Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Marek Vencl och Lukáš Vondrovic från Tjeckien kom till Äspölaboratoriet för att bland annat få inspiration och lära sig mer om den långsiktiga säkerheten.

Stort intresse för symposium på Äspö

Den 21–23 april hölls ett symposium på Äspölaboratoriet om den forskning och teknikutveckling som har gjorts av SKB och SKB:s motsvarighet i Finland, Posiva. Syftet var att visa andra länder hur långt de båda företagen har nått.

Föreläsningarna under symposiet avhandlade inte det bara det aktuella läget, utan även historiken från 1970-talet fram till i dag. Även vilka vinster som har gjorts genom att samarbeta över nationsgränserna togs upp.

Med på symposiet var drygt ett 30-tal deltagare från tolv länder. Lukáš Vondrovic och Marek Vencl kom från Tjeckien och SKB:s motsvarighet där, Rawra. Lukáš Vondrovic har bara jobbat ett år på Rawra och såg symposiet som ett bra tillfälle att lära sig mer och bli inspirerad.

– Rawra har inte kommit lika långt och har mycket att lära av SKB. För min egen del så vill jag lära mig så mycket som möjligt, framförallt om karakterisering av berget och hur man designar och anpassar slutförvaret då det är det jag jobbar med. Besöket under jord ser jag särskilt fram emot, sa han under den andra dagen på symposiet.

– För mig var gårdagens föreläsningar om forskning på den långsiktiga säkerheten intressantare, tyckte kollegan Marek Vencl.

Kina planerar bygge

Det fanns också en del riktigt långväga gäster bland deltagarna. Ju Wang hade rest från Kina med fem kollegor.

– Vi ska börja bygga vårt underjordslaboratorium 2020 så för oss är SKB:s erfarenheter viktiga. Planeringen och designen av slutförvaret är intressant för oss och jag ser flera möjligheter till samarbeten. Jag har fått en del nya idéer under det här symposiet.

En av deltagarna hade rest långt fast han bor i Sverige. Jeroen van Eldert kommer från Nederländerna men har bott i Sverige i tre år då han studerat vid Luleå tekniska universitet. Han var dock inte med på symposiet för att lära sig mer om hur man tar hand om använt kärnbränsle.

– SKB har data som jag är intresserad av då jag ska doktorera på skador på berget vid sprängningar. Eftersom att SKB har studerat det länge så har de mycket data och jag hoppas att jag kan få tillgång till den.

Schweiz långt framme

Det är inte bara SKB och Posiva som har kommit långt i sina planer på slutförvaringen av det använda kärnbränslet. Från Schweiz och Nagra kom Nikitas Diomidis och Niels Giroud.

– Vi har egna laboratorier som Äspölaboratoriet och samarbetar redan mycket med SKB så för oss är det mest intressant att få en överblick över SKB:s och Posivas program och jämföra resultat.

Symposiet avslutades med att man på dag tre först besökte Kapsellaboratoriet för att sedan åka ner under jord på Äspölaboratoriet för att med egna ögon få se vad som sker där.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 28 april 2015