Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Projektgruppen som arbetar med slutförvarsfrågan i Taiwan.

Taiwan tar hjälp av svenska avfallsexperter

Nu ska SKB International hjälpa Taiwan att få fart på arbetet med slutförvaring av använt kärnbränsle. Ett treårigt avtal har tecknats där taiwaneserna ska få ta del av SKB:s kunskap om bland annat säkerhetsanalys och slutförvarsteknik.

– Det här är det största avtalet som SKB International har tecknat någonsin och det visar att den svenska kunskapen är eftertraktad internationellt, säger Hans Forsström på SKB International AB som varit med och förhandlat fram avtalet.

Taiwan har sex kärnkraftsreaktorer i drift sedan 1980-talet. De ägs av det statliga kraftbolaget Taipower som nu fått i uppdrag av taiwanesiska staten att senast 2017 presentera en rapport där man visar hur det använda bränslet från reaktorerna ska tas om hand och slutförvaras. Det är där SKB International kommer in i bilden.

Intresset tar fart

Samtal med Taiwan har förts under lång tid men det var i oktober 2013 som intresset tog fart på allvar. Hans Forsström blev då inbjuden tillsammans med Timo Äikäs från Posiva till ett stort seminarium i Taiwan. Det handlade dels om hur Sverige och Finland fått framgång i sitt arbete med slutförvarsfrågan, dels om läget för slutförvarsprocessen i Taiwan. Dagen efter seminariet blev de båda skandinaverna inbjudna till Taiwans president för ett möte.

– Presidenten var mycket intresserad av hur Sverige och Finland lyckats komma överens med allmänheten och hur vi utvecklat de tekniska lösningarna. Efter det mötet var det som att proppen gick ur, berättar Hans Forsström.

Fler möten följde med experter från både SKB och Posiva, vilket nu lett fram till att ett treårigt samarbetsavtal skrivits. Avtalet innebär att SKB International ska stötta Taipower och hjälpa dem att organisera arbetet med att formulera slutförvarsplanerna. Avsikten är att använda motsvarande slutförvarsmetod som Sverige och Finland använder, KBS-3-metoden. Förutsättningarna skiljer sig en del från de svenska och finländska förhållandena. I Taiwan behöver man till exempel inte ta hänsyn till kommande istider, eftersom sannolikheten att landet ska drabbas av en istid är ytterst liten. Däremot är risken för jordskalv betydligt större och något man behöver ha med sig när man utformar förvaret.

Seminarier planeras

En stor del av SKB Internationals uppdrag kommer därför att handla om att överföra kunskap inom de olika områden som är viktiga för utformningen av slutförvarssystemet och för att kunna göra en säkerhetsanalys. Ett flertal seminarier kommer därför att hållas med deltagare från såväl Taipower som de två stora forskningsinstitut som kommer att stå för mycket av jobbet. SKB:s och Posivas experter har redan träffat en del av dem.

– Det har varit väldigt öppna och bra diskussioner samtidigt som vi har mött en väldigt positiv inställning hos de vetenskapsmän och tekniker som vi träffat. De är duktiga och vill verkligen lära sig det här med slutförvaring, säger Hans Forsström.

För Taiwan gäller det nu att visa att det finns geologiska möjligheter att slutförvara avfallet i landet. Viktigt är också att visa att man har kapacitet att genomföra en säkerhetsanalys och att rent tekniskt kunna genomföra slutförvaringen. Hittills har man varit försiktig med att peka ut någon plats för slutförvaret, det sker först senare i processen.

– Enligt deras nuvarande planering ska slutförvaret tas i drift 2055. Det är långt fram i tiden, men vi vet av erfarenhet att sådant här tar tid så jag tycker ändå att det är en ambitiös tidsplan, säger Hans Forsström.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 26 juni 2015