Etikett: forskning

Filtrera
SKB:s replik i DN: ”Slutförvarsfrågan är välgrundad”
Kärnavfallsrådet poängterar i sin artikel på DN debatt (7/3) att regeringens tillståndsbeslut för det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle måste vara välgrundat och inte får stressas fram. Vi håller med. För det svårt att se hur beslutet skulle kunna anses framskyndat efter närmare 40 år av f…

Publicerad: 10 mars 2021

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för de kommande tre åren. – Regeringsbeslutet ger tydliga förutsättningar för vårt arbete framåt och ligger i linje med vad SKB ser framför sig. Det är också ett kvitto på att regeringen delar vår uppfattning om vad kom…

Publicerad: 18 december 2020

Ny rapport från LOT-försöken bekräftar tidigare analyser
SKB har nu publicerat en andra rapport från de senaste upptagna försökspaketen i långtidsserien LOT. I fokus den här gången är de kopparkomponenter som ingår i experimentet. Rapporten visar att analyserna av korrosion ligger i linje med tidigare försök. – Även om LOT-försöken inte är utformade för a…

Publicerad: 2 oktober 2020

Forskningsnätverk får tillskott
Den japanska kärnavfallsorganisationen RWMC har nyligen anslutit till ett internationellt nätverk vid SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Nätverket Äspö International syftar till att sprida information om SKB:s utvecklingsarbete till samarbetsorganisationerna. Magnus Holmqvist,…

Publicerad: 15 maj 2020

SSM ger klartecken för Fud 2019
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anser att SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud-rapport 2019, uppfyller kärntekniklagens krav och rekommenderar regeringen att godkänna programmet. Jessica Palmqvist. Foto: SKB. – Det är glädjande att SSM har lämnat ett yttrande utan f…

Publicerad: 3 april 2020

Säkerhet vid slutförvaring kräver expert i osäkerheter
På SKB arbetar vi alltid med säkerheten i fokus. Men Martin Stigsson, ämnesexpert i geologi, har gjort det omvända och fördjupat sig i osäkerheter. Nu har hans forskning resulterat i en doktorsexamen. Martin Stigsson. Foto: SKB. – För att vara säker på något måste man också veta hur stora osäkerhete…

Publicerad: 12 november 2019

Nytt forskningsprogram presenteras
Ella Ekeroth är den på SKB som ansvarat för framtagningen av Fud-programmet. Foto: SKB. För sextonde gången i ordningen presenterar SKB sina planer för forskning och utveckling i ett så kallat Fud-program. Programmet som tas fram vart tredje år har nu lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten för vidar…

Publicerad: 1 oktober 2019

Framgångsrikt mikrobprojekt avslutas
Under Mind-projektets avslutande möte i Stockholm samlades ett 50-tal projektdeltagare för att utbyta erfarenheter, presentera sina forskningsresultat och även diskutera möjligheterna till fortsatta forskningssamarbeten om mikrober i slutförvarsmiljö. Foto: SKB. Att mikrober har betydelse vid slutfö…

Publicerad: 21 maj 2019

Ny artikel om vattenkemin vid jordskalv
Hallå där, Lillemor Claesson Liljedahl, geolog på SKB. Du har tillsammans med en grupp andra forskare nyligen fått en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Geophysical research: Solid Earth. Vad handlar artikeln om? – Den handlar om förändringar i vattenkemin i borrhål på Isl…

Publicerad: 27 mars 2019

Temakväll om ökade havsnivåer
Jens-Ove Näslund samtalar med Leif Reilander under under fikapausen. Foto: Kajsa Prim, SKB. Hur mycket kan haven komma att stiga i framtiden? Det är en fråga som SKB arbetar med att besvara i sina säkerhetsanalyser. På en välbesökt temakväll i Östhammar i förra veckan berättade SKB:s klimatexpert Je…

Publicerad: 3 december 2018