Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Så här är det tänkt att det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle och högaktivt avfall som Enresa planerar att bygga i Spanien ska se ut.

Spanien väljer plats för mellanlager

Efter en sju år lång process har Spanien valt plats för ett mellanlager för använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Anläggningen kommer att ligga i den lilla byn Villar de Cañas.

Spanien har åtta kärnkraftsreaktorer i drift på sex olika platser. Det finns också två reaktorer som håller på att monteras ner. Hittills har det högaktiva avfallet lagrats ute vid de olika kärnkraftverken.

Frivillig basis

Men 2004 uppmanade parlamentet regeringen att börja planera för ett centralt mellanlager. Ett stort antal parter har varit inblandade i processen som skett på frivillig basis. 13 kommuner på olika platser i Spanien visade intresse för att få mellanlagret. Åtta av dessa valdes ut för en teknisk utvärdering.

– En anläggning som denna är alltid kontroversiell men i den här processen har både den sociala och politiska enigheten varit ganska stor. För första gången i Spanien har nästan alla medier stött planerna på ett centralt mellanlager på sina ledarsidor, även om inte alla samhällen varit för projektet, säger Máximo Taranilla kommunikationsdirektör på Enresa (det bolag som skapats på uppdrag av parlamentet för att ta hand om landets kärnavfall).

Centrala Spanien

Villar de Cañas ligger 120 kilometer sydost om Madrid och är en by med 455 invånare. I Spanien som drabbats så hårt av arbetslöshet finns det nu stora förhoppningar på vad bygget av mellanlagret ska betyda i form av arbetstillfällen.

Efter att platsen valts hölls en demonstration av kärnkraftsmotståndare i februari i år. Manifestationen samlade ett tusental personer, ett ganska representativt antal jämfört med liknande protester tidigare.

Torrlager ovan jord

Enresas mål just nu är att konstruera och bygga mellanlagret. Än så länge är tanken att bränslet kommer att förvaras där under mycket lång tid.

– En sådan här anläggning ger Spanien tid och möjlighet att fortsätta arbeta på den slutgiltiga lösningen för det här materialet, säger Máximo Taranilla.
På svenska SKB säger Saida Laârouchi-Engström, direktör, att det naturligtvis är positivt att Spanien nu bestämt sig för lokaliseringen av ett centralt mellanlager.

– Men det bekymrar mig att processen kan komma att dra ut på tiden och att man inte har något tempo när man jobbar vidare med att hitta en långsiktig lösning.

Spaniens nya mellanlager kommer att vara ett torrlager ovan jord. Tanken är att det ska ta emot cirka 13 000 kubikmeter avfall. Det ska tas i drift 2016.

Mer information

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 22 februari 2012