Hem KVV-labbet – en viktig länk i framtidens teknikcollegekedja
Margareta Sjöberg Boström, processledare för Teknikcentrum, Lennart Wahlgren, Forsmarks Kraftgrupp AB, Rickard Grönlund, SKB, och Fredrik Carlquist, Teknikcentrum (Roger Pettersson, Vattenfall Värme saknas på bilden), har ingått i den projektgrupp som arbetat med att göra verklighet av KVV-labbet i Gimo. Foto: Lasse Modin.

KVV-labbet – en viktig länk i framtidens teknikcollegekedja

I förra veckan invigdes det nya KVV-labbet på Bruksgymnasiet i Gimo. Ett laboratorium för kraft, värme, ventilation samt styr- och reglerteknik där skolor och företag kan hyra in sig. Hälften av investeringen står SKB för via Mervärdesprogrammet.

– Den här typen av laborativ miljö finns bara på två andra platser i landet – Kalmar och Härnösand, sa Margareta Sjöberg Boström, processledare för Teknikcentrum.

Tanken är att KVV-labbet i första hand ska användas för utbildningarna av gymnasieingenjörer på Fyrisskolan i Uppsala och Forsmarks skola samt av yrkeshögskoleutbildningen. Men andra utbildningsanordnare och företag är också välkomna.

Stor efterfrågan på processtekniker

Fyra ansökningar har skickats till Yrkeshögskolemyndigheten. Det handlar om utbildning av processtekniker på energiprogram och processindustri, processtekniker för Life Science, automationstekniker och produktionstekniker. Margareta Sjöberg Boström räknar med att de får besked i januari.

kvvlab250px

Läraren Leif Theelke betonar vikten av att eleverna får lära sig i verkliga miljöer.

– Behovet är enormt. På tre års sikt behövs 100 automationstekniker, 230 processtekniker inom energi, 270–550 processtekniker inom Life Science samt 90 produktionstekniker bara inom Teknikcollege Uppland och våra samverkansföretag, sa Margareta Sjöberg Boström.

Teknikcentrum har samlat in hundra avsiktsförklaringar, där bland annat även SKB skrivit på.

– Vi bygger nu ett tekniskt nav med Teknikcentrum, Vilhelm Haglunds gymnasium, Bruksgymnasiet och KVV-labbet. Den stora uppgiften för teknikföretagen i dag är att vidareutbilda redan befintliga medarbetare, och där är labbet en stor tillgång.

På riktigt

Leif Theelke, lärare på energiprogrammet på Bruksgymnasiet, demonstrerade vilka olika typer av processer som kan köras i laboratoriet.

– Här finns fler givare än vanligt, labbet har en utvecklad turbin och här kan vi generera ström, förklarade han.

Eleverna kan träna både regler- och energiteknik under verkliga förhållanden.

– Det är en riktig process. Vi skapar ånga och tryck genom att koka vatten. Vi kan se tryckprocesser och flödesprocesser. Eleverna måste hålla koll och lyssna. Sådant kan man aldrig känna på riktigt i en simulator.

Nyheter

Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avf...

Publicerad: 28 november 2022

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB

I den nya regeringens energipolitik är satsningar på kärnkraft en central punkt, och ny kärnkraft innebär nytt avfall. Vad in...

Publicerad: 18 november 2022

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

SKB:s vd Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Johan Dasht ...

Publicerad: 7 oktober 2022