Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB ansöker om att få bygga ut SFR

Den 19 december lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. En milstolpe passerades och ett stort steg togs mot en slutgiltig lösning för rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

– Utbyggnaden av SFR är en viktig milstolpe för SKB och det svenska kärnavfallsprogrammet. Nu tar vi ett steg närmare målet att kunna ta hand om det radioaktiva avfallet både från driften och avvecklingen av de svenska kärnkraftverken, säger Christopher Eckerberg, vd för SKB.

Illustration över SFR som visar den planerade utbyggnaden (blå) i anslutning till befintlig anläggning (grå). Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: LAJ Illustrationer.

SKB lämnade under dagen över ansökningarna i form av ett par lådor och några usb-minnen till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Det handlade om sammanlagt ungefär 6 000 sidor.

– Det vi visar i ansökningarna är att utbyggnaden kan ske säkert utan att ha någon negativ inverkan på befintlig anläggning. Säkerheten bibehålls även vid driften av den utbyggda anläggningen samt efter förslutning, berättar projektledaren Peter Larsson.

Reaktorer behöver rivas

SFR i Forsmark togs i drift 1988 och redan från start talades det om en framtida utbyggnad. De planerna aktualiserades när Barsebäcks två reaktorer stängdes av. Under driften har en del radioaktiva ämnen fastnat på bland annat byggnadsdelar och rör. Vid rivningen kommer dessa delar att samlas upp och transporteras till SFR för slutförvaring.

AnsokanSFR03b_300px

Projektledaren Peter Larsson kommer i dag att lämna över ansökningarna till myndigheterna. Foto: Lasse Modin.

Men det handlar inte bara om Barsebäck, så småningom kommer även reaktorer som fortfarande är i drift i dag att behöva rivas. Dessutom blir det utökade mängder driftavfall på grund av förlängda drifttider vid kärnkraftverken.

Rymmer mer

Efter utbyggnaden kommer SFR att bli nästan tre gånger så stort som i dag, och rymma sammanlagt 171 000 kubikmeter avfall. Den utbyggda delen kommer att bestå av sex nya bergssalar under havsbottnen utanför Forsmark. De placeras på samma djup som den nedre delen av nuvarande SFR, det vill säga 140 meter ner i berget.

Någon gång i framtiden kommer även de nio reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken att stå uppradade i en av bergssalarna nere i förvaret. Tankarna är stora och utredningar har visat att det är bäst att slutförvara dem hela. För att få ner dem i förvaret planerar SKB också för en ny större nedfartstunnel.

– När allt är klart kommer hela SFR att vara en väl fungerande och modern anläggning med plats för svenskt låg- och medelaktivt avfall både från drift och från rivning, säger Peter Larsson.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 18 december 2014