Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Miniturné om utbyggnad

I mitten av september inleder SKB en miniturné i Östhammars kommun för att berätta om planerna på en utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Tre stopp är inplanerade: Gimo, Östhammar och Öregrund.

Det är för att nå ut till de kommuninvånare som vanligtvis inte kommer till de lagstadgade samråden som projektledningen har valt att bege sig ut på vägarna.

– Om de inte kommer till oss får vi komma till dem. Hittills har vi haft två samråd om utbyggnaden av SFR, och vi ska ha ett tredje i höst. Men vi upplever att det är ungefär samma människor som kommer varje gång. De är väl insatta i projektet och deras kunskapsnivå är hög. På det här sättet vill vi nå och få in synpunkter från dem som inte är lika uppdaterade, säger Pia Ottosson, turnéledare men också ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningarna.

Kom förbi och prata med oss!

Turnén startar den 13 september i Gimo galleria. Den 17 september är man i Östhammars tätort, i kommunhuset på förmiddagen och på SKB:s nya kontor på eftermiddagen. Sista anhalt blir Öregrunds bibliotek.

– Vi har laddat med roll-ups och fyllt datorn med en massa intressanta bilder och fakta, berättar Pia Ottosson och säger att man nu har många fina illustrationer av bergssalarna och tunnlarna att visa.

– Vi hoppas så klart att många kommer förbi och pratar med oss. Ingen fråga är för stor eller för liten för oss, vi kommer att försöka besvara alla.

Är det något ämne som du tror att folk är särskilt intresserade av?

– På samråden har många haft frågor om transporter under byggtiden. Nu har vi uppdaterat transportutredningen, så där kan vi ha en del nya fakta att berätta om.

Ansökan lämnas in 2014

Under 2014 ska SKB lämna in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om att få bygga ut SFR, där rivningsmaterialet från i första hand Barsebäck ska förvaras. Ansökningsprocessen för utbyggnaden är densamma som för Kärnbränsleförvaret. In i det sista arbetar projektgruppen med att ta fram alla dokument som ska fogas till ansökan.

Fakta

FAKTA Miniturné

SKB-personal som är med på turnén är Pia Ottosson, Petra Adrup, Erica Wallin och Björn Linde. Projektledaren Peter Larsson kommer att vara med någon av dagarna.

Tidtabell
Fredag 13 september kl 14–17, Gimo galleria
Tisdag 17 september kl 10–13, kommunhusets entré
och kl 14–17 SKB:s kontor i Östhammar
Tisdag 24 september kl 16–19, Öregrunds bibliotek

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 9 september 2013