Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, pratar på den internationella konferensen Stockholm Talks 2013. Foto: Lasse Modin.

USA vill ha svensk hjälp

I USA gör man nu ett försök till omstart i arbetet med att etablera ett slutförvar för högaktivt kärnavfall. En av två utländska experter som anlitats att hjälpa till är svenska Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

Det är ordföranden i den amerikanska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet och ett policyinstitut vid namn CISAC, för hantering av stora samhällsfrågor, som tagit initiativet. Målsättningen är att hitta en väg framåt i vad som bäst kan beskrivas som ett låst läge.

I USA finns sedan tidigare ett slutförvar för högaktivt avfall från militär verksamhet i New Mexico. Men en lösning för avfallet från landets många kärnkraftsreaktorer saknas. För några år sedan fanns långt gångna planer på att bygga ett slutförvar i Yucca Mountain. Men efter att den lokala förankringen misslyckats stoppades projektet. En så kallad ”Blue Ribbon Commission” fick då presidentens uppdrag att titta förutsättningslöst på frågan.

– Kommissionen var bland annat på besök i Sverige och lämnade sedan ett utlåtande med många förslag. Men det saknades detaljerade lösningar för hur arbetet skulle organiseras framöver, berättar Saida Laârouchi Engström.

Fyra olika mål

Återigen lades en död hand över frågan i USA. Men i och med det senaste initiativet finns det nu en möjlighet till nystart. En grupp av, företrädesvis inhemska professorer vid Stanford University, har bildats. De har även knutit till sig två utländska experter, Christophe Poinssot, från Frankrike och Saida Laârouchi Engström, från Sverige.

– Gruppen har egentligen fyra olika mål. Vi ska fundera över bildandet av en ny organisation liknande SKB i USA. Vi ska skapa och definiera en beslutsprocess för lokaliseringen av slutförvar för kärnavfall som bygger på säkerhet och frivillig medverkan från delstaterna. Vi ska göra en jämförelse av alternativa metoder och upprätta standard och regelverk för hur man ska hantera vetenskapen och den tekniska utvecklingen i förhållande till beslutsprocessen, berättar Saida.

Två års tid

Hon ser fram emot det nya uppdraget som kommer att vara i två års tid. Ett första möte hålls 2015 och slutresultatet är tänkt att bli en slags handbok för kongressen när den nya lagstiftningen ska ta form.

– Även för oss i Sverige är det viktigt att det stora landet i väster tar tag i den här frågan. Ju fler länder som löser slutförvaringen av kärnavfall, desto bättre. Om vi kan dela med oss av vår erfarenhet och exportera vår beslutsprocess som bygger på acceptans och frivillighet så gör vi gärna det. Dessutom får jag på det här sättet mycket kunskap som jag också kan ta med tillbaka till SKB i Sverige, säger Saida Laârouchi Engström.

Fotnot: Svenska Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle.

FAKTA

Flera uppdrag

Saida Laârouchi Engström är direktör för strategi och program på SKB och har de senaste åren huvudsakligen arbetat med tillståndsprövningen av ansökningarna om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, samt med projektet för utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Men hon har även flera internationella uppdrag. Förutom uppdraget i USA sitter hon med i en nytillsatt styrkommitté vid EU:s energidirektorat. Styrkommitten kommer bland annat att granska de rapporter som alla medlemsstater ska lämna till EU-kommissionen senast sommaren 2015. Där ska respektive land beskriva hur man tänker etablera slutförvar för högaktivt avfall och använt kärnbränsle i framtiden.

MER INFORMATION

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 27 oktober 2014