Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Peter Larsson, projektledare SFR utbyggnad. Foto: Lasse Modin.

SKB kompletterar ansökan om utbyggt SFR

Hallå där, Peter Larsson, projektledare för SFR utbyggnad. I dag, fredag, lämnar ni in en komplettering till ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Vad handlar den om?

Den gäller både ansökan enligt kärntekniklagen och miljöbalken. I huvudsak handlar det om att vi nu tillämpar en ny beräkningsmodell för mängden av radionukliden molybden-93 i avfall från kärnkraftverken. Under våren har vi gjort nya beräkningar, som vi nu alltså kompletterar med. Det är ett antal dokument i ansökan som uppdaterats med de nya resultaten. Det är framför allt doskurvor och riskberäkningar som påverkas, däremot inte våra slutsatser i säkerhetsanalysen.

Den ursprungliga ansökan som lämnades in till myndigheterna i slutet av förra året – Huvudrapporten för säkerhet efter förslutning – var på engelska. Men nu kommer det också en översättning till svenska. Varför skrevs den på engelska?

Därför att flera av de konsulter som vi anlitar är engelskspråkiga, liksom många av Strålsäkerhetsmyndighetens granskare. Tanken var dock att den redan före sommaren skulle finnas i svensk översättning. Men vi beslöt att först uppdatera den med de nya beräkningsresultaten, vilket gjorde att den svenska versionen i stället lämnas in nu i september. Den svenska huvudrapporten för säkerhet efter förslutning blir nu den officiella versionen. Vi ska också ta fram en ny uppdaterad engelsk version, som blir en översättning av den svenska förlagan.

Vad händer nu i tillståndsprocessen?

Den fortgår enlig plan. SSM har skickat ut ansökan enligt kärntekniklagen på remiss till ett stort antal instanser. De ska komma med sina yttranden senast den 30 september. Östhammars kommun har begärt utökad remisstid och fått förlängt till den 24 november. Någon gång första kvartalet 2016 hoppas vi få veta vilka kompletteringar som myndigheten slutligen kommer att begära av oss. Och det gäller även prövningen enligt miljöbalken.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 4 september 2015