Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Temakväll med blick på omvärlden

Finland, Sverige och Frankrike har kommit långt i planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle. Men hur ser situationen ut i resten av världen? Om det handlade SKB:s temakväll i Östhammar i förra veckan.

Ett par gånger per termin arrangerar SKB i Östhammar temakvällar för allmänheten. Den här gången var fyra SKB-experter inbjudna till en paneldebatt om slutförvarsfrågan i ett internationellt perspektiv.

Saida Laârouchi Engström är direktör på SKB och har lång erfarenhet av internationellt arbete. Hon berättade bland annat om USA, som för tio år sedan hade långt framskridna planer på att anlägga ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle i Yucca Mountain, Nevada. Men den processen gick i stå på grund av protester och politisk kohandel.

– Nu har en kommission tillsatts för att göra en omstart. Den leds av ett policyinstitut på Stanforduniversitetet. Den här gången vill man titta på möjligheterna att genomföra platsvalet med frivillig medverkan efter svensk modell, sade hon.

Man med mikrofon som gestikulerar.

Hans Forsström, SKB International. Foto: Oscar Engström.

Dyster bild

I Ryssland finns mycket radioaktivt avfall, kanske 50 till 100 gånger så mycket som i Sverige. Det menade Hans Forsström, som arbetar för SKB International och haft mycket kontakter med landet.

– Det mesta av avfallet kommer från militära aktiviteter och har historiskt hanterats på ett sätt som vi inte skulle acceptera här. Också för kärnkraftverken har inställningen varit att man ska ta hand om det när kraftverken rivs, sade han med tillägget att man trots det och med internationell hjälp gjort många framsteg – men att processen går långsamt.

Det var alltså en ganska dyster bild som panelen målade upp. Alla länder har radioaktivt avfall. Till och med de som inte har kärnkraft. Trots det är det bara ett fåtal som närmar sig en lösning i frågan, och det beror inte på tekniken.

– Det är inte det som sätter käppar i hjulet, sade Saida Laârouchi Engström och menade att slutförvarsfrågan har många dimensioner.

– Det finns samhälleliga, politiska och etiska aspekter på frågan som gör dialogen om detta särskilt svår, sade hon.

Snabb process i Finland

Om slutförvarsfrågan i USA är politiskt känslig, är situationen en annan i grannlandet Kanada. Det berättade Peter Wikberg, SKB:s forskningschef.

– Där finns inte samma politiska låsning, men samtidigt inte heller mycket driv i processen. Man har bildat ett SKB-liknande bolag och ska bygga ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall liknande SFR, sade han.

På frågan hur det kommer sig att Finland i dag är närmare byggstart av en slutförvarsanläggning än Sverige, svarade Monica Hammarström, SKB:s samordnare av internationella kontakter, att det nog bland annat beror på den finländska kulturen och sättet att fatta beslut.

– Redan på 80-talet tog man det strategiska beslutet att satsa på platsval och att parallellt följa Sverige när det gäller teknik. Och det har man hållit fast vid. I Finland har man inställningen att det är en nationell fråga där regering, myndighet och industri jobbar mot samma mål.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 4 maj 2015