitten av november. Målet var att hitta möjliga vägar till samverkan och några tydliga samarbetsområden utkristalliserade sig under dagen.

SKB har under lång tid samarbetat med universitet och högskolor runt om i landet, och även utanför landets gränser. 2010 bildades Linnéuniversitetet genom ett samgående mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Det nybildade universitetet blev då det lärosäte som kom att ligga närmast SKB:s egen forsknings- och utvecklingsverksamhet i Oskarshamn. Från både Linnéuniversitetets håll och SKB:s sida har man uttryckt en stark vilja att utöka samarbetet. I mitten av november togs ett första steg i och med att ett tiotal forskare från Växjö besökte Äspölaboratoriet.

Samarbete viktigt för framtiden

Håkan Bard, ställföreträdande prefekt på teknikinstitutionen vid Linnéuniversitetet, var mycket positiv till besöket.

– Linnéuniversitetet är ett ungt, modernt och formbart universitet. Det finns en bestämd vilja från oss att utveckla teknikområdet och därför vill vi hitta möjligheter till samverkan med företag i regionen, förklarade han.

För SKB:s del är samverkan med universitet och högskolor av största vikt, menade Mats Ohlsson, chef vid Äspölaboratoriet.

– Nu när vi har ett nytt universitet i vår region vill vi gärna skapa bra kontakter med dem och stötta dem i deras kompetensuppbyggnad. Från vår sida handlar det även om att förbättra möjligheterna att rekrytera välutbildade medarbetare till vår verksamhet i Oskarshamn. Därför hoppas vi kunna utveckla samarbetet, bland annat genom samarbetsprojekt, examensarbete och kanske industridoktorander.

Givande diskussioner

Forskarna från Linnéuniversitetet kom från två olika institutioner, teknik respektive datavetenskap, fysik och matematik, och fick då träffa representanter inom motsvarande ämnesområden på SKB. Diskussioner fördes ämnesvis och under dagen utkristalliserade sig flera tänkbara samarbetsområden, bland annat inom maskin- och systemutveckling, beräkningsmetoder samt kemiska analysmetoder för lera.

– Jag tycker att vi nått långt i dag, vi har faktiskt tagit steget från vision till praktiskt arbete i och med att personerna inom olika ämnesområden har träffats, diskuterat och även identifierat beröringspunkter, sa Håkan Bard.

Mats Ohlsson var av samma åsikt:

– Det har varit mycket givande för SKB:s del. Vi har berättat för varandra vad vi sysslar med och i nästa steg ska vi fördjupa diskussionerna och formulera konkreta samverkansprojekt.

Två vägar

Det fortsatta samarbetet kan ske på två sätt, dels direkt mellan SKB och universitetet, dels som separata utvecklingsprojekt via Nova FoU. Den direkta samverkan kan genomföras inom ämnesområden som har koppling till SKB:s verksamhet kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Projekt som ligger utanför det området kan i stället drivas genom Nova FoU. Forskarna får då tillgång till SKB:s forskningsmiljö på Äspö och även till den databas där alla mätdata från Äspölaboratoriet och platsundersökningen i Oskarshamn finns.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 14 november 2012