Hem Kölsträckning för Sigrid i Galati

Kölsträckning för Sigrid i Galati

SKB:s nya fartyg för transport av radioaktivt avfall, m/s Sigrid, byggdes i Galati i Rumänien. Kölsträckningen som markerar att en del av skrovet är klart genomfördes i december 2011. En tiokrona som svetsades fast av SKB:s driftchef Bo Sundman ska bringa lycka på framtida färder.

En man med svetsaggregat.

Bo Sundman har precis svetsas fast pengen. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Dimman ligger tät över Donau och varvet i Galati dagen för Sigrids kölsträckning. Att svetsa fast en peng i skrovet är en tradition som SKB lånat av svenska Kustbevakningen som tidigare byggt tre fartyg här. Ceremonin markerar att en större sektion av skrovet satts samman så att man kan skönja ett blivande fartyg.

– Alla våra anläggningar ligger vid vattnet. I dag sker transporterna dit med vårt fartyg Sigyn. I framtiden blir det Sigrid som får ta över det uppdraget, sade Bo Sundman, chef för driftavdelningen på SKB i sitt tal.

Två sektioner på plats

Fartyget byggs i flera olika sektioner, som efterhand fogas samman till ett färdigt fartyg. Två sektioner av Sigrids skrov ligger nu på plats på varvet.

Bakom konstruktionen finns holländska Damen Shipyard Group som redan har lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda bygget.

– Allt grundläggande ingenjörs- och designarbete sker i Holland medan detaljkonstruktionen utförs i Rumänien, berättar Damens projektledare Marcel Komst.

34 varv i världen

För Damen, som har 34 varv världen över, är det här projektet både ett av många men samtidigt unikt. Internationellt sett finns bara en handfull fartyg som är specialbyggda för transporter av radioaktivt avfall. Kraven på säkerhet är höga och Sigrid har bland annat ett dubbelt skrov, strålskydd, fyra motorer och andra flerdubbla system. För företaget kommer hon att bli mer än bara ett lastfartyg.

– Sigyn har varit en viktig symbol för hela SKB efter alla utställningar för allmänheten ombord sommartid. Den rollen hoppas vi att Sigrid också ska spela i framtiden, sade Ulrika Broman, chef för SKB:s transportenhet.

Man visar upp en tiokrona.

Bo Sundman med tiokronan som svetsades fast i det nya fartygets skrov. 

Stora investeringar

Varvet i Galati i östra Rumänien har en mer än 100-årig historia. Sedan holländska Damen Shipyard Group tog över 1999 har en omfattande modernisering med stora investeringar genomförts. Här jobbar nu 1 600 personer och vid SKB:s besök pågick intensiv verksamhet överallt i lokalerna. Runt 20 mindre och större fartyg byggs samtidigt på varvet varje år. Dagen före Sigrids kölsträckning sjösattes till exempel ett större tankfartyg.

Om ungefär två år blir det Sigrids tur. December 2013 kommer hon att levereras till Oskarshamn. Men fram till dess väntar mycket jobb både för varvets egen personal och SKB, som nu öppnar ett eget kontor med fyra personer på plats i Galati.

Kölsträckning för fartyget

Se en kort film från varvet i Rumänien i Galati.

Fakta

99,5 meter lång

Hela projektet med förberedelserna och bygget av SKB:s nya fartyg pågår i sammanlagt 28 månader. Sigrid blir 99,5 meter lång, 18,6 meter bred, får ett djupgående på cirka 4,5 meter och en marschfart på 12 knop. Vad som ska hända med trotjänaren Sigyn som varit i drift i 30 år är ännu inte bestämt. Namnet på det nya fartyget Sigrid är fornnordiskt och sammansatt av orden seger och frid.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023