Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Satsa på mer forskning i Oskarshamn

Forskningsmöjligheterna i Oskarshamnsregionen bör stärkas och utvecklas. Det var ett 80-tal forskare från hela landet eniga om efter att ha diskuterat frågan under en tvådagarskonferens i Kalmar i början av november.

Det var bred uppslutning när Kungliga Tekniska högskolan och Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling bjöd in till konferens om framtida vetenskapliga möjligheter i Oskarshamnsregionen. Ett 80-tal forskare från landets största universitet och högskolor fanns representerade. Och alla var eniga om att det finns goda förutsättningar för att utveckla forskningsmöjligheterna i Oskarshamnsregionen.

De två större satsningarna som diskuterades handlade om två framtida forskningslaboratorier. Det ena är en vidareutveckling av Äspölaboratoriet till ett nationellt Geosfärslaboratorium och det andra ett nytt laboratorium för att studera strålningseffekter på olika material.

Planeringsbidrag sökt

Arbetet kring Geosfärslaboratoriet har kommit längts. Förslaget innebär att Äspölaboratoriet ska utvecklas till en forskningsinfrastruktur där forskare från hela landet kan utnyttja såväl underjordsanläggningen som den unika databasen med mätdata från Äspö och platsundersökningen i Oskarshamn. Flera tankar kring möjliga forskningsområden presenterades under konferensen, bland annat nämndes forskning inom geohydrologi, grundvattenkemi och mikrobiologi.

I våras lämnades en ansökan om planeringsbidrag för Geosfärslaboratoriet in till Vetenskapsrådet. 30 forskare från landets större högskolor och universitet ställde sig då bakom ansökan och stödet har inte minskat, snarare tvärtom.

– Ansökan stöds av de flesta universitet i Sverige och det här skulle vara en stor vetenskaplig möjlighet för Oskarshamnsregionen, sa professor Georgia Destouni från Stockholms universitet, som står som huvudsökande.

Stort behov av ett framtida RadLab

Konferensens andra dag fokuserade på tankarna kring RadLab – ett laboratorium för att undersöka strålningseffekter på olika material. Här finns ett tydligt och konkret behov från såväl industrin som vetenskapssamhället, menade Mats Jonsson, professor i kärnkemi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

– Kunskapen om strålningseffekter på material är avgörande frågor för flera parter, naturligtvis för kärnkraftverken, men även för framtida fusionsreaktorer, acceleratorsystem och rymdfarkoster. Flera organisationer i landet har redan visat intresse för en sådan här satsning, och vi har också fått intressenter från internationellt håll.

För ett litet land som Sverige är det en fördel att samla kompetens och forskningsinsatser till en plats, menade Mats Jansson. Samtidigt som ett gemensamt laboratorium för dessa frågor kan vara en stark plattform för nationellt och internationellt samarbete.

– Ett RadLab i Oskarshamnregionen skulle kunna bli en del av den kärntekniska infrastruktur som redan finns där, sa Mats Jonsson.

Starkt stöd från forskarna

Under dagen diskuterades även möjligheterna för Oskarshamn att bli värd för ”Demosite Oskarshamn” som är en utvecklings- och demonstrationsplattform med syftet att kommersialisera innovationer bland annat från de båda andra forskningssatsningarna.

Under konferensens avslutning var det flera av deltagarna som uttryckte sitt stöd för idéerna som presenterats. Ulf Karlsson, professor i materialfysik vid Kungliga Tekniska högskolan, som varit ordförande och tillika initiativtagare för konferensen var nöjd med de båda dagarna.

– Det är helt uppenbart att det nationella Geosfärslaboratoriet har hittat sina vägar in i det vetenskapliga samhället. Och oavsett vad svaret blir på ansökan om planeringsbidrag från Vetenskapsrådet tycker jag att ni ska fortsätta jobba med dessa idéer, för Äspölaboratoriet är redan en unik infrastruktur.

Bengt Karlsson, rektor på Nova, underströk hur viktig forskningen är för regionen och att genomföra den tillsammans med industrin kan bli en än kraftfullare motor för den regionala utvecklingen.

– Från Oskarshamns håll har vi framför allt viljan och energin att stötta den här utvecklingen och vi är redo att ta det här vidare, sa han.

Fakta

Konferensen Scientific Possibilities in the Oskarshamn Region in Kalmar County arrangerades i samverkan mellan Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Nova utbildning, FoU och Affärsutveckling, Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar, SKB och Regionförbundet i Kalmar län.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 9 november 2012