Denna text är äldre än 12 år och kan innehålla inaktuell information.

Så här är det tänkt att det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle och högaktivt avfall som Enresa planerar att bygga i Spanien ska se ut.

Spanien väljer plats för mellanlager

Efter en sju år lång process har Spanien valt plats för ett mellanlager för använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Anläggningen kommer att ligga i den lilla byn Villar de Cañas.

Spanien har åtta kärnkraftsreaktorer i drift på sex olika platser. Det finns också två reaktorer som håller på att monteras ner. Hittills har det högaktiva avfallet lagrats ute vid de olika kärnkraftverken.

Frivillig basis

Men 2004 uppmanade parlamentet regeringen att börja planera för ett centralt mellanlager. Ett stort antal parter har varit inblandade i processen som skett på frivillig basis. 13 kommuner på olika platser i Spanien visade intresse för att få mellanlagret. Åtta av dessa valdes ut för en teknisk utvärdering.

– En anläggning som denna är alltid kontroversiell men i den här processen har både den sociala och politiska enigheten varit ganska stor. För första gången i Spanien har nästan alla medier stött planerna på ett centralt mellanlager på sina ledarsidor, även om inte alla samhällen varit för projektet, säger Máximo Taranilla kommunikationsdirektör på Enresa (det bolag som skapats på uppdrag av parlamentet för att ta hand om landets kärnavfall).

Centrala Spanien

Villar de Cañas ligger 120 kilometer sydost om Madrid och är en by med 455 invånare. I Spanien som drabbats så hårt av arbetslöshet finns det nu stora förhoppningar på vad bygget av mellanlagret ska betyda i form av arbetstillfällen.

Efter att platsen valts hölls en demonstration av kärnkraftsmotståndare i februari i år. Manifestationen samlade ett tusental personer, ett ganska representativt antal jämfört med liknande protester tidigare.

Torrlager ovan jord

Enresas mål just nu är att konstruera och bygga mellanlagret. Än så länge är tanken att bränslet kommer att förvaras där under mycket lång tid.

– En sådan här anläggning ger Spanien tid och möjlighet att fortsätta arbeta på den slutgiltiga lösningen för det här materialet, säger Máximo Taranilla.
På svenska SKB säger Saida Laârouchi-Engström, direktör, att det naturligtvis är positivt att Spanien nu bestämt sig för lokaliseringen av ett centralt mellanlager.

– Men det bekymrar mig att processen kan komma att dra ut på tiden och att man inte har något tempo när man jobbar vidare med att hitta en långsiktig lösning.

Spaniens nya mellanlager kommer att vara ett torrlager ovan jord. Tanken är att det ska ta emot cirka 13 000 kubikmeter avfall. Det ska tas i drift 2016.

Mer information

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 22 februari 2012