Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB ansöker om att få bygga ut SFR

Den 19 december lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. En milstolpe passerades och ett stort steg togs mot en slutgiltig lösning för rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

– Utbyggnaden av SFR är en viktig milstolpe för SKB och det svenska kärnavfallsprogrammet. Nu tar vi ett steg närmare målet att kunna ta hand om det radioaktiva avfallet både från driften och avvecklingen av de svenska kärnkraftverken, säger Christopher Eckerberg, vd för SKB.

Illustration över SFR som visar den planerade utbyggnaden (blå) i anslutning till befintlig anläggning (grå). Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: LAJ Illustrationer.

SKB lämnade under dagen över ansökningarna i form av ett par lådor och några usb-minnen till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Det handlade om sammanlagt ungefär 6 000 sidor.

– Det vi visar i ansökningarna är att utbyggnaden kan ske säkert utan att ha någon negativ inverkan på befintlig anläggning. Säkerheten bibehålls även vid driften av den utbyggda anläggningen samt efter förslutning, berättar projektledaren Peter Larsson.

Reaktorer behöver rivas

SFR i Forsmark togs i drift 1988 och redan från start talades det om en framtida utbyggnad. De planerna aktualiserades när Barsebäcks två reaktorer stängdes av. Under driften har en del radioaktiva ämnen fastnat på bland annat byggnadsdelar och rör. Vid rivningen kommer dessa delar att samlas upp och transporteras till SFR för slutförvaring.

AnsokanSFR03b_300px

Projektledaren Peter Larsson kommer i dag att lämna över ansökningarna till myndigheterna. Foto: Lasse Modin.

Men det handlar inte bara om Barsebäck, så småningom kommer även reaktorer som fortfarande är i drift i dag att behöva rivas. Dessutom blir det utökade mängder driftavfall på grund av förlängda drifttider vid kärnkraftverken.

Rymmer mer

Efter utbyggnaden kommer SFR att bli nästan tre gånger så stort som i dag, och rymma sammanlagt 171 000 kubikmeter avfall. Den utbyggda delen kommer att bestå av sex nya bergssalar under havsbottnen utanför Forsmark. De placeras på samma djup som den nedre delen av nuvarande SFR, det vill säga 140 meter ner i berget.

Någon gång i framtiden kommer även de nio reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken att stå uppradade i en av bergssalarna nere i förvaret. Tankarna är stora och utredningar har visat att det är bäst att slutförvara dem hela. För att få ner dem i förvaret planerar SKB också för en ny större nedfartstunnel.

– När allt är klart kommer hela SFR att vara en väl fungerande och modern anläggning med plats för svenskt låg- och medelaktivt avfall både från drift och från rivning, säger Peter Larsson.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 18 december 2014