Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Posivas vd Reijo Sundell var för en tid sedan på besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Här på Kapsellaboratoriet. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Utökat samarbete med Posiva

Nyligen meddelade SKB:s finländska motsvarighet Posiva Oy att man kommer att välja samma svetsmetod som SKB för att försluta kopparkapslarna i slutförvaret. Det öppnar för ett utökat kunskapsutbyte mellan bolagen.

– Det är en kvalitetsvinst för både Posiva och SKB och en styrka att vi kommit till samma slutsatser, kommenterar Jan Eckerlid, som är chef för SKB:s Kapsellaboratorium i Oskarshamn.

Två olika metoder

Posiva och SKB har länge följts åt i arbetet att hitta en lösning på slutförvarsfrågan och leder tillsammans med Frankrike utvecklingen. Bägge länderna har till exempel beslutat att använda sig av den SKB-utvecklade KBS-3-metoden för sina respektive slutförvar, som innebär att det använda kärnbränslet förvaras i kopparkapslar omgivna av bentonitlera cirka 500 meter ner i urberget.

På 1990-talet började SKB och Posiva tillsammans undersöka två metoder för att svetsa fast lock och botten på kapseln: elektronstråle- och friktionssvetsning. Efter ingående studier och utvärdering av testresultat bestämde sig SKB redan 2005 för att gå vidare med friktionsmetoden, som man ansåg var mer tillförlitlig och gav bättre resultat, medan Posiva däremot valde att fortsätta sina försök med elektronstrålesvetsning.

Återstående forskning

Men nu har finländarna alltså tänkt om och SKB och Posiva har tecknat ett avtal som ska reglera det fortsatta samarbetet kring svetsning och ansvarsfördelningen mellan bolagen.

– Det återstår en hel del forskning och tester, som vi nu kan göra gemensamt. Till exempel måste utrustningen nukleariseras, det vill säga anpassas för att klara strålningen i inkapslingsanläggningen, där den kommer att stå, berättar Jan Eckerlid.

Fler samarbetsområden

Den finländska tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle ser annorlunda ut än den svenska. Redan för drygt nio år sedan fick Posiva ett principbeslut från myndigheterna att lokalisera sitt slutförvar till Olkiluoto i Euraåminne kommun. Man fick också lov att påbörja schaktningarna ner i berget. I dag har man nått förvarsdjup, det vill säga 500-metersnivån.

– Därmed har Posiva ett försprång jämfört med oss och mer kunskap om berget. Det vi kan vi dra nytta av för att förbättra och finslipa vårt system, säger Johan Andersson, ansvarig på SKB för avtalen med Posiva.

Hinner före Sverige

Som det ser ut i dag kommer finländarna att ha sin anläggning klar före Sverige. Även det är en fördel för SKB, menar Johan Andersson, som nu tillsammans med Posiva arbetar med att ta fram ett mer heltäckande samarbetsavtal.

– Vi kommer att fördjupa samarbetet inom i stort sett alla teknikområden. Ett exempel är utvecklingen av system för tillverkning, hantering och installation av buffert och återfyllning, berättar han.

Fakta

Särskild svetsmetod

Friktionssvetsning, eller friktionsomrörningssvetsning som det egentligen heter, utvecklades ursprungligen av det brittiska företaget TWI. SKB har därefter vidareutvecklat och specialanpassat metoden för koppar. Friktionssvetsning bygger på principen att ett roterande koniskt verktyg pressas in i fogen mellan de delar som ska svetsas. Materialet runt verktyget värms upp av friktionen till cirka 850 grader och blir mjukt. Därefter förs verktyget längs med fogen och pressar in metall som bildar en svetsfog som är fri från både porer och sprickor.

Mer information

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 5 maj 2014