Etikett: mellanlager

Filtrera
Vetgirig kronprinsessa besökte mellanlagret Clab
Kronprinsessan Victoria på besök vid mellanlagret i Oskarshamn. Till vänster om kronprinsessan, landshövdingen för Kalmar län, Stefan Carlsson, till höger OKG:s vd Johan Svenningsson, SKB:s driftchef Susanne Andersson och Brita Freudenthal, guide på Clab. Foto: Curt-Robert Lindqvist. För snart ett å…

Publicerad: 27 mars 2014

Skarpa ögon på SKB
I början av mars kom 13 personer från WANO till SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn. Med stor noggrannhet granskade de allt från driften till hur ledningen styr verksamheten. Resultatet blev en lista med förbättringsåtgärder som SKB nu ska genomföra. Slutförvaret för kortlivat radioaktivt a…

Publicerad: 27 mars 2013

Arbete bevaras på film
När arbeten sker sällan riskerar personalen att glömma bort hur de ska utföras. Eller också har ny personal tagit vid som saknar den kunskapen. När hisslinan till bränslehissen i mellanlagret Clab skulle bytas valde man därför att filma det som skedde. Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab på Si…

Publicerad: 19 februari 2013

Nytt avtal om lagringskassetter
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tecknar avtal med Elajo Mekanik AB (Elajo) om kassetter för mellanlagring av använt kärnbränsle. Avtalet gäller för perioden 2014 - 2019 och bedöms vara värt cirka 150 miljoner kronor. Det nya avtalet innebär att Elajo ska tillverka och leverera 304 lagringskasse…

Publicerad: 12 februari 2013

Spanien väljer plats för mellanlager
Så här är det tänkt att det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle och högaktivt avfall som Enresa planerar att bygga i Spanien ska se ut. Efter en sju år lång process har Spanien valt plats för ett mellanlager för använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Anläggningen kommer att ligga i den li…

Publicerad: 22 februari 2012