Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Posivas vd Reijo Sundell var för en tid sedan på besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Här på Kapsellaboratoriet. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Utökat samarbete med Posiva

Nyligen meddelade SKB:s finländska motsvarighet Posiva Oy att man kommer att välja samma svetsmetod som SKB för att försluta kopparkapslarna i slutförvaret. Det öppnar för ett utökat kunskapsutbyte mellan bolagen.

– Det är en kvalitetsvinst för både Posiva och SKB och en styrka att vi kommit till samma slutsatser, kommenterar Jan Eckerlid, som är chef för SKB:s Kapsellaboratorium i Oskarshamn.

Två olika metoder

Posiva och SKB har länge följts åt i arbetet att hitta en lösning på slutförvarsfrågan och leder tillsammans med Frankrike utvecklingen. Bägge länderna har till exempel beslutat att använda sig av den SKB-utvecklade KBS-3-metoden för sina respektive slutförvar, som innebär att det använda kärnbränslet förvaras i kopparkapslar omgivna av bentonitlera cirka 500 meter ner i urberget.

På 1990-talet började SKB och Posiva tillsammans undersöka två metoder för att svetsa fast lock och botten på kapseln: elektronstråle- och friktionssvetsning. Efter ingående studier och utvärdering av testresultat bestämde sig SKB redan 2005 för att gå vidare med friktionsmetoden, som man ansåg var mer tillförlitlig och gav bättre resultat, medan Posiva däremot valde att fortsätta sina försök med elektronstrålesvetsning.

Återstående forskning

Men nu har finländarna alltså tänkt om och SKB och Posiva har tecknat ett avtal som ska reglera det fortsatta samarbetet kring svetsning och ansvarsfördelningen mellan bolagen.

– Det återstår en hel del forskning och tester, som vi nu kan göra gemensamt. Till exempel måste utrustningen nukleariseras, det vill säga anpassas för att klara strålningen i inkapslingsanläggningen, där den kommer att stå, berättar Jan Eckerlid.

Fler samarbetsområden

Den finländska tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle ser annorlunda ut än den svenska. Redan för drygt nio år sedan fick Posiva ett principbeslut från myndigheterna att lokalisera sitt slutförvar till Olkiluoto i Euraåminne kommun. Man fick också lov att påbörja schaktningarna ner i berget. I dag har man nått förvarsdjup, det vill säga 500-metersnivån.

– Därmed har Posiva ett försprång jämfört med oss och mer kunskap om berget. Det vi kan vi dra nytta av för att förbättra och finslipa vårt system, säger Johan Andersson, ansvarig på SKB för avtalen med Posiva.

Hinner före Sverige

Som det ser ut i dag kommer finländarna att ha sin anläggning klar före Sverige. Även det är en fördel för SKB, menar Johan Andersson, som nu tillsammans med Posiva arbetar med att ta fram ett mer heltäckande samarbetsavtal.

– Vi kommer att fördjupa samarbetet inom i stort sett alla teknikområden. Ett exempel är utvecklingen av system för tillverkning, hantering och installation av buffert och återfyllning, berättar han.

Fakta

Särskild svetsmetod

Friktionssvetsning, eller friktionsomrörningssvetsning som det egentligen heter, utvecklades ursprungligen av det brittiska företaget TWI. SKB har därefter vidareutvecklat och specialanpassat metoden för koppar. Friktionssvetsning bygger på principen att ett roterande koniskt verktyg pressas in i fogen mellan de delar som ska svetsas. Materialet runt verktyget värms upp av friktionen till cirka 850 grader och blir mjukt. Därefter förs verktyget längs med fogen och pressar in metall som bildar en svetsfog som är fri från både porer och sprickor.

Mer information

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 5 maj 2014