SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs

I Hultsfred ligger Additivt Teknikcenter som erbjuder en rad utbildningar med teknikinriktning på olika nivåer. Den 27 mars invigdes centrets nya lokaler med mer plats för skolans maskiner och lärande. SKB deltog i invigningen och har bidragit till skolan genom att skänka sin staplingsrobot som tidigare staplade bentonitblock men som nu ska bidra till nytt lärande hos Additivt Teknikcenter.

För SKB är kompetensförsörjning en central fråga för att kunna rekrytera den kompetens som behövs i verksamheterna under lång tid framöver. SKB kommer att verka i både Oskarshamn och Östhammars kommun ända in på 2080-talet och den regionala kompetensförsörjningen är en central fråga.

Kajsa Engholm, Heikki Laitinen och Pär Grahm från SKB gästar invigningen av Additivt Teknikcenter i Hultsfred.

Skolor som Additivt Teknikcenter gör att människor som bor i Östra Smålandsregionen kan utbilda sig lokalt och hitta konkurrenskraftiga och attraktiva utbildningar utan att behöva söka sig till de större utbildningsstäderna. Skolan erbjuder utbildningar på gymnasienivå, YH-utbildningsnivå och vuxenutbildningar med olika linjer.

– I detta fall är SKB:s primära intresse att säkra tillgången till kunskap och kompetensutveckling i närregionen. Genom att främja ett additivt teknikcentrum i Hultsfred, skapar vi ytterligare möjligheter för oss att få tillgång till kurser, workshops och utbildningar inom olika ämnen och branscher. Med ny och alternativ utformning och syn på industriella samarbeten. Konceptet inkluderar samarbete mellan akademi och näringsliv inom området additiv produktion och teknik vilket gör att jag tror att ett teknikcentrum som detta även kan fungera som en hubb för innovation och en katalysator för ekonomisk tillväxt. Detta genom att attrahera studenter, forskare och företag som är intresserade av att dra nytta av teknikcentrets resurser, säger Heikki Laitinen, områdesansvarig för maskiner, produktion och installation på SKB.

SKB är med och utvecklar de lokala utbildningarna genom Teknikcollege

Teknikcollege är ett nationellt initiativ från industrin för att skapa rätt förutsättningar för industri, samhälle och individer så att de kan utvecklas i takt med förändringar i omvärlden. Det hjälper också till att stärka kopplingen mellan utbildning och industri. Både Additivt Teknikcenter och SKB är en del av initiativet. SKB som del av den lokala industrin och Additivt Teknikcenter som utbildningsanordnare. Att vara med i Teknikcollege ger en kvalitetsstämpel att utbildningen ligger rätt i tiden och ger rätt kompetenser speciellt när det lokala näringslivet kan vara med och berätta om sina behov framåt.

Staplingsrobot från SKB bidrar nu till nytt lärande i Hultsfred

2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten användes till att testa teknik för återfyllnad av tunnlar där den staplade bentonitblock på Äspölaboratoriet.

Nu har Additivt Teknikcenter fått beviljat medel från Region Kalmar att inleda en förstudie om storskalig additiv tillverkning och cirkulär ekonomi där roboten skulle få en ny huvudroll. Planen är att bestycka roboten med ett printerhuvud för att printa allt från husväggar till möbler av restprodukter från andra företag i regionen. Förstudien ska titta närmare på vilket avfall som skulle kunna vara lämpligt att använda för additiv tillverkning, det kan handla om trä, plast, textil eller metall. Om man skulle kunna använda material som andra företag slängt till att göra nya användbara produkter är man på god väg mot ett hållbarare samhälle. Det är SKB glada över att kunna bidra till.

Nyheter

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

Publicerad: 28 mars 2024