SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft

I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredningen gör Pernilla Sandgren som förväntas lämna över det samlade arbetet till regeringen i början av 2026.

Regeringen tillsatte i slutet av 2023 en utredning som skulle se över nuvarande regler för att underlätta för ny kärnkraft. Syftet med utredningen är att Sverige senast år 2040 ska ha 100 procent fossilfri elproduktion, bland annat med hjälp av kärnkraft. Kraven på strålskydd och kärnsäkerhet berörs inte av utredningen utan kommer att vara oförändrat höga.
Expertgruppen utgör ett viktigt stöd till utredningen och SKB har flera erfarenheter från avslutade och pågående tillståndsprocesser som kan komma att vara värdefulla för utredningsarbetet.

Benjamin Rönne-Petersen. Foto: Jacob Wiberg Engström

— Utredningens huvudsyfte är att se över nuvarande regler för att se vilka ändringar man kan göra för att göra det enklare att bygga ny kärnkraft. Det ska bland annat ske genom en översyn av de regler som rör tillståndsprövningen av nya reaktorer. Men också en analys av om man behöver förändra kärnavfallsprogrammet för att anpassa och utveckla det för att kunna ta emot avfall från nya reaktorer som kanske kommer byggas i framtiden. Det som jag hoppas kunna bidra med är såklart den erfarenheten vi har på SKB framförallt av hantering av använt kärnbränsle och andra typer av radioaktivt avfall. För att tydliggöra för utredningen vilka behov som vi ser från vårt perspektiv för att kunna möjliggöra en utbyggnad av kärnkraften. Särskilt intressant är våra erfarenheter som vi samlat på oss under våra tillståndsprövningar kopplat till KBS-3 och utbyggnaden av SFR, säger Benjamin Rönne-Petersen.

Hur känns det att få frågan?

— Det känns väldigt kul och spännande, säger Benjamin Rönne-Petersen.

Utredningen som berör fyra huvudområden kommer att presenteras i omgångar vid olika datum, men slutligen vara klar den 27 februari 2026.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

Publicerad: 14 mars 2024