Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Arbete bevaras på film

När arbeten sker sällan riskerar personalen att glömma bort hur de ska utföras. Eller också har ny personal tagit vid som saknar den kunskapen. När hisslinan till bränslehissen i mellanlagret Clab skulle bytas valde man därför att filma det som skedde.

Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun, är en världsunik anläggning. Allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken samlas här i vattenbassänger i väntan på ett slutförvar.

Bränsleelementen kommer till Clab från kärnkraftverken i robusta transportbehållare. Inne i anläggningen flyttas de över till förvaringskassetter, som sänks från mottagningen på markytan till förvaringsbassänger 40 meter ner i berget. Detta görs i en speciell bränslehiss.

Gått i pension

– På Clab är förebyggande underhåll en stor del av verksamheten, berättar Tommy Svensson systemansvarig för bränslehissen på Clab.

– Alla delar i bränslehissen inspekteras fyra gånger om året, mer sällan byts hisslinan. Det är ett tidskrävande arbete som kräver stor noggrannhet och nästa gång det ska göras, har nog en del av oss gamla rävar gått i pension.

Därmed räknas det till något som SKB kallar sällanarbete, det vill säga arbetsuppgifter som utförs med flera års mellanrum. Sådana arbeten finns det behov av att dokumentera på ett bra sätt.

Saklig och instruktiv

Som ett komplement till traditionell skriven instruktion, filmades därför linbytet den här gången. Linan är lång, 175 meter, och det tar minst en timme att rulla ut den. Det är kanske inte så intressant att se på filmen i sin helhet! Man har kortat och klippt och mer än en veckas arbete blev till sist tio minuter med kommentarer och texter. Filmen är saklig och mycket instruktiv. Själva redigeringen gjordes av ett externt företag.

– Det tog en hel dag att lägga in talet på rätt ställe, så det skulle bli så exakt som vi ville ha det, säger Tommy och ser belåten ut.

Rutinerat gäng

Många av medarbetarna på Clabs underhållsavdelning deltog i filmningen. På så vis har man ett rutinerat gäng som vet hur det ska göras, när det är dags nästa gång. För det lär bli en nästa gång. Både på Clab och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall – SFR – i Forsmark genomförs arbeten som antingen sker mycket sällan, eller som med fördel dokumenteras med filmning även om de sker med tätare mellanrum. Den här filmen var det första försöket och det genomfördes med stort engagemang av de medverkande.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 19 februari 2013