Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Bentonitmaterial hälls i pelletpressen som sedan pressar materialet till pelletar. Terese Bladström och Stefan Grandin Svärdh sköter här hanteringen. Foto: SKB.

Ny maskin gör lera till pelletar

I SKB:s Bentonitlaboratorium norr om Oskarshamn utvecklas metoder för att hantera bentonitlera i olika former. En del handlar om att tillverka bentonitpelletar. Tack vare en ny maskin kan nu SKB tillverka egen pellet till de experiment som planeras.

I Kärnbränsleförvaret kommer det behövas bentonitlera i olika former. Ringformade bentonitblock ska placeras runt kapslarna i deponeringshålen medan det i deponeringstunnlarna staplas rektangulära bentonitblock. Utrymmena som blir kvar mellan blocken och bergväggarna ska fyllas med bentonitpelletar av olika typ. Detta gäller både i tunnlarna och i deponeringshålen. Försök i fullskala har genomförts i Äspölaboratoriet vid flera tillfällen. Till dessa försök har det gått åt stora mängder bentonit-pelletar som då köpts in från olika håll. Vid ett tillfälle hyrdes en press in för att tillverka pelletarna på plats.

Egen produktion ger kontroll

Under kommande år planeras ytterligare storskaliga tester med buffert och återfyllning, både i Bentonitlaboratoriet och nere i berget i Äspölaboratoriet. En ny press har därför köpts in för att kunna tillverka bentonitpelletar på egen hand.

– Nu kan vi få bättre kontroll på kvaliteten på pelletarna eftersom vi blandar råmaterialet själva och med en egen press kan vi bättre styra tillverkningen utifrån, vilken typ av bentonitlera vi använder och vilken egenskap på pelletar vi eftersträvar, säger Lars Hjalmarsson som är aktivitetsledare för verksamheten i Bentonitlaboratoriet där pressen är installerad.

Inköpet är också ett viktigt steg för att förbereda och utveckla den industrialiserade processen i det framtida Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Lars-Erik Johannesson, expert inom geoteknik, förklarar:

– SKB:s plan är att tillverka bufferten och återfyllningen i egen regi i en särskild fabrik intill förvaret. Det är betydligt mer kostnadseffektivt och dessutom ger det oss bättre kontroll på kvaliteten på de olika delarna. Att köpa in en pelletpress nu är ett led i att förbereda en av processerna som ska ske i fabriken, säger han.

Storskaliga försök

Pressen i Bentonitlaboratoriet gör så kallade extruderade pelletar, vilket betyder att materialet pressas igenom en form och bildar små cylinderformade bitar. Den här typen av pelletar ska i första hand användas vid återfyllning av tunnlar. När pressen provkörts ska den tillverka cirka 50 ton pelletar, bland annat för storskaliga återfyllningstester. Det handlar om att testa metoder för att hantera vatten som flödar in i en deponeringstunnel under tiden som återfyllningen sätts på plats. Då gäller det att försäkra sig om att inte pelletarna spolas bort eller att bentonit-material löses upp och förs ut ur tunnlarna innan installationen är klar.
I Kärnbränsleförvaret kommer produktionen att bli betydligt mer omfattande. Varje dag kommer det att gå åt cirka 40 ton pelletar för återfyllning av deponeringstunnlar. I deponeringshålen går det åt mindre mängder, runt tre ton per dag.

Den nya pressen tillverkar extruderade pelletar som i första hand ska användas vid återfyllning av deponeringstunnlar. Färgen varierar, från gråbrunt till lite rödare nyanser, beroende på vilken typ av lera som används och varifrån den kommer.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 16 februari 2015