Hem SKB:s förslag på tidplan för domstolsförhandlingarna

SKB:s förslag på tidplan för domstolsförhandlingarna

SKB nu lämnat ett förslag till övergripande tidplan för de kommande villkorsförhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Förslaget täcker samtliga SKB:s prövningar enligt miljöbalken. Det är sedan domstolen som beslutar om och fastställer ordningen.

Anna Porelius, kommunikationschef.

– Planen är en sammanvägd bedömning utifrån att SKB ska kunna hantera flera prövningar som alla kräver omfattande arbete med underlag, remisshantering och domstolsförhandling. Tidplanen berör också många externa parter som domstolen, kommunerna, myndigheter med flera, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Högsta prioritet har utökad mellanlagringkapacitet i Clab eftersom regeringen i somras valde att bryta ut det ärendet genom ett delbeslut. Ärendet har en direkt koppling till den svenska elproduktionen. Utbyggnaden av Slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger som nummer två. Eftersom rivningen av de avställda reaktorerna redan pågår krävs en ökad kapacitet i SFR.

SKB föreslår att domstolens handläggning i resterande delar av KBS-3-målet, som omfattar Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och Inkapslingsanläggningen i Oskarshamn, inleds efter att delfrågan om Clab avgjorts, och möjligen även först efter att SFR-målet avgjorts. I tidplanen föreslås också hur SKB:s övriga miljöärenden kan hanteras.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023