Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Miniturné om utbyggnad

I mitten av september inleder SKB en miniturné i Östhammars kommun för att berätta om planerna på en utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Tre stopp är inplanerade: Gimo, Östhammar och Öregrund.

Det är för att nå ut till de kommuninvånare som vanligtvis inte kommer till de lagstadgade samråden som projektledningen har valt att bege sig ut på vägarna.

– Om de inte kommer till oss får vi komma till dem. Hittills har vi haft två samråd om utbyggnaden av SFR, och vi ska ha ett tredje i höst. Men vi upplever att det är ungefär samma människor som kommer varje gång. De är väl insatta i projektet och deras kunskapsnivå är hög. På det här sättet vill vi nå och få in synpunkter från dem som inte är lika uppdaterade, säger Pia Ottosson, turnéledare men också ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningarna.

Kom förbi och prata med oss!

Turnén startar den 13 september i Gimo galleria. Den 17 september är man i Östhammars tätort, i kommunhuset på förmiddagen och på SKB:s nya kontor på eftermiddagen. Sista anhalt blir Öregrunds bibliotek.

– Vi har laddat med roll-ups och fyllt datorn med en massa intressanta bilder och fakta, berättar Pia Ottosson och säger att man nu har många fina illustrationer av bergssalarna och tunnlarna att visa.

– Vi hoppas så klart att många kommer förbi och pratar med oss. Ingen fråga är för stor eller för liten för oss, vi kommer att försöka besvara alla.

Är det något ämne som du tror att folk är särskilt intresserade av?

– På samråden har många haft frågor om transporter under byggtiden. Nu har vi uppdaterat transportutredningen, så där kan vi ha en del nya fakta att berätta om.

Ansökan lämnas in 2014

Under 2014 ska SKB lämna in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om att få bygga ut SFR, där rivningsmaterialet från i första hand Barsebäck ska förvaras. Ansökningsprocessen för utbyggnaden är densamma som för Kärnbränsleförvaret. In i det sista arbetar projektgruppen med att ta fram alla dokument som ska fogas till ansökan.

Fakta

FAKTA Miniturné

SKB-personal som är med på turnén är Pia Ottosson, Petra Adrup, Erica Wallin och Björn Linde. Projektledaren Peter Larsson kommer att vara med någon av dagarna.

Tidtabell
Fredag 13 september kl 14–17, Gimo galleria
Tisdag 17 september kl 10–13, kommunhusets entré
och kl 14–17 SKB:s kontor i Östhammar
Tisdag 24 september kl 16–19, Öregrunds bibliotek

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 9 september 2013