Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Peter Larsson, projektledare SFR utbyggnad. Foto: Lasse Modin.

SKB kompletterar ansökan om utbyggt SFR

Hallå där, Peter Larsson, projektledare för SFR utbyggnad. I dag, fredag, lämnar ni in en komplettering till ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Vad handlar den om?

Den gäller både ansökan enligt kärntekniklagen och miljöbalken. I huvudsak handlar det om att vi nu tillämpar en ny beräkningsmodell för mängden av radionukliden molybden-93 i avfall från kärnkraftverken. Under våren har vi gjort nya beräkningar, som vi nu alltså kompletterar med. Det är ett antal dokument i ansökan som uppdaterats med de nya resultaten. Det är framför allt doskurvor och riskberäkningar som påverkas, däremot inte våra slutsatser i säkerhetsanalysen.

Den ursprungliga ansökan som lämnades in till myndigheterna i slutet av förra året – Huvudrapporten för säkerhet efter förslutning – var på engelska. Men nu kommer det också en översättning till svenska. Varför skrevs den på engelska?

Därför att flera av de konsulter som vi anlitar är engelskspråkiga, liksom många av Strålsäkerhetsmyndighetens granskare. Tanken var dock att den redan före sommaren skulle finnas i svensk översättning. Men vi beslöt att först uppdatera den med de nya beräkningsresultaten, vilket gjorde att den svenska versionen i stället lämnas in nu i september. Den svenska huvudrapporten för säkerhet efter förslutning blir nu den officiella versionen. Vi ska också ta fram en ny uppdaterad engelsk version, som blir en översättning av den svenska förlagan.

Vad händer nu i tillståndsprocessen?

Den fortgår enlig plan. SSM har skickat ut ansökan enligt kärntekniklagen på remiss till ett stort antal instanser. De ska komma med sina yttranden senast den 30 september. Östhammars kommun har begärt utökad remisstid och fått förlängt till den 24 november. Någon gång första kvartalet 2016 hoppas vi få veta vilka kompletteringar som myndigheten slutligen kommer att begära av oss. Och det gäller även prövningen enligt miljöbalken.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 4 september 2015