Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

Klas Källström, projektledare på SKB, ser fram emot vetobeslutet. ”Det är viktigt att det kommer så att vi kan påbörja arbetet med utbyggnaden av SFR”, säger han. Foto: Mikael Wallerstedt.

SFR byggs ut för att ta emot rivningsavfall från kärnkraftverken

SKB har ansökt om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. ”Utbyggnaden behövs för att ta hand om rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken”, berättar Klas Källström, projektledare.

I höstas tog de folkvalda i Östhammar beslutet att säga ja till det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den frågan ligger i dag på regeringens bord. Snart är det dags för ett nytt avgörande på kommunal nivå. Sedan skickas även den frågan vidare till regeringen för beslut.

– Redan 2007 påbörjades arbetet med ett utbyggt SFR. Då hade de två reaktorerna i Barsebäck stängts och det behövdes plats för rivningsavfallet, säger Klas Källström, projektledare på SKB.

Dessutom hade drifttiden för de andra svenska kärnkraftverken förlängts. Så SFR behöver byggas ut av två anledningar, dels för att få plats med mer driftavfall än planerat, dels för att kunna ta emot rivningsavfall.

Positiva yttranden från myndigheterna

SKB lämnade in ansökan till myndigheterna, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen, MMD, 2014. Fem år senare, 2019, hölls huvudförhandling i MMD. Därefter har både SSM och domstolen lämnat positiva yttranden om projektet till regeringen.

– Om vi får ett ja från kommunfullmäktige om anläggningen, går frågan sedan vidare till regeringen, säger Klas Källström. Jag ser fram emot ett beslut så att vi kan påbörja förberedelsearbetet.

Blir tre gånger så stort

Tanken är att anläggningen ska bli tre gånger så stor som i dag och ha en lagringskapacitet på cirka 180 000 kubikmeter. Det kommer att ta ungefär sex år att spränga ut, bygga och inreda de sex nya bergssalarna.

Den utbyggda delen kommer att ligga djupare än dagens bergrum. Man utgår från den byggtunnel som finns sedan den första delen av anläggningen byggdes. För att veta var i berget under Östersjön det är mest lämpligt att placera de sex nya bergssalarna genomförde SKB platsundersökningar mellan åren 2008 och 2010. Ett antal hål har borrats för att ge mer kunskap om berget på djupet. Med hjälp av data från de olika undersökningarna som gjorts i borrhålen har geologer och andra experter kunnat göra sig en bild av hur berget ser ut på plats.

Säkerhetsanalysen måste godkännas

Ett regeringsbeslut betyder inte att SKB kan börja bygga med en gång. Först ska en preliminär säkerhetsanalys godkännas av SSM och en villkorsförhandling genomföras i domstolen.

– Stegen efter den preliminära säkerhetsanalysen och när anläggningen är uppförd handlar om att ansöka om provdrift. Då vi tar ner avfall för att förvissa oss om att anläggningen fungerar som den ska. Sista steget är att SSM godkänner anläggningen för reguljär drift. Arbetet sker stegvis. Vi måste hela tiden få godkännanden från SSM innan vi kan gå vidare till nästa steg berättar Klas Källström.

Feldeponerat avfall tas upp

Innan arbetet med utbyggnaden kan dra i gång ska ett annat stort arbete göras. Det har konstaterats att en viss mängd historiskt avfall som paketerades på 70- och 80-talen kan innehålla sådant som inte ska förvaras i SFR, så det ska tas upp för kontroll. Det är viktigt att bara sådant avfall som uppfyller kraven för slutförvaring i SFR förvaras där.

Avfallet ska transporteras till Studsvik där det ska hanteras. Det som hör hemma i SFR kommer att packas om och skickas tillbaka. Övrigt avfall kommer att mellanlagras i Studsvik i väntan på SKB:s sista slutförvar, Slutförvaret för långlivat avfall.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 20 april 2021