Hem Arbete bevaras på film

Arbete bevaras på film

När arbeten sker sällan riskerar personalen att glömma bort hur de ska utföras. Eller också har ny personal tagit vid som saknar den kunskapen. När hisslinan till bränslehissen i mellanlagret Clab skulle bytas valde man därför att filma det som skedde.

Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun, är en världsunik anläggning. Allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken samlas här i vattenbassänger i väntan på ett slutförvar.

Bränsleelementen kommer till Clab från kärnkraftverken i robusta transportbehållare. Inne i anläggningen flyttas de över till förvaringskassetter, som sänks från mottagningen på markytan till förvaringsbassänger 40 meter ner i berget. Detta görs i en speciell bränslehiss.

Gått i pension

– På Clab är förebyggande underhåll en stor del av verksamheten, berättar Tommy Svensson systemansvarig för bränslehissen på Clab.

– Alla delar i bränslehissen inspekteras fyra gånger om året, mer sällan byts hisslinan. Det är ett tidskrävande arbete som kräver stor noggrannhet och nästa gång det ska göras, har nog en del av oss gamla rävar gått i pension.

Därmed räknas det till något som SKB kallar sällanarbete, det vill säga arbetsuppgifter som utförs med flera års mellanrum. Sådana arbeten finns det behov av att dokumentera på ett bra sätt.

Saklig och instruktiv

Som ett komplement till traditionell skriven instruktion, filmades därför linbytet den här gången. Linan är lång, 175 meter, och det tar minst en timme att rulla ut den. Det är kanske inte så intressant att se på filmen i sin helhet! Man har kortat och klippt och mer än en veckas arbete blev till sist tio minuter med kommentarer och texter. Filmen är saklig och mycket instruktiv. Själva redigeringen gjordes av ett externt företag.

– Det tog en hel dag att lägga in talet på rätt ställe, så det skulle bli så exakt som vi ville ha det, säger Tommy och ser belåten ut.

Rutinerat gäng

Många av medarbetarna på Clabs underhållsavdelning deltog i filmningen. På så vis har man ett rutinerat gäng som vet hur det ska göras, när det är dags nästa gång. För det lär bli en nästa gång. Både på Clab och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall – SFR – i Forsmark genomförs arbeten som antingen sker mycket sällan, eller som med fördel dokumenteras med filmning även om de sker med tätare mellanrum. Den här filmen var det första försöket och det genomfördes med stort engagemang av de medverkande.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022