Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Projektgruppen som arbetar med slutförvarsfrågan i Taiwan.

Taiwan tar hjälp av svenska avfallsexperter

Nu ska SKB International hjälpa Taiwan att få fart på arbetet med slutförvaring av använt kärnbränsle. Ett treårigt avtal har tecknats där taiwaneserna ska få ta del av SKB:s kunskap om bland annat säkerhetsanalys och slutförvarsteknik.

– Det här är det största avtalet som SKB International har tecknat någonsin och det visar att den svenska kunskapen är eftertraktad internationellt, säger Hans Forsström på SKB International AB som varit med och förhandlat fram avtalet.

Taiwan har sex kärnkraftsreaktorer i drift sedan 1980-talet. De ägs av det statliga kraftbolaget Taipower som nu fått i uppdrag av taiwanesiska staten att senast 2017 presentera en rapport där man visar hur det använda bränslet från reaktorerna ska tas om hand och slutförvaras. Det är där SKB International kommer in i bilden.

Intresset tar fart

Samtal med Taiwan har förts under lång tid men det var i oktober 2013 som intresset tog fart på allvar. Hans Forsström blev då inbjuden tillsammans med Timo Äikäs från Posiva till ett stort seminarium i Taiwan. Det handlade dels om hur Sverige och Finland fått framgång i sitt arbete med slutförvarsfrågan, dels om läget för slutförvarsprocessen i Taiwan. Dagen efter seminariet blev de båda skandinaverna inbjudna till Taiwans president för ett möte.

– Presidenten var mycket intresserad av hur Sverige och Finland lyckats komma överens med allmänheten och hur vi utvecklat de tekniska lösningarna. Efter det mötet var det som att proppen gick ur, berättar Hans Forsström.

Fler möten följde med experter från både SKB och Posiva, vilket nu lett fram till att ett treårigt samarbetsavtal skrivits. Avtalet innebär att SKB International ska stötta Taipower och hjälpa dem att organisera arbetet med att formulera slutförvarsplanerna. Avsikten är att använda motsvarande slutförvarsmetod som Sverige och Finland använder, KBS-3-metoden. Förutsättningarna skiljer sig en del från de svenska och finländska förhållandena. I Taiwan behöver man till exempel inte ta hänsyn till kommande istider, eftersom sannolikheten att landet ska drabbas av en istid är ytterst liten. Däremot är risken för jordskalv betydligt större och något man behöver ha med sig när man utformar förvaret.

Seminarier planeras

En stor del av SKB Internationals uppdrag kommer därför att handla om att överföra kunskap inom de olika områden som är viktiga för utformningen av slutförvarssystemet och för att kunna göra en säkerhetsanalys. Ett flertal seminarier kommer därför att hållas med deltagare från såväl Taipower som de två stora forskningsinstitut som kommer att stå för mycket av jobbet. SKB:s och Posivas experter har redan träffat en del av dem.

– Det har varit väldigt öppna och bra diskussioner samtidigt som vi har mött en väldigt positiv inställning hos de vetenskapsmän och tekniker som vi träffat. De är duktiga och vill verkligen lära sig det här med slutförvaring, säger Hans Forsström.

För Taiwan gäller det nu att visa att det finns geologiska möjligheter att slutförvara avfallet i landet. Viktigt är också att visa att man har kapacitet att genomföra en säkerhetsanalys och att rent tekniskt kunna genomföra slutförvaringen. Hittills har man varit försiktig med att peka ut någon plats för slutförvaret, det sker först senare i processen.

– Enligt deras nuvarande planering ska slutförvaret tas i drift 2055. Det är långt fram i tiden, men vi vet av erfarenhet att sådant här tar tid så jag tycker ändå att det är en ambitiös tidsplan, säger Hans Forsström.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 26 juni 2015