Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Forskningen har fört Daniel Svensson till flera spännande platser världen över. Här besöker han världens största bentonitgruva i Wyoming i västra USA. Där produceras MX-80-lera som är en av flera lertyper som han studerat i sitt doktorsarbete. Foto: SKB.

Nybliven doktor studerar lera på djupet

Daniel Svensson har sedan han var liten intresserat sig för stenar och mineraler. Nu har intresset tagit honom ända fram till en doktorstitel i oorganisk kemi, efter att han tidigare i mars la fram sin avhandling om bentonitlera vid Lunds universitet.

– Det har varit väldig intressant att studera bentonitlera, samtidigt är det skönt att nu kunna lägga arbetet med doktorerandet bakom sig, säger Daniel Svensson som är ämnesexpert inom bentonitmaterial på SKB.

Det var när han avslutat sina kemistudier i Lund som han 2006 fick en tjänst som industridoktorand på SKB i Oskarshamn. Syftet var att undersöka hur olika benonitlerors egenskaper kan förändras i olika miljöer, framför allt i en geologisk miljö som liknar ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bentonitlera används där som en av tre barriärer som ska skydda det använda kärnbränslet vid slutförvaringen nere i berget.

– Resultaten från min forskning bidrar till att ge en bättre bild av hur bentoniten fungerar i en slutförvarsmiljö och vilka processer som påverkar den, förklarar Daniel.

Forskning i tre områden

En man håller i ett block med bentonilera. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Daniel Svensson är projektledare för ABM, Alternativa Buffertmaterial. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Han har fokuserat sin forskning på tre områden: Benonitlerors svällningsegenskaper, hur järn och andra metaller kan påverka bentonitlerans redoxkemi och mineralsammansättning.

Parallellt med studierna har han också arbetat med flera storskaliga försök i Äspölaboratoriet, i vissa som projektledare men framför allt som ansvarig för leranalyser. Något som kommit väl till pass i doktorsarbetet där han gjort djupare studier av lerprover från fyra av försöken i Äspölaboratoriet.

– Jag har gjort en hel del analyser i synkrotronacceleratorn på MAX-lab i Lund. Där skickar man elektroner runt i en ring, med nära ljusets hastighet och får röntgenstrålar med mycket hög intensitet. Metoden gör att man kan studera hur kemiska reaktioner sker i både tid och rum, exempelvis hur leran sväller under olika förhållanden, förklarar Daniel.

Förbättrad kunskap om lera

Han har även gjort egna kompletterande analyser i det materiallaboratorium som har byggts upp vid SKB:s forskningsanläggning på Äspö. Här vill SKB öka kompetensen inom området leranalyser för att i framtiden kunna genomföra de kvalitetskontroller som kommer att krävas vid Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

– Kunskapen om svällande leror i slutförvarsmiljö är god och på senare tid har vi kommit en bra bit framåt. Samtidigt är det ju så att mer kunskap öppnar också nya frågor, och jag kan se att det finns mer att utforska inom alla de tre områdena som jag studerat i mitt doktorsarbete.

Gediget intresse

Daniel har ett gediget intresse för stenar och mineraler ända sedan barnsben.

I samlingen därhemma finns en lång rad både vanliga och ovanliga mineraler, flera i form av vackra kristaller i olika färger och former. Lermineralerna ser dock inte lika spektakulära ut, men fascinerar på ett annat sätt.

– Lermineraler reagerar starkt på sin omgivning vilket gör att deras egenskaper också kan ändras ganska lätt. De påverkas till exempel av salt, fukt, temperatur och lösningsmedel, och de kan lätt plocka upp tungmetaller från omgivningen, berättar han och fortsätter:

– Lera kan bli ett av århundradets mest intressanta material med tanke på att det finns i stora mängder i naturen, det är relativt billigt att utvinna samtidigt som det har väldigt intressanta egenskaper som går att påverka ända ner till nanonivå.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 17 mars 2015