Hem SKB tar allvarligt på myndighetskritik

SKB tar allvarligt på myndighetskritik

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter en granskning av SKB:s organisation, ledning och styrning identifierat brister som SKB måste åtgärda. SKB:s ledning ser allvarligt på kritiken.

SSM har bland annat gått igenom SKB:s styrande dokument samt genomfört ett antal intervjuer. Myndigheten har sammanställt sin granskning i en rapport som publicerats i dag. I den framgår att SSM ser brister vad gäller SKB:s ledning och styrning av verksamheten, och vill nu se ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med dessa.

– Driften av och säkerheten vid våra kärntekniska anläggningar har högsta prioritet hos såväl företagsledningen som hos våra anställda. Vi ser därför allvarligt på SSM:s kritik och kommer att ha en fortsatt dialog med myndigheten kring dessa frågor och hur de identifierade bristerna kan åtgärdas, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg i en kommentar.

SKB initierade förra året en oberoende internationell granskning (WANO) av verksamheten. Det resulterade i ett omfattande förändringsarbete inom hela SKB, såväl på ledningsnivå som på de kärntekniska anläggningarna Clab och SFR.

 

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023