Hem SKB:s förslag på tidplan för domstolsförhandlingarna

SKB:s förslag på tidplan för domstolsförhandlingarna

SKB nu lämnat ett förslag till övergripande tidplan för de kommande villkorsförhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Förslaget täcker samtliga SKB:s prövningar enligt miljöbalken. Det är sedan domstolen som beslutar om och fastställer ordningen.

Anna Porelius, kommunikationschef.

– Planen är en sammanvägd bedömning utifrån att SKB ska kunna hantera flera prövningar som alla kräver omfattande arbete med underlag, remisshantering och domstolsförhandling. Tidplanen berör också många externa parter som domstolen, kommunerna, myndigheter med flera, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Högsta prioritet har utökad mellanlagringkapacitet i Clab eftersom regeringen i somras valde att bryta ut det ärendet genom ett delbeslut. Ärendet har en direkt koppling till den svenska elproduktionen. Utbyggnaden av Slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger som nummer två. Eftersom rivningen av de avställda reaktorerna redan pågår krävs en ökad kapacitet i SFR.

SKB föreslår att domstolens handläggning i resterande delar av KBS-3-målet, som omfattar Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och Inkapslingsanläggningen i Oskarshamn, inleds efter att delfrågan om Clab avgjorts, och möjligen även först efter att SFR-målet avgjorts. I tidplanen föreslås också hur SKB:s övriga miljöärenden kan hanteras.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022