Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sedan regeringens beslut i december 2021 om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken har ärendet gått tillbaka till Mark- och miljödomstolen, som nu ska sätta villkor enligt miljöbalken, och Strålsäkerhetsmyndigheten, som beslutar om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.
I mars 2022 lämnade SKB in underlag till Mark- och miljödomstolen inför den fortsatta villkorsprövningen enligt miljöbalken och remisstiden för dessa löpte ut i slutet av juni. SKB bemötte remissinstansernas synpunkter på villkorsförslagen i september och nu är det dags för villkorsförhandling och därefter fastställer domstolen villkoren i en dom.

Förhandlingen pågår 29 november till 1 december och hålls i domstolen i Nacka. Utöver villkoren för utbyggnaden av SFR kommer även frågan om SKB:s havsvattenuttag att prövas av domstolen. SKB har ansökt om att få ta ut havsvatten för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med vatten att använda vid utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Detta på grund av att tillgången till sötvatten är begränsad i kommunen, något som också Östhammars kommun fört fram under tillståndsprocessen.

När SKB har en miljödom och nästa steg enligt kärntekniklagen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten kan utbyggnaden starta. Byggnationen uppskattas pågå under sex år.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 28 november 2022