Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön

Idag den 1 mars tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad, se datorgenererad bild ovan. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning på Forsmarkshalvön. Modern byggteknik och hållbara material kommer att användas vid uppförandet av byggnaden som ska stå klar våren 2025.

På Forsmarkhalvön i Östhammars kommun finns idag flera av SKB:s verksamheter bland annat SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Här ska också slutförvaret för använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken byggas. Den nya Geologibyggnaden kommer ha stor betydelse för de kommande stora byggprojekten i Forsmark.

Första spadtaget: Till Vänster: Krister Olsson, regionchef Veidekke och till höger: Jim Härdin, Strategisk inköpare SKB.

Stor hänsyn till hållbarhet tas i uppförandet av byggnaden, bland annat kommer grön betong med lägre koldioxidutsläpp att användas. Stommen och fasaden kommer att bestå av trä och byggnaden kommer att ha ett så kallat sedumtak, ett tak med levande växter ovanpå tätskiktet. Möjlighet till elbilsladdning kommer också finnas. Målsättningen är att nå en silvernivå enligt miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”.

– Vi har sett ett behov av att framtidssäkra våra lokaler inför kommande stora projekt och då är det viktigt för oss att bygga på ett hållbart sätt med hänsyn till miljön både i byggteknik och materialval, säger Stefan Engdahl SKB:s vd.

Geologibyggnaden som uppförs av entreprenören Veidekke, kommer att ha två våningsplan och bland annat inrymma en verkstad för undersökningsverksamheten, förvaringsplats för borrkärnor och fältutrustning, kemilaboratorium, moderna kontorsplatser samt omklädningsrum. Fastigheten utformas med ändamålsenliga portar för fordon och utrustning samt intilliggande uppställningsytor utomhus.

Stefan Engdahl vd SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– Nu börjar byggfasen för det vi kallar för vårt gröna centrum på Forsmarkshalvön. I takt med att vår verksamhet expanderar, som utbyggnaden av SFR och entreprenörer etablerar sig i området, kommer flera av våra verksamheter flyttas till de nya lokalerna i Geologibyggnaden, säger Stefan Engdahl, SKB:s vd.

Planen är att byggnaden ska uppföras i början av 2024 och driftsättas under våren 2025. Under efterföljande sommar kommer sedan befintlig utrustning att flyttas över från de gamla lokalerna och verksamheterna planeras starta igång i augusti samma år.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 1 mars 2024