Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Arbete bevaras på film

När arbeten sker sällan riskerar personalen att glömma bort hur de ska utföras. Eller också har ny personal tagit vid som saknar den kunskapen. När hisslinan till bränslehissen i mellanlagret Clab skulle bytas valde man därför att filma det som skedde.

Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun, är en världsunik anläggning. Allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken samlas här i vattenbassänger i väntan på ett slutförvar.

Bränsleelementen kommer till Clab från kärnkraftverken i robusta transportbehållare. Inne i anläggningen flyttas de över till förvaringskassetter, som sänks från mottagningen på markytan till förvaringsbassänger 40 meter ner i berget. Detta görs i en speciell bränslehiss.

Gått i pension

– På Clab är förebyggande underhåll en stor del av verksamheten, berättar Tommy Svensson systemansvarig för bränslehissen på Clab.

– Alla delar i bränslehissen inspekteras fyra gånger om året, mer sällan byts hisslinan. Det är ett tidskrävande arbete som kräver stor noggrannhet och nästa gång det ska göras, har nog en del av oss gamla rävar gått i pension.

Därmed räknas det till något som SKB kallar sällanarbete, det vill säga arbetsuppgifter som utförs med flera års mellanrum. Sådana arbeten finns det behov av att dokumentera på ett bra sätt.

Saklig och instruktiv

Som ett komplement till traditionell skriven instruktion, filmades därför linbytet den här gången. Linan är lång, 175 meter, och det tar minst en timme att rulla ut den. Det är kanske inte så intressant att se på filmen i sin helhet! Man har kortat och klippt och mer än en veckas arbete blev till sist tio minuter med kommentarer och texter. Filmen är saklig och mycket instruktiv. Själva redigeringen gjordes av ett externt företag.

– Det tog en hel dag att lägga in talet på rätt ställe, så det skulle bli så exakt som vi ville ha det, säger Tommy och ser belåten ut.

Rutinerat gäng

Många av medarbetarna på Clabs underhållsavdelning deltog i filmningen. På så vis har man ett rutinerat gäng som vet hur det ska göras, när det är dags nästa gång. För det lär bli en nästa gång. Både på Clab och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall – SFR – i Forsmark genomförs arbeten som antingen sker mycket sällan, eller som med fördel dokumenteras med filmning även om de sker med tätare mellanrum. Den här filmen var det första försöket och det genomfördes med stort engagemang av de medverkande.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 19 februari 2013