Hem Internationell slutförvarsutbildning i Oskarshamn

Internationell slutförvarsutbildning i Oskarshamn

Den här veckan håller SKB International och SKB en utbildning i metodik och vetenskap för säkerhetsanalys av geologiskt slutförvar för radioaktivt avfall.

Syftet med utbildningen är att föra över teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som vi har gjort i Sverige till kursdeltagarna. Deltagarna kommer från organisationer som jobbar med frågorna i bland annat Kina, Japan, Tyskland och Kanada.

Toshiyuki Sasaki, en av deltagarna, i utställningen på Äspölaboratoriet. Foto: SKB.

En av dem som är med på utbildningen är Toshiyuki Sasaki. Han ingår i en delegation på totalt nio personer från Japan som är här. Toshiyuki arbetar på Kajima Corporation som ska jobba med tunneldrivning för det japanska slutförvarsprogrammet. Numo heter SKB:s motsvarighet i Japan och det är de som har valt Toshiyukis företag för att göra tunnlarna.

– I Japan upparbetar vi vårt avfall så vi får förglasat avfall att ta hand om, men vi har ett liknande koncept som Sverige med tunnlar och kapslar. Vi är åtta tusen anställda på Kajima och jobbar i vanliga fall med konstruktion av byggnader, broar och tunnlar, ja i princip alla typer av konstruktioner, säger Toshiyuki.

Intensivt program

Det är intensiv vecka som väntar deltagarna med mycket information och studiebesök på SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Toshiyuki och hans reskamrater har gjort den långa resan från Japan enbart för den här utbildningen, så han har naturligtvis förväntningar på veckan.

– Jag är här för att lära mig mer om säkerhetsanalysen och nätverka för att få kontakter med ingenjörer över hela världen. Under den första dagen här på Äspölaboratoriet har vi fått lära oss om hur man designar barriärer och jag hoppas att jag kommer lära mig mer om kopparkapseln senare under veckan.

Innan Toshiyukis grupp återvänder till Japan hinner man med en dag för sightseeing men Toshiyuki har redan bildat sig en uppfattning om Sverige.

– Sverige är ett väldigt fint land!

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022