Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Välbesökt frukostmöte

Drygt 200 personer besökte förra veckans frukostmöte på Bruksgymnasiet i Gimo. Här samlades företagare, tjänstemän, beslutsfattare och skolelever. Att hälften av deltagarna var avgångselever från gymnasieskolorna i kommunen var särskilt glädjande.

SKB stod som värd för frukostmötet och representerades bland annat av vd Christopher Eckerberg som fick svara på frågor om SKB:s anläggningar och det nya kontoret i Östhammars tätort.

Jörgen Lönnies, SKB Näringslivsutveckling AB, berättade om hur SKB Nu arbetar för att stödja företag i kommunen med bland annat borgensåtaganden.

Utredning huvudnummer

Morgonens huvudnummer var den utredning som Sweco Eurofutures gjort rörande framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov med sikte på 2020 och 2030. Samhällsvetaren Helena Lund inledde sin presentation med orden:

– När vi påbörjade den här utredningen hade jag en ganska otydlig bild av Östhammars kommun men nu har jag fått en väldigt positiv bild.

Det Helena framför allt ville lyfta när det gäller kommunen är att här finns ett levande näringsliv med många möjligheter. Företagarna ser positivt på framtiden och på de stora investeringar som bland annat SKB planerar. Detta kan i sin tur kn leda till en positiv spiral där ännu fler möjligheter skapas.

Framtida potential

De slutsatser man dragit i utredningen är att det finns potential för tillväxt men att det är en utmaning att lyckas möta de kompetensbehov som kommer att uppstå. Det kommer bland annat att bli nödvändigt att öka inpendlingen till och minska utpendlingen från kommunen.

En ökad inflyttning och därmed ökad folkmängd är än viktigare med tanke på de fördelar en växande fast befolkning innebär i form av bland annat handel och service. För att uppnå detta behöver man arbeta aktivt och målmedvetet med att förändra bilden av Östhammars kommun.

Elever vill läsa vidare

Matilda Sundin och Frida Lindblom var två av de gymnasieelever som kommit. De går på Wilhelm Haglunds gymnasium och tar studenten i vår. Planen är att läsa vidare på universitet. Matilda satsar på en framtid som civilingenjör medan Frida kan tänka sig en framtid som antingen civilingenjör eller ekonom.

På frågan om varför de kommit denna tidiga morgon svarar båda två att de lockades av att det handlade om framtiden och jobben. Båda kan tänka sig att återvända till Östhammars kommun efter avslutad högre utbildning.

– Ja visst, nu när vi vet det kommer att finnas jobb för oss, då kan man återvända till barndomsstaden där man vet att man trivs.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 11 februari 2013