Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Så här är det tänkt att det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle och högaktivt avfall som Enresa planerar att bygga i Spanien ska se ut.

Spanien väljer plats för mellanlager

Efter en sju år lång process har Spanien valt plats för ett mellanlager för använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Anläggningen kommer att ligga i den lilla byn Villar de Cañas.

Spanien har åtta kärnkraftsreaktorer i drift på sex olika platser. Det finns också två reaktorer som håller på att monteras ner. Hittills har det högaktiva avfallet lagrats ute vid de olika kärnkraftverken.

Frivillig basis

Men 2004 uppmanade parlamentet regeringen att börja planera för ett centralt mellanlager. Ett stort antal parter har varit inblandade i processen som skett på frivillig basis. 13 kommuner på olika platser i Spanien visade intresse för att få mellanlagret. Åtta av dessa valdes ut för en teknisk utvärdering.

– En anläggning som denna är alltid kontroversiell men i den här processen har både den sociala och politiska enigheten varit ganska stor. För första gången i Spanien har nästan alla medier stött planerna på ett centralt mellanlager på sina ledarsidor, även om inte alla samhällen varit för projektet, säger Máximo Taranilla kommunikationsdirektör på Enresa (det bolag som skapats på uppdrag av parlamentet för att ta hand om landets kärnavfall).

Centrala Spanien

Villar de Cañas ligger 120 kilometer sydost om Madrid och är en by med 455 invånare. I Spanien som drabbats så hårt av arbetslöshet finns det nu stora förhoppningar på vad bygget av mellanlagret ska betyda i form av arbetstillfällen.

Efter att platsen valts hölls en demonstration av kärnkraftsmotståndare i februari i år. Manifestationen samlade ett tusental personer, ett ganska representativt antal jämfört med liknande protester tidigare.

Torrlager ovan jord

Enresas mål just nu är att konstruera och bygga mellanlagret. Än så länge är tanken att bränslet kommer att förvaras där under mycket lång tid.

– En sådan här anläggning ger Spanien tid och möjlighet att fortsätta arbeta på den slutgiltiga lösningen för det här materialet, säger Máximo Taranilla.
På svenska SKB säger Saida Laârouchi-Engström, direktör, att det naturligtvis är positivt att Spanien nu bestämt sig för lokaliseringen av ett centralt mellanlager.

– Men det bekymrar mig att processen kan komma att dra ut på tiden och att man inte har något tempo när man jobbar vidare med att hitta en långsiktig lösning.

Spaniens nya mellanlager kommer att vara ett torrlager ovan jord. Tanken är att det ska ta emot cirka 13 000 kubikmeter avfall. Det ska tas i drift 2016.

Mer information

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 22 februari 2012