Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, pratar på den internationella konferensen Stockholm Talks 2013. Foto: Lasse Modin.

USA vill ha svensk hjälp

I USA gör man nu ett försök till omstart i arbetet med att etablera ett slutförvar för högaktivt kärnavfall. En av två utländska experter som anlitats att hjälpa till är svenska Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

Det är ordföranden i den amerikanska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet och ett policyinstitut vid namn CISAC, för hantering av stora samhällsfrågor, som tagit initiativet. Målsättningen är att hitta en väg framåt i vad som bäst kan beskrivas som ett låst läge.

I USA finns sedan tidigare ett slutförvar för högaktivt avfall från militär verksamhet i New Mexico. Men en lösning för avfallet från landets många kärnkraftsreaktorer saknas. För några år sedan fanns långt gångna planer på att bygga ett slutförvar i Yucca Mountain. Men efter att den lokala förankringen misslyckats stoppades projektet. En så kallad ”Blue Ribbon Commission” fick då presidentens uppdrag att titta förutsättningslöst på frågan.

– Kommissionen var bland annat på besök i Sverige och lämnade sedan ett utlåtande med många förslag. Men det saknades detaljerade lösningar för hur arbetet skulle organiseras framöver, berättar Saida Laârouchi Engström.

Fyra olika mål

Återigen lades en död hand över frågan i USA. Men i och med det senaste initiativet finns det nu en möjlighet till nystart. En grupp av, företrädesvis inhemska professorer vid Stanford University, har bildats. De har även knutit till sig två utländska experter, Christophe Poinssot, från Frankrike och Saida Laârouchi Engström, från Sverige.

– Gruppen har egentligen fyra olika mål. Vi ska fundera över bildandet av en ny organisation liknande SKB i USA. Vi ska skapa och definiera en beslutsprocess för lokaliseringen av slutförvar för kärnavfall som bygger på säkerhet och frivillig medverkan från delstaterna. Vi ska göra en jämförelse av alternativa metoder och upprätta standard och regelverk för hur man ska hantera vetenskapen och den tekniska utvecklingen i förhållande till beslutsprocessen, berättar Saida.

Två års tid

Hon ser fram emot det nya uppdraget som kommer att vara i två års tid. Ett första möte hålls 2015 och slutresultatet är tänkt att bli en slags handbok för kongressen när den nya lagstiftningen ska ta form.

– Även för oss i Sverige är det viktigt att det stora landet i väster tar tag i den här frågan. Ju fler länder som löser slutförvaringen av kärnavfall, desto bättre. Om vi kan dela med oss av vår erfarenhet och exportera vår beslutsprocess som bygger på acceptans och frivillighet så gör vi gärna det. Dessutom får jag på det här sättet mycket kunskap som jag också kan ta med tillbaka till SKB i Sverige, säger Saida Laârouchi Engström.

Fotnot: Svenska Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle.

FAKTA

Flera uppdrag

Saida Laârouchi Engström är direktör för strategi och program på SKB och har de senaste åren huvudsakligen arbetat med tillståndsprövningen av ansökningarna om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, samt med projektet för utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Men hon har även flera internationella uppdrag. Förutom uppdraget i USA sitter hon med i en nytillsatt styrkommitté vid EU:s energidirektorat. Styrkommitten kommer bland annat att granska de rapporter som alla medlemsstater ska lämna till EU-kommissionen senast sommaren 2015. Där ska respektive land beskriva hur man tänker etablera slutförvar för högaktivt avfall och använt kärnbränsle i framtiden.

MER INFORMATION

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 27 oktober 2014