Hem SKB-forskare får professorstitel

SKB-forskare får professorstitel

Hallå där, Jens-Ove Näslund, SKB:s klimatexpert, som nyligen blev utsedd till adjungerad professor i miljöriskanalys vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Grattis! Hur känns det?

− Det är jätteroligt, tycker jag, både för SKB och för mig personligen. Framför allt är det ett kvitto på att vår forskning håller hög kvalitet och på att vår kompetens och vårt sätt att arbeta har gehör i omvärlden.

Vad innebär det att vara adjungerad professor?

− Det betyder att man under en begränsad tid blir formellt knuten till ett universitet. Förordnandet förnyas varje år och är tidsbegränsat, i det här fallet kan det som längst vara i tolv år.

Hur kommer det sig att du fick tjänsten?

− Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi har ett program för miljöriskanalys, och de säkerhetsanalyser som SKB genomför är praktiska exempel på just det. Universitetet ser en möjlighet att stärka kopplingen mellan forskning och undervisning å ena sidan och samhällelig verksamhet å den andra. Det finns mycket kunskapsutbyte att göra däremellan!

Hur kommer du att fördela din tid och vad ska du göra?

− Jag kommer att arbeta 20 procent på universitetet och resterande tid på SKB och min ordinarie tjänst. Den mesta tiden kommer jag att lägga på att fortsätta att utveckla forskningssamarbetet mellan SKB och universitetet. Men jag kommer också att handleda doktorander och förmodligen undervisa en del. Det ska bli roligt. Jag har tidigare arbetat som universitetslektor, så jag har stor erfarenhet av undervisning och tycker om det.

Är du SKB:s första adjungerade professor?

− Nej, faktiskt inte. Kastriot Spahiu, som är SKB:s expert när det gäller uranbränsle, är adjungerad professor på Chalmers i Göteborg.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022