Hem Storbritanniens platsval

Storbritanniens platsval

Hallå där, Ann McCall, vice vd vid SKB International i Storbritannien! För några år startade Storbritanniens regering på nytt en platsvalsprocess där kommuner fick en förfrågan om de ville delta. Både Copeland och Allerdale som ligger i regionen Cumbria uttryckte då ett intresse.

Kan du beskriva den senaste utvecklingen när det gäller sökandet efter en plats för ett geologiskt slutförvar för högaktivt kärnavfall i Storbritannien?

– Den senaste frågan till kommunerna var om de ville delta även i nästa steg av processen, något som skulle ha inneburit mer detaljerade studier av kommunernas förutsättningar. Copeland och Allerdale röstade ja till detta men Cumbria, den region där de två kommunerna ligger, röstade nej. Och det hade tidigare beslutats att även om kommunerna sade ja krävdes det också ett ja från regionen för att man skulle gå vidare.

Därför har den ansvariga ministern sagt att processen nu kommer att avslutas i västra Cumbria. Men inriktningen från regeringens sida är även fortsättningsvis att högaktivt avfall ska tas om hand i ett geologiskt slutförvar efter att ha mellanlagrats på ett säkert sätt.

Vad kommer att hända härnäst?

– Regeringen kommer att återigen uppmana kommuner att anmäla sitt intresse för att delta i processen. Regeringen kommer också att fundera över vilka erfarenheter man kan dra av det som nu skett i västra Cumbria och prata med alla berörda parter.

Hur har Storbritannien hanterat frågan tidigare?

– Storbritannien har många olika former av högaktivt avfall ända sedan 1940- och 1950-talen. Men man har inte lyckats hitta platser och samhällen där man kan tänka sig att säga ja till lokaliseringen av slutförvar för detta och ett försök att anlägga ett berglaboratorium i mitten av 1990-talet i Cumbria misslyckades. Efter detta påbörjade regeringen en ny samrådsprocess som ledde till ett policybeslut om att den tekniska lösningen bör vara ett geologiskt slutförvar och att platsvalet ska ske på frivillig basis. Trots det som hänt i Cumbria fortsätter den processen nu.

Hur involverad har SKB International varit i det här arbetet?

– Vi har utvecklat ett nära samarbete med SKB:s motsvarighet i Storbritannien, NDA (Nuclear Decommissioning Authority). Det huvudsakliga målet är att hjälpa till så gott vi kan när det gäller att implementera geologisk slutförvaring. Detta inkluderar både att bistå med teknisk information samt att dela med sig av de svenska erfarenheterna när det gäller platsval och acceptansfrågor. Det arbetet kommer vi att fortsätta med.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022