Etikett: utbyggnad

Filtrera
Detaljprojektering för utbyggnad inleds
Det blir WSP tillsammans med Golder och Amberg som kommer att genomföra detaljprojekteringen inom område berg för utbyggnaden av det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. — Detaljprojekteringen är ett viktigt steg framåt för att vi ska vara redo att bygga när vi…

Publicerad: 24 maj 2021

SFR byggs ut för att ta emot rivningsavfall från kärnkraftverken
Klas Källström, projektledare på SKB, ser fram emot vetobeslutet. ”Det är viktigt att det kommer så att vi kan påbörja arbetet med utbyggnaden av SFR”, säger han. Foto: Mikael Wallerstedt. SKB har ansökt om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. "Utbyggnaden …

Publicerad: 20 april 2021

SKB bemöter yttranden om utbyggnaden av SFR
Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Foto: Lasse Modin. Illustration: LAJ Illustrationer. I dag lämnar SKB sitt svar till Mark- och miljödomstole…

Publicerad: 19 december 2018

Prövningen av SFR utbyggnad påbörjad
Hallå där, Helén Segerstedt, som jobbar med tillståndsprövningen av ansökningarna om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark för SKB:s del. Vad har hänt sedan ansökningarna lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen i slutet av 2014?…

Publicerad: 26 maj 2015

SKB ansöker om att få bygga ut SFR
Den 19 december lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. En milstolpe passerades och ett stort steg togs mot en slutgiltig lösning för rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken. – Utbyggnaden av SFR är en viktig milstolpe …

Publicerad: 18 december 2014

Ansökan nära för utbyggt SFR
Hallå där, Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden av det befintliga Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Kan du berätta vad som händer i projektet just nu? Just nu färdigställer vi alla de dokument och bilagor som ska ingå i ansökan. Det är många pusselbitar som ska läggas på pl…

Publicerad: 14 mars 2014

Miniturné om utbyggnad
I mitten av september inleder SKB en miniturné i Östhammars kommun för att berätta om planerna på en utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Tre stopp är inplanerade: Gimo, Östhammar och Öregrund. Det är för att nå ut till de kommuninvånare som vanligtvis inte kommer t…

Publicerad: 9 september 2013

Så mycket kostar rivning
Fredrik De la Gardie, utredningsingenjör för avvecklingar. Foto: Lasse Modin Vad kostar det att riva en kärnkraftsreaktor och hur ska man gå tillväga? Det beskrivs i de rivningsstudier som nu tagits fram för respektive anläggning. Studierna har gjorts av SKB och kärnkraftsbolagen gemensamt. Sedan ti…

Publicerad: 29 augusti 2013

Utbyggd Äspötunnel färdig för försök
Utbyggnaden av Äspölaboratoriet är nu i stort sett klar efter drygt ett års borrande och sprängande. Över 300 meter ny tunnel står redo att utnyttjas för nya experiment. Äspölaboratoriet är SKB:s underjordiska berglaboratorium utanför Oskarshamn. En spiralformad ramp letar sig ner genom urberget til…

Publicerad: 28 februari 2013

Samråd om utbyggnaden av SFR
Alternativa transportvägar och buller. Det var två av ämnena som kom upp när SKB höll sitt andra samråd i Östhammar om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Det är ett år sedan som SKB senast kallade till samråd med allmänheten om utbyggnaden av SFR. Då var mycket i den…

Publicerad: 29 november 2012