Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Bentonitmaterial hälls i pelletpressen som sedan pressar materialet till pelletar. Terese Bladström och Stefan Grandin Svärdh sköter här hanteringen. Foto: SKB.

Ny maskin gör lera till pelletar

I SKB:s Bentonitlaboratorium norr om Oskarshamn utvecklas metoder för att hantera bentonitlera i olika former. En del handlar om att tillverka bentonitpelletar. Tack vare en ny maskin kan nu SKB tillverka egen pellet till de experiment som planeras.

I Kärnbränsleförvaret kommer det behövas bentonitlera i olika former. Ringformade bentonitblock ska placeras runt kapslarna i deponeringshålen medan det i deponeringstunnlarna staplas rektangulära bentonitblock. Utrymmena som blir kvar mellan blocken och bergväggarna ska fyllas med bentonitpelletar av olika typ. Detta gäller både i tunnlarna och i deponeringshålen. Försök i fullskala har genomförts i Äspölaboratoriet vid flera tillfällen. Till dessa försök har det gått åt stora mängder bentonit-pelletar som då köpts in från olika håll. Vid ett tillfälle hyrdes en press in för att tillverka pelletarna på plats.

Egen produktion ger kontroll

Under kommande år planeras ytterligare storskaliga tester med buffert och återfyllning, både i Bentonitlaboratoriet och nere i berget i Äspölaboratoriet. En ny press har därför köpts in för att kunna tillverka bentonitpelletar på egen hand.

– Nu kan vi få bättre kontroll på kvaliteten på pelletarna eftersom vi blandar råmaterialet själva och med en egen press kan vi bättre styra tillverkningen utifrån, vilken typ av bentonitlera vi använder och vilken egenskap på pelletar vi eftersträvar, säger Lars Hjalmarsson som är aktivitetsledare för verksamheten i Bentonitlaboratoriet där pressen är installerad.

Inköpet är också ett viktigt steg för att förbereda och utveckla den industrialiserade processen i det framtida Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Lars-Erik Johannesson, expert inom geoteknik, förklarar:

– SKB:s plan är att tillverka bufferten och återfyllningen i egen regi i en särskild fabrik intill förvaret. Det är betydligt mer kostnadseffektivt och dessutom ger det oss bättre kontroll på kvaliteten på de olika delarna. Att köpa in en pelletpress nu är ett led i att förbereda en av processerna som ska ske i fabriken, säger han.

Storskaliga försök

Pressen i Bentonitlaboratoriet gör så kallade extruderade pelletar, vilket betyder att materialet pressas igenom en form och bildar små cylinderformade bitar. Den här typen av pelletar ska i första hand användas vid återfyllning av tunnlar. När pressen provkörts ska den tillverka cirka 50 ton pelletar, bland annat för storskaliga återfyllningstester. Det handlar om att testa metoder för att hantera vatten som flödar in i en deponeringstunnel under tiden som återfyllningen sätts på plats. Då gäller det att försäkra sig om att inte pelletarna spolas bort eller att bentonit-material löses upp och förs ut ur tunnlarna innan installationen är klar.
I Kärnbränsleförvaret kommer produktionen att bli betydligt mer omfattande. Varje dag kommer det att gå åt cirka 40 ton pelletar för återfyllning av deponeringstunnlar. I deponeringshålen går det åt mindre mängder, runt tre ton per dag.

Den nya pressen tillverkar extruderade pelletar som i första hand ska användas vid återfyllning av deponeringstunnlar. Färgen varierar, från gråbrunt till lite rödare nyanser, beroende på vilken typ av lera som används och varifrån den kommer.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 16 februari 2015