Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar

Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner.

Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB har sin verksamhet. SKB har en lång tradition av att genomföra undersökningar i sina värdkommuner för att få en förståelse för hur företaget uppfattas och hur människor uppfattar SKB:s kommande anläggningar.

Resultatet från årets undersökning visar att SKB har fortsatt högt förtroende i båda kommunerna. I Östhammar svarar 8 av 10 att de har högt förtroende för SKB som företag och i Oskarshamn svarar 9 av 10 tillfrågade att de har högt förtroende för SKB.

Även när det kommer till de kommande stora byggprojekten SKB har framför sig är de tillfrågade i kommunerna positivt inställda. I Östhammar där slutförvaret för använt kärnbränsle ska byggas är siffran 8 av 10 som svarar att de är för byggprojektet. I Oskarshamn är 8 av 10 för den inkapslingsanläggning som ska byggas där.

Anna Porelius, kommunikationschef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– Opinionsundersökningen visar att vi har ett starkt stöd i de kommunerna vi verkar i och att kommuninvånarna är positivt inställda till våra kommande stora projekt. SKB har som uppgift att ta hand om kärnavfallet från de svenska kärnkraftverken och därmed möjliggöra fossilfri elproduktion. Värdkommunerna är helt avgörande i det uppdraget, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

En klar majoritet tror att SKB kommer att ha en positiv påverkan på kommunen

I undersökningen ställs också frågor om framtiden och hur SKB:s framtida verksamhet kommer att påverka kommunen. Här tror 9 av 10 invånare i både Östhammars och Oskarshamns kommuner att kommunen kommer att påverkas positivt.

– SKB kommer att verka i Östhammar och Oskarshamn in på 2080-talet när det är tänkt att slutförvaret för det använda kärnbränslet ska förslutas. Vi jobbar aktivt både genom våra mervärdesavtal för att främja utveckling i de båda kommunerna, skapa arbetstillfällen och upphandlar gärna lokalt när det är möjligt. Därför är vi stolta över att så många fortsatt ser att SKB har en positiv inverkan på lokalsamhället, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

Kort om undersökningen

Novus har för Svensk Kärnbränslehantering AB:s räkning genomfört en kartläggning av opinionen kring SKB. Två undersökningar har genomförts 2024, i kommunerna Oskarshamn och Östhammar genom telefonintervjuer där 800 intervjuer genomfördes per kommun.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Publicerad: 25 april 2024