Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Temakväll med blick på omvärlden

Finland, Sverige och Frankrike har kommit långt i planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle. Men hur ser situationen ut i resten av världen? Om det handlade SKB:s temakväll i Östhammar i förra veckan.

Ett par gånger per termin arrangerar SKB i Östhammar temakvällar för allmänheten. Den här gången var fyra SKB-experter inbjudna till en paneldebatt om slutförvarsfrågan i ett internationellt perspektiv.

Saida Laârouchi Engström är direktör på SKB och har lång erfarenhet av internationellt arbete. Hon berättade bland annat om USA, som för tio år sedan hade långt framskridna planer på att anlägga ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle i Yucca Mountain, Nevada. Men den processen gick i stå på grund av protester och politisk kohandel.

– Nu har en kommission tillsatts för att göra en omstart. Den leds av ett policyinstitut på Stanforduniversitetet. Den här gången vill man titta på möjligheterna att genomföra platsvalet med frivillig medverkan efter svensk modell, sade hon.

Man med mikrofon som gestikulerar.

Hans Forsström, SKB International. Foto: Oscar Engström.

Dyster bild

I Ryssland finns mycket radioaktivt avfall, kanske 50 till 100 gånger så mycket som i Sverige. Det menade Hans Forsström, som arbetar för SKB International och haft mycket kontakter med landet.

– Det mesta av avfallet kommer från militära aktiviteter och har historiskt hanterats på ett sätt som vi inte skulle acceptera här. Också för kärnkraftverken har inställningen varit att man ska ta hand om det när kraftverken rivs, sade han med tillägget att man trots det och med internationell hjälp gjort många framsteg – men att processen går långsamt.

Det var alltså en ganska dyster bild som panelen målade upp. Alla länder har radioaktivt avfall. Till och med de som inte har kärnkraft. Trots det är det bara ett fåtal som närmar sig en lösning i frågan, och det beror inte på tekniken.

– Det är inte det som sätter käppar i hjulet, sade Saida Laârouchi Engström och menade att slutförvarsfrågan har många dimensioner.

– Det finns samhälleliga, politiska och etiska aspekter på frågan som gör dialogen om detta särskilt svår, sade hon.

Snabb process i Finland

Om slutförvarsfrågan i USA är politiskt känslig, är situationen en annan i grannlandet Kanada. Det berättade Peter Wikberg, SKB:s forskningschef.

– Där finns inte samma politiska låsning, men samtidigt inte heller mycket driv i processen. Man har bildat ett SKB-liknande bolag och ska bygga ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall liknande SFR, sade han.

På frågan hur det kommer sig att Finland i dag är närmare byggstart av en slutförvarsanläggning än Sverige, svarade Monica Hammarström, SKB:s samordnare av internationella kontakter, att det nog bland annat beror på den finländska kulturen och sättet att fatta beslut.

– Redan på 80-talet tog man det strategiska beslutet att satsa på platsval och att parallellt följa Sverige när det gäller teknik. Och det har man hållit fast vid. I Finland har man inställningen att det är en nationell fråga där regering, myndighet och industri jobbar mot samma mål.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 4 maj 2015