Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Posivas vd Reijo Sundell var för en tid sedan på besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Här på Kapsellaboratoriet. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Utökat samarbete med Posiva

Nyligen meddelade SKB:s finländska motsvarighet Posiva Oy att man kommer att välja samma svetsmetod som SKB för att försluta kopparkapslarna i slutförvaret. Det öppnar för ett utökat kunskapsutbyte mellan bolagen.

– Det är en kvalitetsvinst för både Posiva och SKB och en styrka att vi kommit till samma slutsatser, kommenterar Jan Eckerlid, som är chef för SKB:s Kapsellaboratorium i Oskarshamn.

Två olika metoder

Posiva och SKB har länge följts åt i arbetet att hitta en lösning på slutförvarsfrågan och leder tillsammans med Frankrike utvecklingen. Bägge länderna har till exempel beslutat att använda sig av den SKB-utvecklade KBS-3-metoden för sina respektive slutförvar, som innebär att det använda kärnbränslet förvaras i kopparkapslar omgivna av bentonitlera cirka 500 meter ner i urberget.

På 1990-talet började SKB och Posiva tillsammans undersöka två metoder för att svetsa fast lock och botten på kapseln: elektronstråle- och friktionssvetsning. Efter ingående studier och utvärdering av testresultat bestämde sig SKB redan 2005 för att gå vidare med friktionsmetoden, som man ansåg var mer tillförlitlig och gav bättre resultat, medan Posiva däremot valde att fortsätta sina försök med elektronstrålesvetsning.

Återstående forskning

Men nu har finländarna alltså tänkt om och SKB och Posiva har tecknat ett avtal som ska reglera det fortsatta samarbetet kring svetsning och ansvarsfördelningen mellan bolagen.

– Det återstår en hel del forskning och tester, som vi nu kan göra gemensamt. Till exempel måste utrustningen nukleariseras, det vill säga anpassas för att klara strålningen i inkapslingsanläggningen, där den kommer att stå, berättar Jan Eckerlid.

Fler samarbetsområden

Den finländska tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle ser annorlunda ut än den svenska. Redan för drygt nio år sedan fick Posiva ett principbeslut från myndigheterna att lokalisera sitt slutförvar till Olkiluoto i Euraåminne kommun. Man fick också lov att påbörja schaktningarna ner i berget. I dag har man nått förvarsdjup, det vill säga 500-metersnivån.

– Därmed har Posiva ett försprång jämfört med oss och mer kunskap om berget. Det vi kan vi dra nytta av för att förbättra och finslipa vårt system, säger Johan Andersson, ansvarig på SKB för avtalen med Posiva.

Hinner före Sverige

Som det ser ut i dag kommer finländarna att ha sin anläggning klar före Sverige. Även det är en fördel för SKB, menar Johan Andersson, som nu tillsammans med Posiva arbetar med att ta fram ett mer heltäckande samarbetsavtal.

– Vi kommer att fördjupa samarbetet inom i stort sett alla teknikområden. Ett exempel är utvecklingen av system för tillverkning, hantering och installation av buffert och återfyllning, berättar han.

Fakta

Särskild svetsmetod

Friktionssvetsning, eller friktionsomrörningssvetsning som det egentligen heter, utvecklades ursprungligen av det brittiska företaget TWI. SKB har därefter vidareutvecklat och specialanpassat metoden för koppar. Friktionssvetsning bygger på principen att ett roterande koniskt verktyg pressas in i fogen mellan de delar som ska svetsas. Materialet runt verktyget värms upp av friktionen till cirka 850 grader och blir mjukt. Därefter förs verktyget längs med fogen och pressar in metall som bildar en svetsfog som är fri från både porer och sprickor.

Mer information

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 5 maj 2014