Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor

Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fungerar som det ska.

På Clab är arbetet som processtekniker mycket  varierande. Man har arbetsuppgifter ute i anläggningen…

Kasper och Dennis har arbetat i sex respektive tio år som processtekniker på Clab, som mellanlagret för det använda kärnbränslet förkortas. Här förvaras det använda kärnbränslet från de svenska reaktorerna i stora vattenbassänger 40 meter ner i berggrunden för att kylas. Så småningom ska anläggningen byggas ihop med en inkapslingsanläggning där det använda kärnbränslet ska plockas upp ur vattnet, torkas och placeras i robusta kopparkapslar. Kopparkapslarna ska sedan transporteras till ett slutförvar som ska byggas i Forsmark, i Östhammars kommun.

Som processtekniker har Kasper och Dennis ansvar för att se till att bränslet ligger tryggt i väntan på inkapsling. Säkerheten kommer alltid i främsta rummet.

Från Nova till Clab

Båda har läst driftteknikerutbildningen på Nova i Oskarshamn. Kasper började på Clab för sex år sedan.

– När jag började utbildningen hade jag tänkt att jag skulle jobba på OKG, där jag hade både sommarjobbat och gjort praktik. Men lagom till min examen var det anställningsstopp på OKG eftersom två av reaktorerna skulle stängas ner. Då berättade en bekant som jobbade på Clab att han trivdes jättebra så då sökte jag jobb på SKB i stället. Jag hade inte blivit kvar om det inte hade varit en bra arbetsplats, säger han.

Dennis gjorde sin praktik under utbildningen på Clab och sökte jobb i samband med sin examen.

– Jag hade praktik både inom underhåll och på driften, så jag fick en bra helhetsbild av verksamheten och trivdes jättebra.
De båda tycker att en av fördelarna med att jobba på Clab är att man vet att det finns jobb i framtiden. Clab ska vara i drift i ungefär 60 år till. De nämner även att löneförmånerna är bra, som friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning.

– Vi har dessutom tre extra semesterdagar. Det beror på att vi alltid är på plats för skiftöverlämning en stund innan vi går på skiftet, berättar de.

Sammansvetsade arbetslag

De flesta processteknikerna har, precis som Kasper och Dennis, varit anställda i många år, vilket i sig är ett bevis på att de trivs på jobbet. Skiftlagen är små, de består av endast tre till fyra personer, så de lär känna varandra bra.

… såväl som i kontrollrummet.

– Vi är en väldigt bra grupp. Personalomsättningen är inte jättestor. Om man slutar så är det för att gå vidare inom SKB eller för att gå i pension.

Vad gör man då som processtekniker? Det är stor variation i arbetsuppgifter och inget skift är det andra likt. Det är bland annat kontrollrumsövervakning, ronderingar, avgränsningar och återställningar av system i samband med underhållsarbete, systemprovningar och inte minst hantering av bränsle.

– Vid bränslehanteringen samarbetar vi med hanteringsteknikerna. De gör det fysiska arbetet med att ta emot bränslet, placera det i förvaringskassetter och se till att det kommer ner i förvaringsbassängerna medan vi utför driftåtgärderna från kontrollrummet, förklarar de.
Just nu söker SKB flera processtekniker. Här får du möjlighet att utvecklas, men också att vara en del av en organisation som bidrar till trygghet för människor och miljö.

– Vi ser fram emot att få nya kollegor! De som kommer nya ställer ofta frågor som gör att man måste fundera lite extra kring varför vi gör saker och ting på ett visst sätt. De håller oss på tårna! avslutar Dennis och Kasper.

Jobba med oss

Är du Kasper och Dennis nya kollega?

Just nu söker vi processtekniker till Clab.

Läs mer och ansök i dag!

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

Publicerad: 16 februari 2024