Hem SKB kompletterar ansökan om utbyggt SFR

Hallå där …

Peter Larsson, projektledare SFR utbyggnad. Foto: Lasse Modin.

SKB kompletterar ansökan om utbyggt SFR

Hallå där, Peter Larsson, projektledare för SFR utbyggnad. I dag, fredag, lämnar ni in en komplettering till ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Vad handlar den om?

Den gäller både ansökan enligt kärntekniklagen och miljöbalken. I huvudsak handlar det om att vi nu tillämpar en ny beräkningsmodell för mängden av radionukliden molybden-93 i avfall från kärnkraftverken. Under våren har vi gjort nya beräkningar, som vi nu alltså kompletterar med. Det är ett antal dokument i ansökan som uppdaterats med de nya resultaten. Det är framför allt doskurvor och riskberäkningar som påverkas, däremot inte våra slutsatser i säkerhetsanalysen.

Den ursprungliga ansökan som lämnades in till myndigheterna i slutet av förra året – Huvudrapporten för säkerhet efter förslutning – var på engelska. Men nu kommer det också en översättning till svenska. Varför skrevs den på engelska?

Därför att flera av de konsulter som vi anlitar är engelskspråkiga, liksom många av Strålsäkerhetsmyndighetens granskare. Tanken var dock att den redan före sommaren skulle finnas i svensk översättning. Men vi beslöt att först uppdatera den med de nya beräkningsresultaten, vilket gjorde att den svenska versionen i stället lämnas in nu i september. Den svenska huvudrapporten för säkerhet efter förslutning blir nu den officiella versionen. Vi ska också ta fram en ny uppdaterad engelsk version, som blir en översättning av den svenska förlagan.

Vad händer nu i tillståndsprocessen?

Den fortgår enlig plan. SSM har skickat ut ansökan enligt kärntekniklagen på remiss till ett stort antal instanser. De ska komma med sina yttranden senast den 30 september. Östhammars kommun har begärt utökad remisstid och fått förlängt till den 24 november. Någon gång första kvartalet 2016 hoppas vi få veta vilka kompletteringar som myndigheten slutligen kommer att begära av oss. Och det gäller även prövningen enligt miljöbalken.