Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön

Idag den 1 mars tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad, se datorgenererad bild ovan. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning på Forsmarkshalvön. Modern byggteknik och hållbara material kommer att användas vid uppförandet av byggnaden som ska stå klar våren 2025.

På Forsmarkhalvön i Östhammars kommun finns idag flera av SKB:s verksamheter bland annat SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Här ska också slutförvaret för använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken byggas. Den nya Geologibyggnaden kommer ha stor betydelse för de kommande stora byggprojekten i Forsmark.

Första spadtaget: Till Vänster: Krister Olsson, regionchef Veidekke och till höger: Jim Härdin, Strategisk inköpare SKB.

Stor hänsyn till hållbarhet tas i uppförandet av byggnaden, bland annat kommer grön betong med lägre koldioxidutsläpp att användas. Stommen och fasaden kommer att bestå av trä och byggnaden kommer att ha ett så kallat sedumtak, ett tak med levande växter ovanpå tätskiktet. Möjlighet till elbilsladdning kommer också finnas. Målsättningen är att nå en silvernivå enligt miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”.

– Vi har sett ett behov av att framtidssäkra våra lokaler inför kommande stora projekt och då är det viktigt för oss att bygga på ett hållbart sätt med hänsyn till miljön både i byggteknik och materialval, säger Stefan Engdahl SKB:s vd.

Geologibyggnaden som uppförs av entreprenören Veidekke, kommer att ha två våningsplan och bland annat inrymma en verkstad för undersökningsverksamheten, förvaringsplats för borrkärnor och fältutrustning, kemilaboratorium, moderna kontorsplatser samt omklädningsrum. Fastigheten utformas med ändamålsenliga portar för fordon och utrustning samt intilliggande uppställningsytor utomhus.

Stefan Engdahl vd SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– Nu börjar byggfasen för det vi kallar för vårt gröna centrum på Forsmarkshalvön. I takt med att vår verksamhet expanderar, som utbyggnaden av SFR och entreprenörer etablerar sig i området, kommer flera av våra verksamheter flyttas till de nya lokalerna i Geologibyggnaden, säger Stefan Engdahl, SKB:s vd.

Planen är att byggnaden ska uppföras i början av 2024 och driftsättas under våren 2025. Under efterföljande sommar kommer sedan befintlig utrustning att flyttas över från de gamla lokalerna och verksamheterna planeras starta igång i augusti samma år.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

Publicerad: 1 mars 2024