Hem SKB tar allvarligt på myndighetskritik

SKB tar allvarligt på myndighetskritik

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter en granskning av SKB:s organisation, ledning och styrning identifierat brister som SKB måste åtgärda. SKB:s ledning ser allvarligt på kritiken.

SSM har bland annat gått igenom SKB:s styrande dokument samt genomfört ett antal intervjuer. Myndigheten har sammanställt sin granskning i en rapport som publicerats i dag. I den framgår att SSM ser brister vad gäller SKB:s ledning och styrning av verksamheten, och vill nu se ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med dessa.

– Driften av och säkerheten vid våra kärntekniska anläggningar har högsta prioritet hos såväl företagsledningen som hos våra anställda. Vi ser därför allvarligt på SSM:s kritik och kommer att ha en fortsatt dialog med myndigheten kring dessa frågor och hur de identifierade bristerna kan åtgärdas, säger SKB:s vd Christopher Eckerberg i en kommentar.

SKB initierade förra året en oberoende internationell granskning (WANO) av verksamheten. Det resulterade i ett omfattande förändringsarbete inom hela SKB, såväl på ledningsnivå som på de kärntekniska anläggningarna Clab och SFR.

 

Nyheter

Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avf...

Publicerad: 28 november 2022

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB

I den nya regeringens energipolitik är satsningar på kärnkraft en central punkt, och ny kärnkraft innebär nytt avfall. Vad in...

Publicerad: 18 november 2022

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

SKB:s vd Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Johan Dasht ...

Publicerad: 7 oktober 2022