Etikett: mellanlager

Filtrera
Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 10 september 2021

Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 8 september 2021

Mellanlagret riskerar att bli fullt
En av förvaringsbassängerna i Mellanlagret för använd kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist. Det svenska slutförvarssystemet är ett sammanhängande system av anläggningar. I väntan på att slutförvaret i Forsmark ska stå färdigt mellanlagras det använda kärnbränslet från Sverige…

Publicerad: 12 februari 2021

SKB-anläggningar kan drivas strålsäkert
SKB har förutsättningar att driva Clab och SFR strålsäkert fram till 2028. Det beskedet lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på måndagen. Företag som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning måste vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens strålsäkerhet. SKB lä…

Publicerad: 22 september 2020

Komplettering om utökad mellanlagring
SKB har lämnat in ytterligare en komplettering till ansökan enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen i Nacka. De ansökningar som ligger hos myndigheterna omfattar hela systemet för omhändertagande och slutförvaring av använt kärnbränsle. Denna tredje komplettering innehåller en redovisning a…

Publicerad: 31 mars 2015

Mellanlager fyller 30 år
I SKB:s mellanlager Clab förvaras det använda kärnbränslet i djupa bassänger. Vattnet skyddar mot strålningen och kyler av bränslet. Foto: Curt-Robert Lindqvist. Den 11 juli 1985 tog Clab, SKB:s mellanlager utanför Oskarshamn, emot den första transportbehållaren med använt kärnbränsle från Barsebäck…

Publicerad: 18 mars 2015

Ansökan om mellanlagring och inkapsling kompletteras
Olle Olsson, direktör på SKB, är den som hållit ihop arbetet med kompletteringen när det gäller Clink-anläggningen. Foto: Curt-Robert Lindqvist SKB har lämnat in en större komplettering av ansökan om Clink-anläggningen till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det handlar om mellanlagret Clab som i framtiden …

Publicerad: 19 januari 2015

Samråd om utökad mellanlagring
Runt år 2023 beräknas Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vara fullt enligt nuvarande tillstånd. Nyligen hölls ett samrådsmöte i Oskarshamn inför en kommande ansökan om utökad lagringskapacitet i mellanlagret. Som ett led i ansökan för ett utökat mellanlagringstillstånd på Clab hölls ett öppe…

Publicerad: 4 december 2014

Utökad lagringskapacitet utreds
Så här lagras bränslekassetterna i Clab i dag. Foto: Curt-Robert Lindqvist. SKB utreder möjligheterna att öka lagringskapaciteten i mellanlagret Clab. Genom att bland annat lasta om bränslet till kompaktkassetter kan sammanlagt 11 000 ton få plats i befintligt mellanlager. SKB planerar att det använ…

Publicerad: 13 november 2014

IAEA-chef besökte SKB
Schemat var späckat och programpunkterna många när IAEA:s generaldirektör besökte SKB:s anläggningar i Oskarshamn. SKB:s vd Christopher Eckerberg och IAEA:s generaldirektör mr Yukiya Amano samtalar med chefen för SKB:s mellanlager Clab. Foto: SKB. Det var mycket som skulle hinnas med på en och samma…

Publicerad: 12 juni 2014