Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helén Segerstedt, projekt SFR Utbyggnad. Foto: Inger Brandgård

Prövningen av SFR utbyggnad påbörjad

Hallå där, Helén Segerstedt, som jobbar med tillståndsprövningen av ansökningarna om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark för SKB:s del.

Vad har hänt sedan ansökningarna lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen i slutet av 2014?

Det som har hänt är att Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att man anser att underlaget är tillräckligt komplett för att det ska vara möjligt att granska och därefter skickat ut ansökningarna på remiss. Även Mark- och miljödomstolen har skickat ut ansökningarna på remiss.

Vilka är det som får tycka till då?

Mark- och miljödomstolen, som hanterar prövningen enligt miljöbalken, skickar det till en lite trängre krets. Strålsäkerhetsmyndigheten, som hanterar ansökningarna enligt kärntekniklagen, har gått ut ganska brett och sammanlagt handlar det om ett 30-tal instanser: myndigheter, miljöorganisationer, kommunen, länsstyrelsen och så vidare. Remissinstanserna får yttra sig både om de anser att ansökningarna är kompletta och om själva sakfrågan.

När kommer yttrandena att börja komma in?

Några yttranden har redan kommit, från Kärnavfallsrådet och länsstyrelsen bland annat. Men Strålsäkerhetsmyndighetens remissinstanser har till den 30 september på sig att yttra sig. Myndigheten har också skickat ansökningarna till externa granskare i både Sverige och utomlands. Under hösten kommer de svaren att tas emot och sammanställas av myndighetens egna experter. De skriver sedan ett yttrande till oss där de berättar vilka kompletteringar de vill ha.

Ni hade också ett informationsmöte med Strålsäkerhetsmyndigheten och remissinstanserna nu i maj månad. Vad fick ni för frågor under det mötet?

I första hand var mötet till för att vi skulle förklara hur man hittar i ansökningarna, var står vad och så. Ansökningarna är ju totalt sett på 6 000 sidor så det är en hel del att sätta sig in i. Men vi fick också frågor om den långsiktiga säkerheten, hur vi hanterar osäkerheter i säkerhetsanalysen och hur vi har valt olika klimatscenarier bland annat.

Hur kommer ni på SKB att jobba med tillståndsprövningen av SFR-utbyggnaden framöver?

Hela projektet kommer att bli involverat med att hantera frågor och ta fram svar. Men sedan har vi också en kärngrupp på en handfull personer som jobbar specifikt med tillståndsprövningen. Vi vill se till att vi inte försinkar tidsplanen i onödan utan kan leverera underlag när det efterfrågas.

Vi jobbar också mycket tillsammans med den grupp som sköter tillståndsprövningen av slutförvarssystemet för använt kärnbränsle (det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark bland annat). Det är viktigt att vi har en samsyn.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 26 maj 2015