Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sedan regeringens beslut i december 2021 om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken har ärendet gått tillbaka till Mark- och miljödomstolen, som nu ska sätta villkor enligt miljöbalken, och Strålsäkerhetsmyndigheten, som beslutar om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.
I mars 2022 lämnade SKB in underlag till Mark- och miljödomstolen inför den fortsatta villkorsprövningen enligt miljöbalken och remisstiden för dessa löpte ut i slutet av juni. SKB bemötte remissinstansernas synpunkter på villkorsförslagen i september och nu är det dags för villkorsförhandling och därefter fastställer domstolen villkoren i en dom.

Förhandlingen pågår 29 november till 1 december och hålls i domstolen i Nacka. Utöver villkoren för utbyggnaden av SFR kommer även frågan om SKB:s havsvattenuttag att prövas av domstolen. SKB har ansökt om att få ta ut havsvatten för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med vatten att använda vid utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Detta på grund av att tillgången till sötvatten är begränsad i kommunen, något som också Östhammars kommun fört fram under tillståndsprocessen.

När SKB har en miljödom och nästa steg enligt kärntekniklagen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten kan utbyggnaden starta. Byggnationen uppskattas pågå under sex år.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 28 november 2022