Hem Internationella granskare positiva
Michael Sailer från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin

Internationella granskare positiva

En lättläst rapport med tydlig argumentation och bra struktur. Så lyder det preliminära utlåtandet från den internationella granskningsgrupp som under det senaste halvåret synat SKB:s säkerhetsanalys i sömmarna.

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av ansökan för Kärnbränsleförvaret är nu i full gång. En av de viktigaste delarna i ansökan – analysen av den långsiktiga säkerheten – är för närvarande speciellt i fokus.

Sedan i maj har en oberoende internationell granskningsgrupp på regeringens uppdrag specialstuderat analysen. Gruppen är utsedd av OECD:s kärnenergibyrå NEA och granskningen administreras av Strålsäkerhetsmyndigheten. De tio medlemmarna är experter inom olika vetenskapliga områden och kommer från organisationer och universitet i sju länder.

Under sommaren och hösten har granskningsgruppen i tre omgångar ställt nästan 300 frågor till SKB om analysen. Mellan den 12 och 16 december samlades gruppen i Stockholm för att kvarstående oklarheter skulle redas ut vid särskilda utfrågningar. Deltagarna gjorde dessutom studiebesök vid SKB:s forskningsanläggningar Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn samt på plats i Forsmark.

Nöjd ordförande

Gruppens ordförande Michael Sailer, till vardags direktör för tyska Öko-Institut (ett institut för tillämpad ekologisk forskning), är nöjd med vad han hört och sett så här långt.

– Analysen är tydlig och välstrukturerad. Det är lätt att följa både hur SKB argumenterar och hur man har gjort. Vi kan också konstatera att det vetenskapliga underlaget är uppdaterat. Kvalitetssäkringen får också godkänt. Än så länge har vi inte funnit något som kullkastar argumentationen.

– Det är viktigt att påpeka att alla slutsatser än så länge bara är preliminära. Mycket arbete återstår för oss i granskningsgruppen. Framför allt måste vi koncentrera oss på att undersöka SKB:s argument för att alla delar av slutförvaret fungerar tillsammans på ett sådant sätt att helheten blir långsiktigt säker.

Fler frågor kan komma

Under våren kan det möjligen komma ytterligare omgångar med frågor till SKB. Ett exempel på en fråga som granskningsgruppen eventuellt vill veta mer om är vilka kriterier som kommer att användas för att bestämma om ett deponeringshål kommer att godkännas eller inte. Detaljerna kring hur sprickorna i berget har modellerats kan bli en annan sådan fråga.

Allan Hedin, som är ansvarig för SKB:s säkerhetsanalyser, kan nu pusta ut – åtminstone tillfälligt.

– Jag tycker vi har kunnat ge bra svar på granskningsgruppens frågor. Det vi har hört hittills av granskningsgruppens reaktioner måste vi vara nöjda med.

Granskningsgruppen ska enligt planerna avlägga sin slutrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten i maj 2012.

Mer information

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023