Etikett: bentonit

Filtrera
Ny rapport från LOT-försöken bekräftar tidigare analyser
SKB har nu publicerat en andra rapport från de senaste upptagna försökspaketen i långtidsserien LOT. I fokus den här gången är de kopparkomponenter som ingår i experimentet. Rapporten visar att analyserna av korrosion ligger i linje med tidigare försök. – Även om LOT-försöken inte är utformade för a…

Publicerad: 2 oktober 2020

En första rapport om långtidsförsöket LOT
Nu har den första av totalt tre rapporter om SKB:s långtidsförsök av bentonitlera, LOT, publicerats. Rapporten ger en beskrivning av förutsättningarna för de senast upptagna försökspaketen i experimentet och hur dessa har hanterats.  Hösten 2019 återtog SKB två försökspaket i LOT-försöket, som varit…

Publicerad: 15 juni 2020

Tachibana – ett bevis på internationellt samarbete
SKB är även verksamt på det internationella planet. Just nu arbetar japanen Shinya Tachibana på huvudkontoret i Solna. Han är expert på bentonitlera. Foto: SKB. SKB är inte bara en angelägenhet i Sverige. Genom dotterbolaget SKB International verkar vi även på det internationella planet. Ett bra exe…

Publicerad: 26 mars 2018

Omfattande planer för Hargs Hamn
SKB:s anläggning kommer att bidra till att hamnen blir mindre säsongsberoende. Det säger Curt Nilsson, vd för Hargs Hamn. Foto: Lasse Modin. SKB är med och planerar en modern utveckling av Hargs Hamn, som har anor från vikingatiden. – SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, säger Curt Nilsson, vd…

Publicerad: 12 mars 2018

SKB tecknar avtal med Hargs hamn
SKB har kommit överens med Hargs hamn i Östhammars kommun om att få arrendera fyra hektar mark i hamnen för att bygga en bentonitanläggning. Bentonit är en lera som importeras från bland annat Indien. SKB ska använda den som buffert i Kärnbränsleförvaret. Den ska skydda kopparkapslarna med använt kä…

Publicerad: 16 februari 2016

SKB lär om lera i Schweiz
Trots att höjdskillnaden är väsentlig mellan Forsmarksberget och de schweiziska alperna så finns dock likheter, till och med så stora att SKB engagerar sig i en del av de slutförvarsexperiment som genomförs där. Nyligen bröts fullskaleförsöket Febex, där man bland annat vill öka kunskapen om olika p…

Publicerad: 29 oktober 2015

Nybliven doktor studerar lera på djupet
Forskningen har fört Daniel Svensson till flera spännande platser världen över. Här besöker han världens största bentonitgruva i Wyoming i västra USA. Där produceras MX-80-lera som är en av flera lertyper som han studerat i sitt doktorsarbete. Foto: SKB. Daniel Svensson har sedan han var liten intre…

Publicerad: 17 mars 2015

Ny maskin gör lera till pelletar
Bentonitmaterial hälls i pelletpressen som sedan pressar materialet till pelletar. Terese Bladström och Stefan Grandin Svärdh sköter här hanteringen. Foto: SKB. I SKB:s Bentonitlaboratorium norr om Oskarshamn utvecklas metoder för att hantera bentonitlera i olika former. En del handlar om att tillve…

Publicerad: 16 februari 2015

Betong och lera testas på Äspö
Per Mårtensson, forskningsledare. Hallå där, Per Mårtensson, SKB:s forskningsledare för låg- och medelaktivt avfall. Du är projektledare för projektet Concrete and Clay (betong och lera) som genomförs vid Äspölaboratoriet och har nyligen varit där för att förbereda ytterligare försökspaket som ska s…

Publicerad: 26 augusti 2014

Lerexperter på besök i Indien
Indiska kvinnor plockar skräp och klumpar från leran för hand innan den processas i fabrik. Foto: Daniel Svensson. I Kärnbränsleförvaret kommer det gå åt stora mängder bentonitlera, både som buffertmaterial och framför allt för att återfylla alla tunnlarna. I augusti var tre av SKB:s experter i Indi…

Publicerad: 28 juli 2014